Trajektória ohňa neznáma. Časť druhá: Výstup na horu mŕtvych

.

Slovensko, 10.jún 2023 (AM) – Po vynájdení napalmu sa zdalo, že plameňomety čaká skvelá budúcnosť, namiesto toho prišla ich klinická smrť. Napriek vyriešeniu všetkých základných problémov a zlepšeniu bojových možností novou zápalnou látkou sa v začínajúcej ére riadených striel a jadrových zbraní oslabil záujem o vývoj plameňometov. Pokračoval len zo zotrvačnosti, aby sa existencii napalmu prispôsobil. Ten už počas druhej svetovej vojny dokázal svoju účinnosť v plameňometoch, ale hlavne v zápalných bombách.

 

Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

 

Bol použitý aj na strategickej úrovni pri bombardovaní Berlína 6.3.1944 a spálení Tokia v máji 1945. Pri tom zahynulo viac ľudí, než pri útokoch jadrovými zbraňami na Hirošimu a Nagasaki. Oproti trieštivotrhavým bombám mal napalm až trojnásobnú účinnosť. Hovorí sa, že pri strategických útokoch zápalnými bombami zahynulo len v Japonsku do 900 000 ľudí. Ďalší umreli v Nemecku v už spomínanom Berlíne alebo napríklad v Drážďanoch. Napalm okrem strategických bombardérov používali aj taktické lietadlá pri ničení cieľov na bojisku. Použitie napalmu sa ešte viac rozšírilo počas vojny v Kórei a po jeho zdokonalení aj vo Vietname.

 

Napalm bol spočiatku zahustenou gélovou zmesou benzínu, naftenátovej a palmitovej kyseliny. V USA bol potom vyvinutý nový napalm zahustený polystyrénom – takzvaný „Napalm-B”, ktorý priľne aj na mokré povrchy. Napalm-B sa vyznačuje vyššou intenzitou a teplotou horenia (1200°-1500 °C oproti 900 °C pre bežný napalm). Pri skladovaní je stabilný (nedelaminuje). Napalm-B sa skladá z 3 zložiek: zahusťovadlo (polystyrén), rozpúšťadlo (benzén v originálnej verzii) a riedidlo (benzín). Všetky zložky sa dôkladne premiešajú a zabalia do hermeticky uzavretých nádob (leteckých zápalných bômb, nádrží plameňometov a pod.).
Aby sa to príliš nekomplikovalo, môžeme uviesť členenie napalmu bez uvedenia typov.

 

Čistý napalm je rôsolovitý gél, vyzerajúci ako želatína, ktorý sa ľahko zapáli otvoreným ohňom a pomaly horí pokojným, temno žltým až červeným plameňom a tvorí hustý čierny dym. Pevne priľne k miestu, na ktoré dopadol, pomaly sa rozlieva a steká do otvorov a štrbín, ktoré sa na zasiahnutom objekte nachádzajú. Veľké kusy napalmu horia 5–8 minút. Vzhľadom na to môže napalm spotrebovať všetok kyslík v zasiahnutom objekte a ľudia vnútri sa udusia bez toho, že by boli popálení. Teplota pri horení sa pohybuje medzi 800-1000 ° C – nemôže teda pretaviť kovové konštrukcie ani prepáliť niektoré nehorľavé materiály, ale často zapaľuje sálavým teplom nábytok na opačnej strane steny. Podobné javy nastanú aj po použití jadrových zbraní.

 

Štandardný napalm je modernejší druh bojového napalmu. Vyrába sa z čistého napalmu pomocou prímesí fosforu, asfaltu, hliníkového prášku a chloristanu draselného. Oproti čistému napalmu má vyššiu teplotu horenia (okolo 1900 ° C) a samovoľne sa vznecuje pri kontakte s kyslíkom.

 

Super napalm je samozápalná zmes, vzniká pridaním zliatiny sodíka a horčíka. Zapaľuje sa pri styku s vlhkosťou, horí vo vode aj na snehu. Nedá sa však použiť za suchého počasia – sodík a draslík reagujú samozápalom len s vlhkým prostredím. Super napalm je výhodné použiť pri daždi, snežení a v oblastiach s vysokou vlhkosťou. Zmes sa vznecuje po dopade na vlhký povrch, prípadne s malým oneskorením, po rozprestretí na cieľ.

 

Napalmový dážď je samozápalná zmes napalmu a peroxidu vodíka určená na letecké útoky postrekom z prízemnej výšky do 100 m nad terénom. Samozápal je spôsobený rozkladom peroxidu vodíka, pri ktorom sa uvoľňuje teplo a kyslík, čo vytvára podmienky na vznietenie vlastného napalmu.

