Vznik a vývoj rakúsko-uhorského ponorkového loďstva

Ponorka SM-4

Slovensko, 19.október 2022 (AM) – Rakúsko-uhorské ponorkové loďstvo nikdy nebolo tak známe ako ponorkové loďstvo Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska či USA. Operovalo najmä v Jadranskom a Stredozemnom mori a hlavnými súpermi rakúsko-uhorských ponoriek boli ruské, britské, francúzske a talianske lode.

 

Otcom rakúsko-uhorského ponorkového loďstva bol od roku 1904 rakúsky viceadmirál Rudolf Montecuccoli, ktorý nadviazal na svojho predchodcu admirála Hermanna von Spaun. Ten sa takisto snažil zmodernizovať rakúsko-uhorské loďstvo podobne ako Montecuccoli, v čase keď však stál v čele vojenského námorníctva bol vývoj ponorkového loďstva ešte de facto v plienkach. Podstatne lepšie technické možnosti pre vývoj ponorkovej zbrane mal až viceadmirál Montecuccoli

 

Už na prelome 19. a 20. storočia bolo zrejmé, že Nemci prinášajú do vojenstva zaujímavé technické nápady – či už sa to týkalo letectva, námorníctva alebo pozemných síl. S viacerými svojimi revolučnými poznatkami boli Nemci ochotní sa podeliť aj so svojimi rakúsko-uhorskými spojencami.

 

Viceadmirál Rudolf Montecuccoli bol Nemcami značne ovplyvnený a na jar 1905 prišiel s plánom vybudovať podľa nemeckých skúseností modernú flotilu rakúsko-uhorských bojových lodí – 4 obrnené ťažké krížniky, 8 prieskumných ľahkých krížnikov. 18 torpédoborcov, 36 torpédových člnov a 6 ponoriek.

 

Kto bol viceadmirál Montecuccoli?
Gróf Rudolf Montecuccoli sa narodil 22.2.1843 v talianskej Modene a umrel dňa 16.5.1922 v rakúskom meste Baden. V roku 1859 skončil Vojenskú námornú akadémiu vo Fiume (dnes Rieka) a začal slúžiť ako poručík v rakúskom vojenskom námorníctve .

 

V roku 1866 sa zúčastnil prusko-rakúskej vojny, ktorú Rakúsko prehralo. Bojoval na bojovej lodi Adria proti talianskemu loďstvu (Taliani boli od roku 1859 spojencami Pruska). Počas bitky sa ukázal v najlepšom svetle, získal vyznamenanie za odvahu.

 

viceadmirál Montecuccoli

 

Porážka Rakúska v roku 1866 znamenala pre Rakúsko stratu prestíže a porážka priniesla so sebou aj rast napätia v krajine, ktoré sa však podarilo zažehnať zrovnoprávnením Rakúska a Maďarska, takže sa krajina zmenila na duálnu monarchiu (Rakúsko-Uhorsko). Krajinu spájal do jedného celku panovník František Jozef I., viaceré ministerstvá a armáda.

 

V ďalších rokoch sa zmenilo Prusko z nepriateľa na spojenca, dôvodom bola Prusko-franúzska vojna, ktorá skončila porážkou Francúzska, pruským obsadením Alsaska a Lotrinska a následne v roku 1871 vznikom Nemeckého cisárstva. Už Berlínsky kongres v roku 1878 ukázal, že sa Európa polarizuje, na jednej strane sa postupne vyprofilovali Angličania, Francúzi a Rusi, na druhej strane Nemci a Rakúsko-Uhorsko, ku ktorým sa neskôr pridalo dočasne Taliansko. S Nemcami úzko spolupracovali aj Bulhari a Turci.

 

V roku 1884 sa stal gróf Rudolf Montecuccoli veliteľom vojenskej lode Alžbeta a v roku 1885 získal hodnosť korvetného kapitána. Zvyšoval si svoju odbornú kvalifikáciu a v roku 1888 sa stal veliteľom na rakúsko-uhorskom ľahkom krížniku Panther. V roku 1889 sa stal veliteľom rýchlej šalupy Aurora, ktorá mala na palube vedcov i vojenských odborníkov a operovala v Indickom oceáne medzi pobrežím Východnej Afriky a Indie. Po návrate z misie v roku 1890 začal pracovať ako vysoký úradník na Ministerstve vojnového námorníctva. Žiaľ misia v trópoch zhoršila jeho zdravotný stav, takže na niekoľko mesiacov musel opustiť armádu a doliečiť sa.

