Gavrilo Princip, atentátnik zo Sarajeva, ktorý našiel svoju smrť v terezínskom žalári

Titulka Atentát Sarajevo 1914 zdroj: iprima

Srbsko, 15. október 2021 (AM) – Gavrilo Princip sa narodil 25. júla 1894 v západnej Bosne, v chudobnej roľníckej rodine srbského pôvodu a svoju smrť našiel 28. apríla 1918 v terezínskom žalári, v prostredí, kde ho všetci nenávideli.

 

Svetoznámy bosniansky Srb prišiel k svojej smutnej sláve dňa 28. júna 1914 úspešným atentátom na rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu Chotkovú, vojvodkyňu z Hohenbergu. Tento atentát sa stal zároveň spúšťačom I. svetovej vojny, ktorá priniesla so sebou zánik viacerých európskych monarchií (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Osmanská ríša), pričom na troskách týchto monarchií vznikli nové nástupnícke štáty.

 

Už od detstva bol Gavrilo Princip srbským nacionalistom

Gavrilo Princip sa narodil do srbskej rodiny v mestečku Obljaj, neďaleko Bosanského Grahova (9-detná rodina, piati synovia a štyri dcéry). Ako novorodenec bol veľmi neduživý a zdalo sa, že sa dožije len niekoľko dní. Jeho matka Marija chcela, aby sa volal podľa jej zosnulého brata Špiro. Miestny pravoslávny kňaz však matku Mariju a otca Petara presvedčil, že ak syna pomenujú Gavrilo (Gabriel), na počesť Archanjela Gabriela, môže mu to pomôcť prežiť kritické obdobie.

 

V roku 1903 začal študovať na základnej škole a už od detstva prejavoval rozvinuté srbské národné cítenie. Jeho otec bojoval proti moslimom, srbská kresťanská rodina si z ich strany vytrpela veľa príkoria. Od roku 1909 študoval v Sarajeve na obchodnej škole a v roku 1911 sa stal členom tajnej nacionalistickej organizácie Mladá Bosna, ktorá si kládla za cieľ oslobodiť južných Slovanov spod habsburskej nadvlády. Kvôli účasti na protirakúskych demonštráciách v Sarajeve bol vylúčený zo školy a pokračoval v štúdiu v Srbsku, pričom takmer 300 km cestu zo Sarajeva do Belehradu absolvoval pešo.

 

Počas prvej balkánskej vojny v roku 1912 odcestoval na juh, aby sa ako dobrovoľník prihlásil k nepravidelným jednotkám zloženým zo srbských vlastencov, ktorí aj v 19. storočí bojovali proti Osmanom a naučili moslimov báť sa srbských pravoslávnych kresťanov. Vojenský veliteľ, major Vojislav Tankosić, ktorý organizoval výcvik, vyzbrojovanie a bojovú prípravu srbských bojovníkov, ho však odmietol, pretože bol podľa jeho slov príliš drobný a chorľavý. Gavrilo sa preto vrátil do Bosny, kde ďalej pôsobil v srbských tajných národných spolkoch.

 

V roku 1913 uštedrili Srbi Osmanom drvivú porážku, takže rakúsky vojenský guvernér Bosny vyhlásil v Bosne stanné právo a zakázal všetky srbské verejné, kultúrne a vzdelávacie spoločnosti. To rozhorčilo srbských nacionalistov a Gavrilo Princip sa rozhodol, v boji za slobodné Srbsko, neštítiť sa ani atentátov a politického teroru. Stal sa aj členom srbskej teroristickej organizácie Čierna ruka, ktorú pomáhala cvičiť a zásobovala zbraňami srbská vojenská rozviedka. Členovia Čiernej ruky boli pripravení útočiť so zbraňami voči vtedajším politickým a aj vojenským predstaviteľom nenávidenej habsburskej monarchie.

 

Gavrilo Princip

 

Začiatkom roku 1914 bol v Belehrade a tu mu jeho priateľ Nedeljko Čabrinović ukázal novinový článok, podľa ktorého mal do Sarajeva v júni 1914 prísť rakúsky arcivojvoda a následník trónu František Ferdinand d’Este. Spoločne oslovili aj ďalšieho priateľa Trifka Grabeža, aby sa pridal k ich sprisahaniu a zúčastnil sa útoku na rakúskeho následníka trónu počas jeho oficiálnej návštevy Sarajeva.