 

Metalizovaný napalm je už zmes zahustených zápalných zmesí a práškový kovov, ktorá má teplotu horenia do 2800 ° C a dobu horenia 4 minúty, ale jej tepelné pôsobenie sa predlžuje spravidla na viac než 10 minút. Ako prísady sa používajú hlavne hliník, horčík a fosfor, niektoré druhy potrebujú aj okysličovadlo.

 

LPO-50

 

Na základe skúseností z veľkej vlasteneckej vojny Rusi pristúpili k vývoju nových plameňometov a ešte za života Stalina prijali do výzbroje ľahký prenosný plameňomet LPO-50 a ťažký plameňomet TPO-50.

 

Prázdny plameňomet LPO-50 vážil 15kg a plný 23 kg. S nezahustenou zápalnou zmesou mal dosah 20m a so zahustenou 70 m. Plameňomet pozostával z troch fliaš na zápalnú zmes s objemom 3,3l. Obsah fľaše predstavoval jeden samostatný výstrel s dĺžkou trvania 2-3 sekundy. Na konci šľahovky s dvojnožkou pre stabilizáciu pri streľbe, ktorá tiež pripomínala pušku ako v prípade ROKS-ov boli tri pyropatróny, ktoré zabezpečovali zápal každého individuálneho výstrelu zmesi. Princíp práce bol fugasný, každá fľaša so zápalnou látkou mala vlastnú pyropatronu na jej vymetenie. Plameňomet používala aj ČSSR, zrejme išlo o kusy pochádzajúce z licenčnej výroby v Rumunsku. Z výzbroje ruskej armády bol vyradený a je možné, že už sa ani nenachádza v skladoch. Čína tieto plameňomety vyrábala ako Type 74 a používa ich dodnes. Vzdať sa ich nemôže ani keby chcela, čínska armáda ich potrebuje na boj proti väčším hniezdam sršňov mandarínskych. V priebehu špeciálnej vojenskej operácie vznikla obava, že tieto sršne sa v prepravkách s čínskym ovocím dostali do supermarketov na Donbase a tak Číňania uverejňovali videá z výcviku svojich vojakov s týmto plameňometom. Rusi to prinajmenšom do konca bojov o Arťomovsk nijako nekomentovali.

 

TPO-50

 

Ťažký plameňomet TPO-50 prijatý do výzbroje spolu s LPO-50 už nie je možné považovať za stacionárny, počíta sa s jeho premiestňovaním na bojisku pomocou dvojkolesového vozíka (v zime lyžový podvozok) určeného na tri samostatné plameňomety, ktorých objem nádrže je (3x) 21 litrov. Hmotnosť plného vozíka je 173 kg a prázdneho bez zápalnej látky okolo 130 kg. Vzdialenosť priameho výšľahu je 140 m pri výške cieľa 1,5 m, mieridlá boli nastavené na 100, 120 a 140 m. Po balistickej trajektórii je možné strieľať na vzdialenosť 180-200 metrov. Streľbu bolo možné viesť jedným alebo troma plameňometmi naraz. Na výmet horľaviny slúžila prachová komora. Na jej povrchu sa nachádza zariadenie pre mechanické alebo elektrické opálenie. Pri mechanickom spôsobe slúžil na odpálenie zápalný náboj 7,62x25mm TT z plameňometu ROKS-3, pri elektrickom pyronábojka PP-9. Po odpálení prachovej nálože bol tlak plynov vedený do nádrže s horľavinou. Stály tlak v nádrži zabezpečoval piestový obturátor s dvoma priemermi 12,6mm v lete a 12,2 mm v zime. Zúženie trysky zabezpečovalo rýchlosť výletu horľaviny 106 m/s. Pri prechode horľaviny tryskou dochádzalo k jej zapáleniu plameňom. Samozrejme bolo možné jednotlivé plameňomety sňať z vozíka a použiť samostatne podobne ako FOG-y. Zásadná zmena bola v tom, že tryska nebola ohnutá o 90° ale rovná. Plameňomet tak nebolo potrebné zakopať, ale dal sa položiť na zem ležmo. Bolo tak možné ho ľahšie evakuovať a v tyle znova naplniť. Neskôr bol plameňomet ešte zmodernizovaný na model TPO-50M. Tento mal zjednodušené upevňovanie a snímanie jednotlivých plameňometov z lafety a čas prípravy na boj tak klesol z 8-10 minút pri TPO-50 na 1,5-2 minúty pri TPO-50M. Na stene prachovej komory sa tiež vytvorila reaktívna tryska, ktorá časť plynov, ktoré neboli potrebné na výmet horľaviny odviedla smerom hore a tým pritlačila plameňomet k zemi. Nehrozilo tak, že pri streľbe ho spätný ráz vychýli. Aj keď TPO-50 vyzerá čudne, bola to svojim spôsobom dokonalá zbraň. Vznikla v ére napalmu ale umožňoval použiť horľavé zmesi zahustené OP-2, ktorého boli skladové zásoby. Uvažovalo sa o jeho použití na obrnených bojových vozidlách, vrátane tankov.