 

Keď sa jeho zdravotný stav zlepšil, vrátil sa do aktívnej služby. V roku 1892 sa stal kapitánom krížnika Kaiser Franz Jozef I. a vo funkcii veliteľa lode zostal až do roku 1894. Od roku 1895 pracoval opäť na Ministerstve vojneského námorníctva, kde si ho vyhliadol admirál Hermann von Spaun. Ten uvažoval o vytvorení flotily rakúsko-uhorských ponoriek, hlavnou základňou ktorých sa malo stať chorvátske mesto Pula a na grófa Montecuccoliho sa plne spoliehal. V novembri 1897 získal hodnosť Kontraadmirála.

 

Bojová loď Kaiser Franz Joseph I.

 

V roku 1900 sa gróf Rudolf Montecuccoli stal veliteľom rakúsko-uhorskej vojenskej flotily v Číne, v čase, keď európske veľmoci potláčali Boxerské povstanie. Čínski boxeri chceli Európanov z Číny vytlačiť a vraždili európskych obchodníkov i misionárov. To vyvolalo európsku odozvu, proti Číňanom zasiahli Američania, Briti, Francúzi, Nemci, Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Japonsko i Taliansko. Rudolf Montecuccoli velil bojovej lodi Cisárovna Alžbeta a delostreleckou streľbou podporoval akcie peších európskych jednotiek na pobreží.

 

V roku 1904 nahradil admirála Hermanna von Spauna vo funkcii Ministra vojenského námorníctva a ako už bolo napísané vyššie pokračoval v budovaní modernej flotily bojových lodí, súčasťou ktorých sa malo stať aj ponorkové loďstvo. Na čele ministerstva stál do 1.marca 1913, kedy dovŕšil vek 70 rokov a musel odísť do výslužby.

 

Vo funkcii Ministra vojenského námorníctva ho nahradil Veľkoadmirál Anton Haus, ktorý mal veľmi veľa priateľov v radoch vysokých dôstojníkov nemeckého vojnového námorníctva. Anton Haus podporoval všemožne vývoj ponorkového loďstva a v čase I. svetovej vojny poskytol Nemcom k dispozícii flotilu rakúsko-uhorských ponoriek. Nemeckí velitelia následne rakúsko-uhorské ponorky nasadzovali do boja proti Talianom, Francúzom, Britom, Rusom i Američanom.

 

V nasledujúcich dieloch oboznámim čitateľa s históriou takmer dvoch desiatok rakúsko-uhorských ponoriek, ktoré boli nasadené v čase I. svetovej vojny.

 

Ponorka SM-U1
Úplne prvými ponorkami, ktoré malo rakúsko-uhorské vojenské námorníctvo k dispozícii boli ponorky SM – U1 a SM – U2. Išlo o sesterské lode, pričom konštrukcia týchto ponoriek nevychádzala z nemeckej predlohy. Dôvodom bola skutočnosť, že ponorky sa stavali v Uhorsku, ich domovským prístavom bola Pula a Uhri na rozdiel od Rakúšanov udržiavali stále vrelé kontakty aj s Američanmi a Britmi.

 

Konštrukcia tejto ponorky bola veľmi nepodarená, americký konštruktér Simon Lake staval ponorky pre potreby amerického námorníctva v Connecticute. Výstavba SM-1sa začala v roku 1907 a SM-U1 bola zaradená do služby v apríli 1911. Ponorka bola vybavená troma 450 mm torpédami, na palube mohla niesť 5 torpéd, poháňali ju 2 benzínové motory o výkone 650 konských síl a 2 elektromotory o výkone 200 konských síl. Ponorka plávala na hladine, ponoriť sa dokázala približne na pol hodinu, potom sa jej batérie vybili. Rýchlosť na hladine 10,3 uzla a pod hladinou 3 uzly. Akčný rádius 950 námorných míľ na hladine, maximálna hĺbka ponoru bola 30 metrov.