 

Skupina atentátnikov sa postupne rozširovala. Veterán osmanských vojen Djulaga Bukovec a Milan Ciganović vybavili zbrane, druhý spomenutý, Milan Ciganović, bojoval aj ako dobrovoľník v srbských polovojenských jednotkách pod vedením majora Vojislava Tankosića, ktorý pred niekoľkými mesiacmi odmietol Gavrila Principa ako dobrovoľníka kvôli jeho chatrnému zdraviu.

 

Milan Ciganović zaobstaral pre budúcich atentátnikov 5 pištolí Browning, 6 granátov a niekoľko fľaštičiek s kyanidom, pretože atentátnici sa nechceli dostať živí do rúk rakúskej polície. Neďaleko Belehradu v lesnom komplexe Topčider sa skupinka začala stretávať a Ciganović ich učil nielen strieľať a hádzať granáty, ale aj taktiku a spôsoby, ako uniknúť pozornosti policajnej ochrany. Pri streľbe sa ukázalo, že Gavrilo Princip má prirodzený talent na streľbu z celej skupiny bol najlepším strelcom.

 

Pod vedením Milana Ciganovića nakoniec vypracovali aj plán atentátu. Trojčlenný tím atentátnikov v zložení Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović a Trifko Grabež, vyzbrojení pištoľami, granátmi a kyanidom opustil dňa 28. mája 1914 Belehrad a každý osobitne prekročil hranicu do Bosny. Trojicu hlavných atentátnikov mali podporovať aj ďalší muži, Principov priateľ Danilo Ilić v Sarajeve naverboval Mehmeda Mehmedbašića, Cvetka Popovića a Vasa Čubrilovića, poslední dvaja menovaní mali len 17 rokov. Neskôr sa ukázalo, že v prípravách atentátu zohral dôležitú úlohu aj Dragutin Dimitrijević, vysoký dôstojník srbskej vojenskej rozviedky.

 

Sarajevský atentát a jeho priebeh

Rakúsky arcivojvoda František Ferdinand d’Este a jeho manželka vojvodkyňa Žofia Chotková pricestovali do Sarajeva vlakom krátko pred 10-tou hodinou dopoludnia. Podľa niektorých indícií, členovia rakúskej a najmä uhorskej tajnej polície tušili, že sa v Sarajeve niečo chystá, Ferdinand d’Este však nebral hrozbu atentátu veľmi vážne.

 

Okolo 10-tej hodiny odišla zo stanice kolóna áut, v ktorých sa nachádzali členovia ochranky ako aj rakúski politickí, policajní a vojenskí predstavitelia, ktorí arcivojvodu Ferdinanda d’Este na ceste do Sarajeva sprevádzali. Kolóna automobilov smerovala k sarajevskej radnici, auto s arcivojvodom a jeho manželkou bolo druhé v poradí (niektoré pramene hovoria, že až tretie), spolu s panovníckym párom sedeli v ich aute okrem šoféra aj generál Oskar Potiorek, vojenský veliteľ Bosny a Hercegoviny a gróf Harrach.

 

Keďže bolo teplo, stiahli na aute koženú strechu a cestovali nekrytí. Ďalší dôvod, prečo sa strecha stiahla bolo, aby nadšený dav mohol vítať svojho budúceho panovníka a následníka trónu.

 

Automobil Graef&Stift Double Phaeton v ktorom zabili Ferdinanda d Este a jeho manzelku zdroj idnes

 

Popri ceste, medzi mávajúcimi divákmi, však už boli rozostavení atentátnici, medzi nimi aj Gavrilo Princip. Muži, ktorí boli rozhodnutí obetovať svoje životy pri útoku na rakúskeho následníka trónu boli Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabež, Muhamed Mehmedbašić, Danilo Ilić, Vaso Čubrilović, Cvijetko Popović, Miško Jovanović a Veljko Veljkem Čubrilović. Všetci boli vyzbrojení pištoľami, výbušninami a tabletkami s kyanidom. Každý z nich súhlasil, že po atentáte spácha samovraždu, aby zabránil odhaleniu ďalších členov skupiny.

 

Prvý atentátnik, ktorý uvidel prichádzajúcu kolónu bol Muhamed Mehmedbašić, ten však stratil odvahu (neskôr vypovedal, že v jeho blízkosti boli policajti) a na auto s arcivojvodom a jeho manželkou nezaútočil.

 

O 10:15 sa kolóna priblížila k policajnej stanici, kde stál ďalší atentátnik, 19-ročný Nedeljko Čabrinović. Ten na rozdiel od Muhameda Mehmedbašića odvahu nestratil a hodil na auto následníka trónu ručný granát (niektoré pramene hovoria o doma urobenej bombe, ale pri Belehrade dostali granáty). Ukázalo sa však, že nemal dostatočný výcvik, v strese si neuvedomil, že granát má niekoľko sekundové oneskorenie.