 

 

Výcvik čínskych vojakov s plameňometmi type 7:

 

Najďalej zašli v v Číne, kde vznikol prototyp plameňometného tanku na báze T-34-85, ktorý mal po stranách veže dva boxy po šesť koaxiálnych plameňometov, ktorých námer bol ovládaný námerom kanóna, a odmer pochopiteľne otáčaním veže. Na 200 m to enormne zvyšovalo palebnú silu tanku pomaly stanúceho tanku. TPO-50 bol vo výzbroji ČSĽA.
ZSSR tiež zo zotrvačnosti pokračoval vo vývoji plameňometných tankov, pre ktoré bol plameňomet organickou súčasťou výzbroje. Išlo o tanky TO-54, TO-55 a zrejme ešte v nejakom rozsahu aj vývoj TO-62.

 

 

TO-54 (prípadne niekde OT-54, Objekt-481, nikde už X-54) na báze tanku T-54 sa vyrobil v počte len 110 kusov medzi rokmi 1954 a 1959 v Charkove (Závod číslo 75) a Čeljabinsku (Závod číslo 174). Jeho hlavnou zbraňou ostal kanón D-10T kalibru 100 mm. Existovali tri predsériové verzie.

 

Prvá mala ešte vojnový plameňomet ATO-42 s kapacitou na 29-30 výstrelov, 24 granátov pre hlavnú zbraň, 2250 nábojov pre kurzový guľomet SGMT kalibru 7,62x54mmR a 450 nábojov pre guľomet DŠK kalibru 12,7x108mm.

 

ATO-49

 

Druhá verzia mala nový plameňomet ATO-49, resp. po prijatí do výzbroje označený ako ATO-1, ktorý umožňoval streľbu na vzdialenosť 165-170 m, počet výstrelov klesol na 20. Pre kanón ostalo len 19 nábojov, 1500 pre SGMT a 200 pre DŠK.
Tretia verzia bola na tom podobne ako druhá, len počet granátov sa údajne zvýšil o jeden kus na 20, čo nemusí byť pravda.
ATO-49 bol tiež fugasný plameňomet s elektro benzínovým zapaľovaním zmesi, ktoré sa neskôr zmenilo na pyrotechnické. Pred výstrelom elektrický systém ovládania s pomocou dvoch 10 litrových fliaš so stlačeným vzduchom nabil 20 l zmesi AP-7 (zmes benzínu a kerosínu s xylenolom a zahusťovadlom OP-2). Súčasne boli do príslušných komôr ukladané prachové a pyrotechnické patróny. Po stlačení spúšte sa najskôr zapálila pyrotechnická patróna a pred tryskou plameňometu sa spustil prúd ohňa. Po 0,1 až 0,2 sekundách sa prachová patróna zapálila a generované plyny tlačili na piest, tým sa otvoril ventil nádrže a zápalná zmes bola vymetená cez trysku. Po výstrele sa nádrž a tryska prefúkli stlačeným vzduchom. 460-litrová nádrž zápalnej zmesi stačila na 20 výstrelov. Rovnaký počet pyrotechnických a prachových patrón bol vezený v tanku. Počas testov bol tretí prototyp tanku schopný dosiahnuť maximálny dosah vrhania zmesi asi 160 metrov. Praktická rýchlosť streľby nepresahovala 7 rán za minútu, aj keď v prípade potreby mohla posádka strieľať vysokou rýchlosťou, čo však viedlo k rýchlej spotrebe zásoby zápalnej zmesi. K plameňometu sa na tank pridával špeciálny teleskopický zameriavač TŠ-19.