 

Ponorka mala množstvo nedostatkov a nakoniec sa využívala ako výcvikové plavidlo. Bojové nasadenie SM U-1 bolo len v okolí Terstu v pobrežných vodách, kde ponorka bránila vstup do prístavu. Po porážke v 1.svetovej vojne ponorku získali Taliani a tí ju v roku 1920 zošrotovali. Na ponorke sa vystriedalo postupne viacero veliteľov, ktorí sa neskôr stali esami rakúsko-uhorského ponorkového loďstva: k najznámejším patrili Klemens Ritter von Bezard. Franz Nejesby a Eugen Hornyak von Horn

 

SM U-1

 

Ponorka SM-U2
Sesterská loď SM-U1 s podobnými osudmi. Do služby sa ponorka dostala takisto v apríli 1911. Na tejto ponorke vymenili v roku 1911 rakúski mechanici z Maschinenfabrik Leobersdorf americké motory, takže vlastnosti ponorky sa mierne zlepšili.

 

Loď slúžila podobne ako SM-U1 len ako výcvikové plavidlo, prvým veliteľom bol poručík Klemens Ritter von Bézard, ktorý slúžil aj na SM – U1, neskôr ponorke velili Karl Edler von Unczowski, Otto Kasseroller či Johann Ulmansky von Vracsvevgaj. Podobne ako SM-U1 aj táto ponorka slúžila najmä v okolí Terstu. Od januára 1918 podobne ako SM-U1 bola ponorka označená za zastaralú a slúžila už len na výcvik ponorkových posádok. Ponorku po skončení vojny tiež odovzdali Taliansku a Taliani ponorku v roku 1920 zošrotovali.

 

Ponorka SM-U3
SM-U3 a jej sesterskú loď SM-U4 mal takisto stavať americký konštruktér Simon Lake. Do hry však vstúpili Nemci, ktorí dokázali ťažko stráviť americký amaterizmus a nakoniec na výstavbe ponoriek SM-U3 a SM-U4 plne participovala nemecká spoločnosť Germaniawerft Kiel, ktorá vybudovala aj nemecké ponorkové loďstvo.

 

Ponorka mala dvojitý trup, mala dva torpédomety, dokázala niesť na palube 3 ďalšie torpéda a v roku 1915 bola doplnená o palubné delo. Spočiatku slúžila ako cvičná loď a vykonával sa na nej výcvik rakúsko-uhorských ponorkových námorníkov.

 

Po vypuknutí I. svetovej vojny ponorka bola okamžite nasadená v bojovej akcii. Tvorila tak jednu zo štyroch funkčných ponoriek rakúsko-uhorského ponorkového loďstva. Spočiatku vykonávala prieskumné plavby nielen pri chorvátskom, ale aj pri talianskom pobreží.

 

Dňa 12.augusta 1915 pod vedením českého poručíka Karla Strnada ponorka zaútočila na taliansky pomocný krížnik Citta di Catania, v boji bola však talianskou loďou poškodená, pretože talianski námorníci zbadali periskop a ponorku taranovali. Dňa 13.8.1915 sa musela ponorka vynoriť, aby opravila škody, ponorku však objavil francúzsky torpédoborec, ktorý ju paľbou zničil. Poručík Strnad a 6 mužov zahynulo, 14 zvyšných mužov sa dostalo do francúzskeho zajatia.

 

Ponorka SM-U4
Prvá skutočne úspešná rakúsko-uhorská ponorka. Ponorku už neprznil americký konštruktér Simon Lake a vznikla v lodeniciach Germaniawerft v Kieli. Podobne ako jej sesterská loď SM-3 bola dlhá 42 metrov, mala výtlak medzi 240 – 300 tonami, dva torpédomety a na palube mohla niesť tri torpéda. Ponorka mala k dispozícii aj palubný kanón.

 

Výroba sa začala v roku 1907, do služby bola podobne ako SM-3 uvedená v roku 1909. Podobne ako SM-34 slúžila na výcvik ponorkových posádok. Ponorka mala na svojom konte 21 potopených lodí. Pokiaľ potopené albánske obchodné lode ničila v prvom rade kanónom, ponorka má na svojom konte aj potopené talianske a britské bojové lode.