 

Vodič automobilu, v ktorom sedel kráľovský pár videl letiaci granát, oblúkom sa mu vyhol a granát vybuchol pod nasledujúcim vozidlom, v ktorom utrpeli dvaja muži ťažké zranenie (Eric von Merizzi a gróf Boos-Waldeck). Približne 10 ľudí zranili črepiny. Po výbuchu všetky vozy zvýšili svoju rýchlosť a unikli z miesta činu. Vypukol chaos, Gavrilo Princip a ostatní atentátnici už nedokázali zasiahnuť. Čabrinović skočil do blízkej rieky, kde prehltol kyanidovú pilulku, tá však nebola dostatočne silná a nezabila ho. Z rieky ho polomŕtveho vytiahli policajní agenti. Zdalo sa, že sa atentát na následníka trónu a správcu Bosny a Hercegoviny, generála Oskara Potioreka už nepodarí uskutočniť.

 

Po upokojení situácie polícia zvýšila ostražitosť a napriek všetkým bezpečnostným rizikám arcivojvoda František Ferdinand d’Este predniesol svoj prejav na radnici. Následne sa rozhodol navštíviť v sarajevskej nemocnici ranených mužov zo svojho sprievodu. Generál Oskar Potiorek žiadal arcivojvodu, aby sa kolóna s automobilmi vyhla za každých okolností centru mesta, situácia sa však dramaticky vyvinula v neprospech arcivojvodu a jeho automobilu.

 

Vozidlo s kráľovským párom zabočilo do jednej z ulíc, kde sa práve nachádzal prekvapený Gavrilo Princip, ten už bol presvedčený, že sa atentát nepodarí uskutočniť. Pomaly idúci a otáčajúci sa automobil sa objavil ani nie 1,5 metra od Gavrila Principa, v blízkosti kaviarne Moritza Schillera. Gavrilo Princip vytiahol svoj Browning a vystrelil na vojvodu Ferdinanda d‘Este a generála Oskara Potioreka. Arcivojvodu Ferdinanda d’Este zasiahol do krku a namiesto generála Potioreka zasiahol tehotnú vojvodkyňu Žofiu Chotkovú do brucha, arcivojvoda a aj jeho manželka zraneniam krátko nato podľahli. Vojvodkyňa umrela okamžite, podľa svedkov František Ferdinand d’Este krátko pred tým, ako upadol do bezvedomia kričal: „Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für unsere Kinder!“ (Žofka! Žofka! Neumieraj! Zostaň nažive kvôli našim deťom!). Krátko po príchode do nemocnice však následník trónu na nosidlách zomrel.

 

Zatknutie Gavrila Principa v Sarajeve 1914 zdroj wikipedia

 

Gavrilo Princip nedokázal vystreliť viac ako dvakrát. V momente sa na neho hodili policajti, ktorí ho zvalili na zem a vytrhli mu zbraň z ruky. Podarilo sa mu však prehltnúť kapsulu s kyanidom, ten bol však podobne, ako v Čabrinovićovom prípade, horšej kvality a atentátnik otravu prežil.

 

Zbraň, ktorú pri atentáte použil, bola poloautomatická pištoľ Browning M 1910 s kalibrom 7.65×17mm (.32 ACP). Túto zbraň našli v rakúskej jezuitskej ubytovni, kde žil v 20. storočí kňaz, ktorý poskytol Františkovi Ferdinandovi d’Este a jeho manželke posledné pomazanie. Pištoľ, spoločne s automobilom, v ktorom panovnícky pár zahynul, krvavou uniformou následníka trónu a nosidlami, sa dnes nachádza v rakúskom vojenskom múzeu vo Viedni. Guľka, ktorá zasiahla následníka trónu ostala v jeho tele, pretože ostala zaklinená v krčných stavcoch. Guľka, ktorá zabila vojvodkyňu Žofiu Chotkovú, sa nachádza v zámku Konopište pri Benešove, kde manželský pár žil.

 

Zatknutie, súd a smrť Gavrila Principa vo väzení

Súdny proces s obžalovanými sa začal 12. októbra 1914 a trval do 23. októbra 1914. Okrem Muhameda Mehmedbašića, všetci atentátnici, ktorí sa priamo atentátu zúčastnili, boli mladší ako 20 rokov, takže nemohli dostať trest smrti. Išlo o bosnianskych Srbov a bosnianskych Chorvátov. Nikto z atentátnikov nebol priamo srbským občanom. Okrem šiestich atentátnikov polícia súdila všetkých 22 mužov, ktorí vytvorili organizáciu.

 

Rakúsko-Uhorsko napriek skutočnosti, že srbská vláda oficiálne nemala svoje prsty v atentáte, využilo atentát k útoku na Srbsko. Netušili však, že Srbska sa zastane Rusko a to vyvolá reťazovú reakciu, medzi štátmi Trojspolku a Trojdohody, ktorá nakoniec vyústila do vypuknutia I. svetovej vojny.

 

Na súde Gavrilo Princip uviedol, že ho veľmi mrzí smrť tehotnej vojvodkyne Žofie Chotkovej, povedal, že strieľal na generála Oskara Potioreka (vojenský správca provincie Bosna a Hercegovina, ktorú Rakúsko-Uhorsko anektovalo v roku 1908) a že aj napriek smrti vojvodkyne Žofie Chotkovej je hrdý na to, čo urobil. Uviedol tiež, že je srbský nacionalista a bojuje za zjednotenie všetkých Juhoslovanov. Priznal, že mu je jedno, aké štátne zriadenie má nový štát Juhoslovanov mať (republika, monarchia), pre neho je len dôležité, aby Juhoslovania žili bez rakúskej nadvlády. V podobnom duchu sa vyjadrili aj ostatní súdení atentátnici.

 

Gavrilo Princip mal v čase vyhlásenia rozsudku dňa 28. októbra 1914 len 19 rokov, takže bol príliš mladý na to, aby dostal trest smrti (28 dní po rozsudku by mal 20 rokov, vtedy by ho bolo možné už popraviť). Súd ho uznal vinným z vraždy a velezrady a odsúdil ho na 20 rokov najťažšieho žalára, ktorý si mal odsedieť v Terezíne v severných Čechách.

 

Proces v sarajeve so zatknutymi atentatnikmi zdroj wikipedia

 

Tresty boli nasledovné:

Gavrilo Princip – Trest 20 rokov, zomrel na tuberkulózu kostí v Terezíne dňa 28.apríla 1918 vo veku 23 rokov
Nedeljko Čabrinović – Trest – 20 rokov. Zomrel na tuberkulózu 23.1.1916 vo veku 30 rokov
Trifun Grabež – Trest – 20 rokov
Vaso Čubrilović – Trest – 16 rokov. V dobe atentátu mal 17 rokov. Nemohol dostať trest smrti, umrel v Belehrade 11.7. 1990 vo veku 93 rokov.

Cvjetko Popović – Trest – 13 rokov
Lazar Djukić – Trest – 10 rokov
Danilo Ilić – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Veljko Čubrilović – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Nedjo Kerović – Smrt obesením; trest zmiernený na 20 rokov odňatia slobody na základe nariadenia cisára Františka Jozefa I.
Mihaijlo Jovanović – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Jakov Milović – Smrt obesením; trest zmiernený na 20 rokov odňatia slobody na základe nariadenia cisára Františka Jozefa I.
Mitar Kerović – doživotie
Ivo Kranjcević – Trest – 10 rokov
Branko Zagorac – Trest – 3 roky
Marko Perin – Trest – 3 roky
Cvijan Stjepanović – Trest – 7 rokov
Devět dalších obžalovaných bolo oslobodených.

 

Po príchode do Terezína očakávalo Gavrila Principa v cele číslo 46 peklo. Dozorcovia ho nenávideli, týrali ho zimou, nedostatkom spánku, nedostatkom jedla, tmou, často mu zakazovali aj krátke vychádzky z cely. Celý čas musel mať na rukách putá, jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršoval. Dostal tuberkulózu kostí a sepsu, takže mu museli amputovať pravú ruku, lekári ho však odmietali operovať, ak bude mať reťaze na nohách, takže dozorcovia na čas kapitulovali a putá z nôh aj rúk mu zložili.


Svoj pobyt vo vojenskej nemocnici
po amputácii využil v roku 1916 k pokusu o samovraždu, pokúsil sa obesiť na uteráku. Následne začal jeho psychický stav sledovať rakúsky vojenský psychiater Martin Pappenheim, ktorý vypracoval aj profil jeho osobnosti. Gavrilo Princip zomrel 28. apríla 1918, tri roky a desať mesiacov po atentáte a približne pol roka pred koncom I. svetovej vojny. V čase svojej smrti, oslabený týraním, podvýživou a chorobami vážil už len 40 kg.