 

Pod vedením českého korvetného kapitána Rudolfa Singuleho v júni 1915 poškodila SM-U4 britskú bojovú loď HMS Dublin a v júli 1915 potopila pýchu talianskeho vojenského námorníctva, bojovú loď Giuseppe Garibaldi. Rodák z Brna, Rudolf Singule velil ponorke SM-U4 až do konca novembra 1917 a potopil všetkých 21 lodí, ktoré SM-U4 zničila K väčším bojovým lodiam, ktoré SM-4 zničila patrili aj talianske torpédoborce Margherita a Perseus, ako aj francúzsky torpédoborec Edouard Corbiere.

 

 

Česi tvorili približne 30% posádok rakúsko-uhorských ponoriek, k ďalším rakúsko-uhorským ponorkovým esám patrili Josef Holub, Zdeňek Hudeček, Leo Prášil, spomenutý Karl Strnad či Josef Valášek. Ponorke SM-U4 velil Rudolf Singule od roku 1912 a pri inšpekcii ponorky sa osobne ešte v roku 1912 stretol aj s nešťastným následníkom trónu arcivojvodom Ferdinandom d´Este, ktorého zabili v Sarajeve spoločne aj s jeho manželkou. Arcivojvoda Ferdinand d´Este udelil Rudolfovi Singulemu pochvalu za vynikajúci stav ponorky i výcvik posádky.

 

V Pule korvetný kapitán Rudolf Singule úzko spolupracoval s českým inžinierom Františkom Sokolom z Plzne, ktorý ako odborník participoval aj na výstavbe nemeckých ponoriek v Kieli. Prvým úspechom Rudolfa Singuleho bolo poškodenie HMS Dublin, britská vojnová loď sa však napriek poškodeniu dokázala doplaziť do prístavu Brindisi.

 

O mesiac neskôr však talianska bojová loď Giuseppe Garibaldi nemala také šťastie ako britská vojnová loď. Rudolf Singule pýchu talianskeho námorníctva potopil, 500 talianskych mužov aj s admirálom Eugenom Trifarim, vylovili z vody talianske torpédoborce. Za zničenie lode Giuseppe garibaldi získal Rudolf Singule Vojnový Kríž Márie Terézie a šľachtický titul. Taliani po potopení Giuseppe Garibaldiho obmedzili svoje bojové plavby pri chorvátskom pobreží.

 

Rudolf Singule

 

Do roku 1917 sa Rudolf Singule stal rakúskym ponorkovým esom a vážili si ho aj nemeckí ponorkoví kapitáni, ktorí predstavovali ponorkovú elitu v I. svetovej vojne. Pri potápaní obchodných lodí sa Rudolf Singule choval veľmi humánne, posádkam obchodných lodí dal po poškodení lode čas na nalodenie do záchranných člnov a až potom potopil obchodné lode paľbou z kanóna. Na SM-U4 bojoval do konca novembra 1917. To už napriek údržbe bola ponorka v katastrofálnom stave a musela byť vyradená zo služby. Po I. vojne ponorku SM-4 získali Taliani, ktorí túto ponorku v roku 1920 takisto zošrotovali

 

Nový hlavný veliteľ rakúsko-uhorského vojnového námorníctva Maximilian Njegovan (1850-1930) stiahol v novembri 1917 Karla Singuleho z bojových plavieb a spravil z neho veliteľa výcviku ponorkových posádok.

 

Rudolf Singule teda viedol výcvik nových ponorkových posádok, v roku 1918 sa však situácia v Rakúsko-Uhorsku začala dramatizovať. Krajina bola vyčerpaná, čoraz častejšie sa rozhárali vzbury vojakov. Vzbúrili sa aj námorníci v Boke Kotorskej, čo výrazne oslabilo bojaschopnosť vojnového námorníctva v monarchii. I. svetová vojna sa skončila v novembri 1918 a korvetný kapitán Rudolf Singule odišiel domov do Brna, kde sa zamestnal v Penzijnej poisťovni a ako demobilizovaný námorník bol v zozname záložných dôstojníkov Dunajskej riečnej flotily. Samozrejme v zamestnaní sa nesmierne nudil.