 

Aby sa Gavrilo Princip nestal mučeníkom pre slovanských nacionalistov, jeho telesné pozostatky pochovali v neoznačenom hrobe. Ale jeden z českých vojakov, ktorý sa zúčastnil pohrebu, si zapamätal miesto pochovania. V roku 1920 boli pozostatky exhumované a prenesené do Sarajeva, kde ich slávnostne pochovali pod kaplnkou Vidovanských hrdinov. Na hrobe Gavrila Principa sa nachádza citát čiernohorského básnika a národovca, vlastenca Njegoša:

Blahoslavený, kto žije naveky, pretože sa mal prečo narodiť.“

 

Dnes je odkaz Gavrila Principa stále sporný. Pokiaľ Chorváti a Bosniaci ho považujú za teroristu (a rovnako aj jeho druhov), Srbi, Rusi a slovanskí nacionalisti ho považujú za hrdinu. Chorvátski ustašovci, ktorí po rozpade Juhoslávie v roku 1941 obsadili Bosnu a Hercegovinu, ho považovali za zdegenerovaného anarchistu, pre Titovu socialistickú Juhosláviu bol jedným z národných hrdinov. V čase rozpadu Juhoslávie Srbi vyzdvihovali Gavrila Principa ako osobnosť, počas občianskej vojny Chorváti a Moslimovia jeho rodný dom v Bosne a Hercegovine cielene zničili, zničili aj všetky pamätníky Gavrila Principa na území republiky.

 

11. novembra 2018, na 100. výročie konca I. svetovej vojny si v rakúskom Grazi podali ruky Anita Hohenbergová, pravnučka rakúsko-uhorského arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este a Branislav Princip, prasynovec Gavrila Principa v symbolickom akte zmierenia, ktoré urobilo definitívnu bodku za I. svetovou vojnou, rozpútanou atentátom v Sarajeve.

Karol Oravečka


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Video Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí bloku v…

Video “Gumové projektily a slzný plyn”: Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny sa v…

Foto Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kanáli „Rossija 1“. „Áno, musím všetkých upokojiť, nič…

Foto Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť aktuálne procesy prebiehajúce v rámci Aliancie…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Nový nástup. Česká zbrojovka predstavila sériu guľovníc pre lov, šport a hobby streľbu

Česko, 26. november 2021 (AM) – Česká zbrojovka a.s., súčasť holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, ktorá sa radí medzi najväčších svetových výrobcov ručných palných zbraní, ohlásila nástup úplne novej série opakovacích guľovníc značky CZ.     V segmente dlhých palných zbraní pre lov, šport či hobby streľbu patrí Česká zbrojovka a.s.…

Foto Nepriateľské krajiny? Utajovaný zbrojársky export z Ruska do krajín NATO v roku 2021 prudko vzrástol

USA, 18. november 2021 (AM) – V roku 2021 prudko vzrástol export utajovaného tovaru (lietadlá, jadrové materiály, zbrane a munícia) z Ruska do krajín NATO. To je hlásená podľa otvorených údajov ruskej Federálnej colnej služby. Medzi top 10 dovozcov týchto druhov ruských výrobkov patrilo šesť krajín Aliancie: USA, Česká republika, Nemecko,…

Video Recenzia filmu „Black 47“. Dráma mapujúca drsné obdobie írskych dejín

Slovensko, 3. novembra 2021 (AM) – V roku 2018 natočili Íri film Black 47, ktorý som okamžite po zhliadnutí zaradil medzi svoje obľúbené.   Režisérom bol Lance Daly, film vznikol podľa krátkeho írskeho filmu Ranger, ktorý pred rokmi napísali a zrežírovali Dillon a Ryan. Vo filme si zahrali významnejší anglickí a írski…

Video Guatemalská polícia nakupuje 800 samopalov Stribog od slovenského výrobcu Grand Power

Guatemala, 31. október 2021 (AM) – Slovenský výrobca zaznamenal ďalší úspech na medzinárodnom trhu , keď si jeho samopal Stribog vybrala aj Guatemalská polícia. Tá už 200 slovenských samopalov aj zaviedla do služby a objednala si ďalších 600 ks.   V tejto 17 miliónovej stredoamerickej krajine aktuálne prebieha debata o zoštandardizovaní policajnej výzbroje, pretože…

Foto Špeciáli vojenskej polície v akcii na Lešti

Slovensko, 29. október 2021 (AM, MOSR) – Špeciálne jednotky Vojenskej polície Slovenskej a Českej republiky absolvovali v Centre výcviku Lešť ďalšiu zo spoločných aktivít.   Príslušníci Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek tentokrát spoločne s inštruktormi a Pohotovostným oddelením Vojenskej polície ČR počas štyroch dní absolvovali odborný výcvik s cieľom…