 

Po rozpade ČSR v marci 1939 vznikol Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava. Rudolf Singule sa prihlásil k nemeckej národnosti. Dôvody boli tri – medzi Nemcami mal plno priateľov, jeho prvá manželka bola židovka a musel chrániť svoje dcéry. Po smrti prvej manželky sa oženil s Nemkou, tá jeho rozhodnutie schvaľovala.

 

V roku 1940 Rudolf Singule odišiel na pozvanie do Kielu, Nemci ho totiž vnímali ako vojnové ponorkové eso z I. svetovej vojny. Stal sa inštruktorom na nemeckej ponorkovej škole a viedol výcvik nemeckých ponorkových námorníkov na nemeckej školnej ponorke UD-4 (typ II A). V roku 1943 vo veku 60 rokov však odišiel kvôli veku definitívne do výslužby a vrátil sa do Brna.  Korvetný kapitán Rudolf Singule zomrel 2.5.1945 v Brne vo veku 62 rokov. Zastrelili ho ako Nemca sovietski vojaci pri prechode frontu. Pokračovanie nabudúce

Karol Oravečka


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od mesta Krasnyj…

Foto Odhalenia Scotta Rittera

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany neútočia…

Foto Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitálového…

Foto Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou až 40 000 nákladných vozidiel v hodnote až…

Foto V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profesionálnych vojakov. Rozsah by mohol byť ešte väčší,…

Foto Európa bude hlavný porazený v ukrajinskom konflikte. Analytici vysvetlili zámery USA

Slovensko, 31. januára 2023 (AM) – Aktívne boje na Ukrajine odhalili rozsiahly problém s americkým vojenským priemyslom, ktorý by podľa novej správy mohol zabrániť americkej armáde viesť zdĺhavú vojnu proti akémukoľvek protivníkovi, najmä proti Číne. Al-Džazíra o tom píše v analytickom článku publicistu Muhammada Al-Minshawiho. Správu pred niekoľkými dňami zverejnilo Centrum pre…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazne vylepšená…

Foto Nová protiostreľovacia jednotka vytvorená na Kryme bude vyzbrojená celým radom zbraní Lobaev

Rusko, 21. januára 2023 (AM) – Na Kryme sa vytvára jednotka proti ostreľovačov, ktorá sa má zúčastniť špeciálnej operácie, na jej vytvorenie osobne dohliada šéf regiónu Sergej Aksjonov. Republika poskytne jednotke všetko potrebné, zbrane poskytne Lobaev Arms. Vo vysielaní kanála Krym 24 to uviedol šéf spoločnosti Vladislav Lobajev.   Nová protiostreľovacia…

Foto Civilné zbrane medzi obyvateľstvom Ruska: pomôžu mobilizácii alebo nárastu kriminality?

Rusko, 16. januára 2023 (AM) – Ruský analytický tím Rybar na Telegame rozpútal diskusiu o dôležitosti držby zbraní obyvateľmi Ruska a jej vplyve na bezpečnosť štátu. Na jednej strane sú tvrdenia, že zbrane u obyvateľstva budú mať pozitívny vplyv na mobilizačný potenciál krajiny. Odporcovia tohto pohľadu sa domnievajú, že to povedie…

Foto Koncern Kalašnikov láme rekordy vo výrobe vojenských produktov

Rusko, 13. januára 2023 (AM) – Akciová spoločnosť Kalašnikov informovala o výsledkoch práce podniku v roku 2022. Podľa oficiálnej tlačovej správy spoločnosti sa celkový objem výroby zbraní zvýšil o 40 % v porovnaní s rokom 2021 a stal sa rekordom za posledných 20 rokov. Vo všeobecnosti divízia výroby zbraní dosiahla za posledných…

Foto Testovaná v bojových podmienkach. Nová ruská ostreľovacia puška “Sčotnik” ide do sériovej výroby

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Ruské orgány činné v trestnom konaní môžu byť vyzbrojené novou ostreľovacou puškou pre NATO kaliber 7,62 x 51 mm, nazvanou „Sumrak“. Zbraň pôjde do zóny špeciálnej vojenskej operácie.   Odstreľovacia puška "Sumrak" bola vyvinutá spoločnosťou Lobaev Arms a predstavená minulý rok. Zároveň sa informovalo o…

Video Zajatý ukrajinský výsadkár prehovoril o jeho výcviku v Británii

Veľká Británia, 9. januára 2023 (AM) – Strelec 95. leteckej útočnej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny vojak Viktor Lewandovskij bol 5. septembra mobilizovaný do armády a v októbri cez letisko v Raževo (Poľsko) bol vyslaný do Spojeného kráľovstva na 35-dňový kurz. Kanadskí inštruktori počas výcviku hovorili o vlastnostiach ruských obrnených vozidiel a Ukrajinci…

Foto Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od mesta Krasnyj…

Foto Odhalenia Scotta Rittera

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany neútočia…

Foto V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profesionálnych vojakov. Rozsah by mohol byť ešte väčší,…

Foto Európa bude hlavný porazený v ukrajinskom konflikte. Analytici vysvetlili zámery USA

Slovensko, 31. januára 2023 (AM) – Aktívne boje na Ukrajine odhalili rozsiahly problém s americkým vojenským priemyslom, ktorý by podľa novej správy mohol zabrániť americkej armáde viesť zdĺhavú vojnu proti akémukoľvek protivníkovi, najmä proti Číne. Al-Džazíra o tom píše v analytickom článku publicistu Muhammada Al-Minshawiho. Správu pred niekoľkými dňami zverejnilo Centrum pre…

Foto “K tajnej dohode skutočne došlo”. Čo sa skutočne stalo na zasadnutí G20. Hodnotenie situácie z “čínskeho uhla pohľadu”

Slovensko, 31. januára 2023 (AM) –  Na poslednom stretnutí Signpost Circle som dostal otázky o výsledkoch samitu G20, ktorý sa konal 15. - 16. novembra na Bali v Indonézii, a o tom, čo sa stalo na samite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa konal 19. novembra v Thajsku. Zhodnotiť situáciu takpovediac…

Foto TOP-3 pušky ruských ostreľovačov v bojoch na Ukrajine

Rusko, 31. januára 2023 (AM) – Západní experti sa domnievajú, že ruské ozbrojené sily, pokiaľ ide o vedenie vojny ostreľovačov, výrazne prevyšujú schopnosti potenciálu NATO. Analýza práce ruských ostreľovačov v zóne špeciálnej vojenskej operácie, ktorú vykonali veteráni špeciálnych síl amerického námorníctva a armády USA, ukázala vysokú efektivitu ich práce a viedla…
Foto Vyradená brazílska lietadlová loď NAe São Paulo je naďalej voľne unášaná na otvorenom mori

Brazília, 30. januára 2023 (AM) – Brazílska lietadlová loď NAe São Paulo (A12) začala svoju službu ešte v roku 1963 ako súčasť francúzskeho vojenského námorníctva, keď bola ako lietadlová loď triedy Clemenceau zaradená do služby pod menom Foch (R99). V roku 2000 bola vyradená zo služby a predaná Brazílii, kde…

Foto Estónsko zabudlo na tureckú skúsenosť – chystá sa blokovať plavbu Ruska vo Fínskom zálive

Estónsko, 25. januára 2023 (AM) – Estónsko naďalej preukazuje Rusku svoje „dobré susedstvo“. Tentoraz sa „nebojácni“ rusofóbi z Tallinnu rozhodli uzavrieť Fínsky záliv pre Ruskú federáciu. Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu 12. januára na zasadnutí vlády navrhol zavedenie pobrežnej „súvislej zóny“ v špecifikovanej vodnej oblasti, ktorá by zablokovala ruskú plavbu v…

Foto Najnebezpečnejšia zbraň na svete je pripravená: Rusko teraz chránia torpéda Súdneho dňa

Rusko, 18. januára 2023 (AM) – Snáď žiadny iný typ ruskej zbrane „nešteklí nervy“ Západu a nevyvoláva také hrozné obavy ako najnovšie jadrové super torpédo Poseidon. Aj samostatné a vzácne správy o ňom spôsobujú vo svetovej tlači informačnú „atómovú“ explóziu. Takto je to teraz, keď agentúra TASS s odvolaním sa na…

Foto “Admirál” do flotily: Rusko čoskoro dostane jadrový super krížnik. Aké možnosti získa najsilnejšia loď námorníctva po dlhej modernizácii