Foto Baklanka, systém bitky ruských chuligánov, ktorý sa zrodil vo väzení

Rusko, 29. október 2021 (AM) – Vo svete existuje obrovské množstvo bojových umení a štýlov, ktoré sa od seba líšia svojimi technikami, filozofiou i taktikou. Každý záujemca si tak môže zvoliť bojový štýl a umenie, ktoré mu vyhovuje (taiči, karate, jiu jitsu, thajský box, box, wingchun, aikido, silat, kali, musado...) a keď…

Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Video Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí bloku v…

Video “Gumové projektily a slzný plyn”: Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny sa v…

Foto Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kanáli „Rossija 1“. „Áno, musím všetkých upokojiť, nič…

Foto Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť aktuálne procesy prebiehajúce v rámci Aliancie…

Foto V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington Times s odkazom na výsledky konferencie Federácie pre svetový mier, ktorá má poradný status pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.   Podľa odborníkov sa o tomto probléme…
Foto Ruský admirál Popov vyhlásil že ponorka Kursk sa potopila po zrážke s ponorkou NATO. Experti reagujú

Rusko, 22. novembra 2021 (AM) – Vysoký ruský vojenský dôstojník (už nie je vo funkcii) urobil vyhlásenie o dôvodoch potopenia jadrovej ponorky Kursk, čo je v rozpore s oficiálnou verziou o výbuchu torpéda v priestore ponorky. Admirál Vjačeslav Popov urobil vyhlásenie o príčinách tragickej situácie v auguste 2000 v Barentsovom…

Foto Nórsko porušilo 100-ročnú vojenskú dohodu s Ruskom

Nórsko, 13. november 2021 (AM) – Rusko pristihlo Nórsko ako porušilo storočnú zmluvu o demilitarizácii súostrovia Svalbardy v Arktíde.   Ruské ministerstvo zahraničných vecí upozornilo na skutočnosť, že nórska námorná fregata Thor Heyerdahl vstúpila do prístavu Longyearbyen na Svalbardoch. Ide o zjavné porušenie Svalbardskej zmluvy z roku 1920, ktorá povoľuje využitie tohto…

Foto Čína stavia v púšti napodobeninu americkej lietadlovej lode pre nácvik raketových útokov

Čína, 9. november 2021 (AM) – Armáda ČĽR má v úmysle trénovať raketové útoky proti americkému námorníctvu . Za týmto účelom Čína postavila v strede krajiny, v púšti Taklamakan, raketový cieľ v tvare americkej lietadlovej lode triedy Ford.     Túto informáciu zverejnil portál USNI News, ktorý vlastní americký námorný inštitút,…

Foto Koľko rakiet Kaliber má ruská flotila? Toto číslo Vás prekvapí

Rusko, 7. november 2021 (AM) – Od uvedenia prvého nosiča rakiet Kaliber do prevádzky uplynulo presne 9 rokov a pri tejto príležitosti zhrnieme niektoré výsledky. Čo sa za tento čas podarilo dosiahnuť, koľko nosných rakiet už bolo nasadených a aké vyhliadky ruskú flotilu čakajú.   V novembri 2012 bola ruskej flotile…

Foto Najväčšie ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe zadržali v Dánsku

Dánsko, 5. novembra 2021 (AM) – Dánske úrady zadržali ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe, ktoré používa Širšov inštitút oceánológie, informovalo ruské veľvyslanectvo v Kodani.   „1. novembra pri tankovaní na ceste prístavu Skagen dánske úrady zadržali výskumné plavidlo (RV)“ Akademik Ioffe “z Federálneho štátneho rozpočtového vedeckého ústavu” Inštitútu oceánológie pomenovaného po…

Foto Izraelský analytik Kedmi: Množstvo a kvalita lodí ktoré Rusko stavia dokazuje že je zrelé na konfrontáciu s USA v oceánoch

Izrael, 4. novembra 2021 (AM) – Izraelský politológ Jakov Kedmi poznamenal, že Rusko je pri budovaní svojej vojenskej sily veľmi rozumné. Teraz je Ruská federácia pripravená vytvoriť vlastnú flotilu lietadlových lodí a odraziť Spojené štáty v oceáne.   Kedmi vo vysielaní „Soloviev Live“ vysoko ocenil úspechy Ruskej federácie v oblasti rozvoja…

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Foto Ochranný dáždnik. Rusko a Tadžikistan vytvoria spoločný systém protivzdušnej obrany