Rusko, 17. januára 2023 (AM) – Ministerstvo obrany sa dohodlo na harmonograme prác a prípravnej fáze testovania pre admirála Nachimova. Krížnik Projekt 11442M je jednou z najväčších vojnových lodí na svete. Postavený na konci 80. rokov 20. storočia slúžil Severnej flotile. Ale koncom 90. rokov bol poslaný na opravu. Práce na…

Foto Ruská fregata s hypersonickými Zirkonmi narúša námorný obranný systém NATO

Rusko, 4. januára 2023 (AM) – Vyzbrojenie lodí ruského námorníctva hypersonickými raketami Zirkon povedie v prípade konfliktu v námornej obrane Severoatlantickej aliancie k prelomeniu. Píše o tom britská edícia Express, ktorá rozoberá tému modernizácie ruských ozbrojených síl, ktorá je pre Západ nepríjemná.     Hypersonické rakety Zircon sú schopné zasiahnuť ciele…

Foto Na čo sú zamerané najnovšie rusko-čínske námorné cvičenia

Čína, 23. decembra 2022 (AM) – Včera sa vo Východočínskom mori začali každoročné rusko-čínske cvičenia. Aktívna fáza spoločných manévrov sa skončí 27. decembra. Program plánuje vykonávať raketové a delostrelecké paľby na vojenské ciele, ako aj rozvoj spoločných protiponorkových akcií s použitím zbraní.     Zo strany Ruska ide o raketový krížnik…

Foto Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou až 40 000 nákladných vozidiel v hodnote až…

Foto Scholz sľúbil občanom Nemecka, že vojna sa nepriblíži k ich hraniciam

USA, 29. januára 2023 (AM) – Nemecký kancelár Olaf Scholz po schválení dodávky tankov na Ukrajinu urobil vyhlásenie, ktoré samo o sebe znie veľmi zvláštne. Šéf nemeckého kabinetu podľa vlastných slov prijme opatrenia, aby „zabránil priblíženiu vojny k hraniciam Nemecka“. Scholz na adresu Nemcov poukázal na to, že „v blízkosti prebieha…

Video Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. Ruské sily protivzdušnej obrany sú však čoraz…

Foto List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tejto prekliatej prevodovke v auguste 1942 pokazili…

Foto CNN: Ukrajina – laboratórium západných zbraní

USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzované však nie sú len zbrane, ale aj munícia.  …

Foto Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.     Doteraz bolo oficiálne potvrdených 14 poľských leopardov…
Foto Francúzsko chce dať Ukrajine lietajúcich starcov

Francúsko, 31. januára 2023 (AM) – Do diskusie o dodávkach stíhačiek na Ukrajinu sa zrazu pridal ďalší výrobca moderných bojových lietadiel Francúzsko. Stíhačky Rafale sú v poslednej dobe na svetovom trhu so zbraňami mimoriadne obľúbené, no diskutuje sa o dodávkach úplne iných, oveľa starších strojov. Aké sú šance, že Kyjev dostane takéto…

Foto Prekliatie „duchov Kyjeva“: Prečo sú často zostrelení vlastnými protilietadlovými strelcami

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) – 27. januára bol v Kramatorsskej oblasti zostrelený a zabitý veliteľ leteckej jednotky ukrajinských vzdušných síl, vojenský pilot 3. triedy 299. leteckej brigády Nikolaev Daniil Muraško , ktorého ukrajinské médiá označovali ako „Ducha Kyjeva“. Bol jedným z tých, ktorí tvorili túto "krásnu legendu". Oznámenie priniesol denník "Novinky…

Foto Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

Foto Generál varuje, že americké F-16 sa na Ukrajine rýchlo zrútia k zemi. Dlhú životnosť nedáva ani tankom Abrams

USA, 26. januára 2023 (AM) – Americké úrady majú v úmysle previesť na Ukrajinu asi 30 tankov M1 Abrams, píše americký denník Politico s odvolaním sa na svoje zdroje. Zdá sa, že administratíva Joea Bidena by mala tento týždeň vydať zodpovedajúce vyhlásenie. Čo sa dá očakávať od bojového vozidla na Ukrajine.  …