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Duma bude musieť ratifikovať dohodu o spoločnom systéme protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Prezident Vladimir Putin už predložil relevantný dokument.   V elektronickej databáze Štátnej dumy sa objavil dokument predstavený prezidentom, ktorý stanovuje vytvorenie spoločného systému protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Dohodu ešte musia schváliť…

Foto Nasadenie tankov T-62 v Čečensku a na Kaukaze

Čečensko, 25. novembra 2021 (AM) – V roku 2022 ubehlo už 60 rokov od prvého masového nasadenia tankov T-62, najprv v rámci Sovietskej armády, neskôr armád štátov Varšavskej zmluvy. Tento tank slúži dodnes v mnohých armádach po celom svete. Aj keď ide už o relatívne starý tank, stále je využívaný v…

Foto Nové útočné vozidlá pre výsadkárov. Na čo Česku bude prepadový pluk?

Česko, 24. november 2021 (AM, Sputnik) – Česká armáda chce kúpiť 180 nových ľahkých útočných vozidiel pre výsadkárov. Budú osemkrát drahšie ako doterajšie špeciálne upravené autá Land Rover Defender. NATO však po Česku jednotky pre zahraničné misie nežiada. Prečo teda chce AČR mrhať peniazmi? Sputnik sa pýtal poslanca za SPD Radovana…

Foto Poľsko a Veľká Británia dohodli spoločný vývoj systému protivzdušnej obrany

Poľsko, 20. november 2021 (AM) – Varšava a Londýn podpísali deklaráciu potvrdzujúcu zámer spolupráce pri vytvorení systému protivzdušnej obrany „Narew“. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva.   Dohody o spoločnom vývoji systému protivzdušnej obrany boli dosiahnuté počas stretnutia medzi britským ministrom obrany Benom Wallaceom a poľským ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom. „Táto dohoda predstavuje…

Foto Odľahčená verzia Lynx. Rheinmetall úspešne otestoval kompozitné gumové pásy na bojovom vozidle pechoty

Nemecko, 19. november 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, ktorá je najväčším dodávateľom vojenských vozidiel pre Austrálske obranné sily, úspešne dokončila demonštratívne skúšky kompozitných pojazdných pásov Soucy (CRT) na bojovom vozidle pechoty Lynx KF41.   Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Gary Stewart uviedol, že predstavenie CRT na vozidle Lynx potvrdzuje schopnosť tohto bojového…
Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Foto Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto nebezpečné situácie…

Foto “Priamy zásah do srdca.” Úvahy po vzhliadnutí najnovšieho vojnového filmu “Nebo”

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Určite je ťažké nakrúcať filmy o vojnách, ktoré sa ešte neusadili v pamäti ľudí – a ešte viac o tých, ktoré stále prebiehajú. Hollywoodski filmári dlhé roky hľadali vhodný jazyk na rozprávanie o vojne vo Vietname, ruskí filmári mali problém nakrútiť filmy o vojne v Afganistane. Filmy…

Foto Budú ovládať juh a západ Ruska. Frontové bombardéry Su-34 sa vrátili na obnovené letisko Baltimor

Rusko, 24. november 2021 (AM) – Letisko Baltimor vo Voroneži, obnovené po rekonštrukcii, opäť dostalo prvé bojové lietadlá a vrátili sa naň frontové bombardéry Su-34. Podľa tlačovej služby Západného vojenského okruhu sa slávnostné otvorenie uskutočnilo na letisku 23. novembra.   Podľa zverejnených informácií už bolo z Buturlinovky do Baltimoru prevezených 17 frontových…

Foto “Toto zmení rovnováhu síl.” Pentagon úspešne otestoval „lietajúcu lietadlovú loď“

USA, 23. novembra 2021 (AM) – V Spojených štátoch otestovali technológiu budúcnosti – vzlietlo dopravné lietadlo C-130A s experimentálnymi dronmi X-61A Gremlin na palube. Roje dronov podľa Američanov zabezpečia vzdušnú prevahu nad akýmkoľvek nepriateľom.   Drony, ako ukazujú nedávne konflikty, rýchlo nahrádzajú pilotované lietadlá: vykonávajú prieskum, ukazujú na ciele, útočia…

Foto Bell oznamuje predaj prvého vrtuľníka Bell 505 NXi na Slovensko

Kolín, Nemecko (23. novembra 2021) – Bell Textron Inc., dcérska firma Textron (NYSE: TXT), oznamuje predaj svojho prvého stroja Bell 505 NXi na Slovensko. Ide o druhý stroj typu Bell 505, ktorý poputuje na Slovensko v roku 2021. Zákazník, spoločnosť WELLPHARMA s.r.o., si vrtuľník vyzdvihne v pražskom servisnom centre Bell.…

Foto Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali na prelome 19. a 20.…

Foto “Priamy zásah do srdca.” Úvahy po vzhliadnutí najnovšieho vojnového filmu “Nebo”

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Určite je ťažké nakrúcať filmy o vojnách, ktoré sa ešte neusadili v pamäti ľudí – a ešte viac o tých, ktoré stále prebiehajú. Hollywoodski filmári dlhé roky hľadali vhodný jazyk na rozprávanie o vojne vo Vietname, ruskí filmári mali problém nakrútiť filmy o vojne v Afganistane. Filmy…

Foto Nasadenie tankov T-62 v Čečensku a na Kaukaze

Čečensko, 25. novembra 2021 (AM) – V roku 2022 ubehlo už 60 rokov od prvého masového nasadenia tankov T-62, najprv v rámci Sovietskej armády, neskôr armád štátov Varšavskej zmluvy. Tento tank slúži dodnes v mnohých armádach po celom svete. Aj keď ide už o relatívne starý tank, stále je využívaný v…

Foto Zmätok so zástavou Víťazstva

Rusko, 24. novembra 2021 (AM) – Kvôli zmätku sa zástavou Víťazstva mohla stať vlajka, ktorá nemala žiadny vzťah k útoku na Reichstag, vyhlásil v júni 2020 hlavný vedecký spolupracovník Ústredného múzea (kde sa táto zástava doposiaľ ochraňuje) OS RF Vladimír Afanasjev.   „Zástavu víťazstva, za ktorú bola uznaná vlajka 150. streleckej Idrickej…

Foto Tichý, dokonale vidí v tme a je neuveriteľne silný: Námorník Mačka zajal 153 „jazykov“

Rusko, 21. november 2021 (AM) – Počas Veľkej vlasteneckej vojny Nikolaj Guňko vykonal 156 bojových akcií kde osobne zajal 153 „jazykov“. Nepriatelia sľúbili za jeho hlavu 10 tisíc mariek. Šesťkrát bol Guňko navrhnutý na titul Hrdina Sovietskeho zväzu.   Nikolaj Guňko sa narodil 14. mája 1920 v obci Krasnogvardeisky na území…

Foto Didaktická pomôcka: Norimberský proces – triumf OSN

Nemecko, 20. november 2021 (AM) - V dňoch 20. a 21. novembra 2020 sa v Moskve konalo online vedecko-praktické fórum Poučenia Norimbergu, venované 75. výročiu začiatku Norimberského procesu s nacistickými zločincami (20. 11. 1945). Tribunál sa skončil 1. 10. 1946.   Predseda ruskej historickej spoločnosti Sergej Naryškin poznamenal, že medzinárodný trestný tribunál musel splniť…
Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Foto Anketa Vojenský čin roka

Slovensko, 13. november 2021 (AM, MOSR) – Za účasti členov vlády, účastníkov odboja a samozrejme príslušníkov Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo vyhlásenie laureátov 24. ročníka ankety Vojenský čin roka, ktorá vyzdvihuje výnimočné skutky súvisiace s rezortom obrany za predchádzajúci rok.   Minister obrany sa k vojakom počas galavečera prihovoril slovami velikána slovenskej…

Foto Alexander Rogers: Existuje pre Spojené štáty východisko z dopravného kolapsu?

USA, 4. novembra 2021 (AM) – Kalifornia naďalej sníva. Čerstvou správou zo slnečného štátu (každý prvý liberál vám povie, že HDP jednej Kalifornie je viac ako HDP celej Ruskej federácie) je, že dopravný kolaps sa nezastavuje, ale len zhoršuje.   Príčiny kolapsu dopravy v USA Ako sa ukázalo, prudký nárast počtu…

Foto Ukrajinci ostreľovali dedinu v Donecku. Žena ktorá zostala bez domova: “Zabila by som ťa!”

Donecká republika, 22. október 2021 (AM) – Ukrajinskí militanti dnes ráno ostreľovali dedinu Gornyak v Kujbyševskom okrese Doneck. Žena, ktorá zostala bez domova, sa neudržala: "Zabila by som ťa!"     https://twitter.com/i/status/1451109272687886338   https://twitter.com/i/status/1450143466986643464   https://twitter.com/i/status/1451104319818932224   Podľa do oficiálneho zástupcu Luhanskej ľudovej republiky z pracovnej podskupiny kontaktnej skupiny pre rokovania Minskej…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…