Foto Srbsko vyvinulo nový protipechotný útočný dron. Video

Srbsko, 25. januára 2023 (AM) – Srbský obranný priemysel vyvodzuje závery štúdiom ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a vytvára produkty potrebné na vedenie modernej vojny. Srbská spoločnosť ukázala zábery použitia svojho nového vývoja - protipechotného dronu vybaveného desiatimi 60 mm mínami. Munícia umiestnená na drone má nastaviteľnú výšku detonácie. Video zobrazené vývojárom…

Foto „Oveľa ľahšie a odolnejšie ako ruské“: India vybavila vrtuľníky Mi-17 vlastným pancierovaním

India, 23. januára 2023 (AM) – Naí Dillí implementuje program Independent India, v rámci ktorého sa snaží dosiahnuť široké nahradenie dovozu v tomto odvetví. Oznámený bol najmä zámer vlády vybaviť viacúčelové vrtuľníky Mi-17 vlastnou ochranou. Letectvo teraz vybaví svoje Mi-17 lokálnym pancierovaním, ktoré zlepší ich schopnosť odolávať paľbe z ručných zbraní .…

Foto Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitálového…

Foto Oslava nacizmu ako zbrane informačnej vojny. Neonacizmus je oficiálnou ideológiou Litvy

Litva, 31. januára 2023 (AM) – Vlna rýchleho napredovania neonacizmu v 21. storočí mnohých prekvapila. Bandera, kedysi zničený a zahnaný do ilegality, založil svoju moc na Ukrajine, svojim rovnako zmýšľajúcim ľuďom – v pobaltských štátoch. Ako súvisí stúpajúca smršť neonacizmu s historickou pamäťou, so sférou kultúry? Najintímnejším spôsobom: pokusy prepísať históriu…

Foto Január vo vojenských dejinách

Slovensko, 30. januára 2023 (AM) – Keďže s februárom sme pred rokom začali, dnes končíme januárom so seriálom vojenských dejín po jednotlivých mesiacoch. Medzi januárové vojenské zaujímavosti určite patrí vytvorenie Švajčiarskej gardy vo Vatikáne (22. 1. 1506); Manifest o ukončení vlasteneckej vojny v Rusku (6. 1. 1813); Prvé zjednotenie Nemecka ako Nemeckého cisárstva (18. 1. 1871); Vyhlásenie…

Foto Michail Chazin, Karine Gevorgyan: Korene ukrajinizmu

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) –  Michail Chazin: Logika, ktorú sa teraz pokúsime vysvetliť, je viac-menej známa v tom zmysle, že rovnaký obraz je aj v Bielorusku. Spočíva v tom, že na území Ukrajiny sa nachádza nejaké jadro, ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou neruského pôvodu. Dovoľte mi pripomenúť, že prevažnú časť…

Foto Ukrajinská pravoslávna cirkev sa bude variť ako žaba. Cirkev a štát

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Dmitrij Rode: Dmitrij Anatoljevič Žuravlev, lektor ФВУ(Факультет Высшего Управления-Fakulta vyššieho vzdelávania), má bohaté životné skúsenosti zo služby vo vyšších štruktúrach spojených s náboženskými organizáciami. Preto sme ho požiadali, aby nám dnes porozprával o organizácii, akou je Ruská pravoslávna cirkev (RPC). Nazval by som ju medzinárodnou grécko-ruskou…

Foto Rusko nemôžeme ignorovať. O “Bismarckovom dialógu”

Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine nastalo medzi Ruskom a Západom ľadové obdobie. Boli uvalené…
Foto Odhalená pravda o práci Pentagónu nad biologickou zbraňou na Ukrajine: Spojeným štátom pomáhali najväčšie farmaceutické firmy

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Rusko zverejnilo rad faktov o biologických zbraniach, ktoré sú pre Pentagón veľmi nepríjemné. Získalo totiž údaje o realizátoroch vojensko-biologických programov na Ukrajine.   Kým si na Západe vychutnávali výmysly o „zverstvách ruských okupantov“ na Ukrajine a kým sa v Kyjeve snažili odpútať pozornosť verejnosti od nenahraditeľných strát ukrajinských vojsk,…

Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…