 

 

Tank TO-55 (OT-55, Objekt 482) bol plameňometný tank na báze T-55 vyrobený v počte 830 kusov.
V roku 1955 sa objavil nový perspektívny plameňomet ATO-200 schopný strieľať na vzdialenosť 200 metrov. S minimálnymi úpravami konštrukcie ho v Charkove inštalovali na tank T-55, ktorý opäť prišiel o koaxiálny guľomet. Namiesto neho bol s kanónom spriahnutý plameňomet a s ním aj stabilizovaný v dvoch rovinách. Nádrž na zápalnú zmes ostala v objeme 460 litrov. Nový plameňomet bol rozvinutím typu ATO-49/ATO-1, mal však podstatne väčší objem nádrže určenej na jeden výstrel – 35 litrov. To znížilo počet plameňometných výstrelov na 12. Princíp fungovania plameňometu sa nemenil, jeho ovládanie ale áno. Vďaka elektrickému systému na báze relé bol plameňomet skutočne automatický. Strelec alebo veliteľ tanku teraz potreboval iba namieriť zbraň na cieľ a stlačiť spúšť. Charakteristickým znakom plameňometu ATO-200 bola schopnosť strieľať dávkami. Systém ovládania plameňometu umožnil posádke tanku vystreliť niekoľko výstrelov za sebou podržaním spúšte. Maximálna rýchlosť streľby bola 8 výšľahov za minútu. Tank si ponechal 25 granátov pre kanón a 750 nábojov pre kurzový guľomet. Testovanie tanku sa začalo v roku 1958 a sériová výroba až v roku 1961. V tom období už armáda začala mať pochybnosti o vhodnosti stavby plameňometných tankov a plameňometov vo všeobecnosti pre ich malý dostrel v porovnaní s protitankovými prostriedkami ako pancierovky a perspektívne protitankové riadené strely. Absencia koaxiálneho guľometu mohla byť v boji s pechotou kritická. A skutočnosť, že tanky TO-54 a TO-55 začínali boj s 19-20, prípadne 25 strelami pre kanón, zatiaľčo T-54 a T-55 ich mali 43 tiež vyvolávala rozpaky, k prielivu La Manche to až tak na skok nebolo.

 

Napriek tomu sa ešte vytvoril projekt plameňometného tanku Objekt 483, ktorý používal ako hlavnú zbraň plameňomet OM-250 s dostrelom 250m so zásobou 1600 litrov nových zápalných zmesí BBU a SKS-15. Bol vyhodnotený ako bezperspektívny a uložený do múzea v Kubinke. Údajne mal ešte existovať plameňometný tank TO-62 na báze T-62 ale nikde o tom nie sú žiadne skutočné záznamy, aj keď v nomenklatúre verzií tanku T-62 sa TO-62 vyskytuje vždy.

 

M67 „Zippo”

 

Súbežne vo Vietname úspešne bojoval americký plameňometný tank M67 „Zippo” vyrobený v počte 109 kusov. Ten mal namiesto 90mm kanóna (na báze M48 Patton) plameňomet M7-6 s využiteľným objemom zápalnej zmesi okolo 1400 litrov a dosahom 256 metrov.

 

 

Ešte väčší význam malo 351 plameňometných pásových obrnených transportérov M132 na báze M113. V priestore pre výsadok boli umiestnené 4 guľové nádrže pre 190 litrov napalmu. Plameňomet M10-8 bol otočný o 360 ° a námer bol od -15 ° do +55 °. Dostrel bol 170 metrov. S plameňometom bol v kupole spriahnutý guľomet M73 kalibru 7,62x51mm NATO. Používal sa ja na plavidlách brown navy.

 

M9A1-7

 

Pechota vo veľkej miere používala prenosný plameňomety M9A1-7, ktorý vážil prázdny 11,3 kg a plný 22,7 kg. So zahustenou zmesou mal dostrel 40-50 m, s nezahustenou 20-25 m. Objem dvoch nádrží na napalm bol 15l a na jeho výmet sa používal stlačený dusík v samostatnej fľaši. Stačilo to na 6-9 sekúnd nepretržitého ohňa. Išlo teda o vylepšený plameňomet M2 z druhej svetovej vojny.
No a úplnou samozrejmosťou boli hektolitre napalmu zhadzované z lietadiel.

 

Rusi spali s otvorenými očami, nechcelo sa im nové plameňomety vyvíjať. Po čínsko-sovietskom pohraničnom konflikte v roku 1969 ale prišli s nápadom vytvoriť plameňometný analóg delostreleckého raketometu BM-21 GRAD, ktorý by dokázal pôsobiť v blízkosti vlastných vojakov. A k nemu podľa možnosti aj pechotný plameňomet s dostrelom minimálne 100 metrov.

 

Túto druhú úlohu pridelili do Tuly KBP pod vedením legendárneho Arkadija Šipunova. Ten ju rezolútne odmietol a odišiel do Moskvy vysvetľovať, že na takéto veci nemá čas a venuje sa projektu protitankovej riadenej strely 9K111 Fagot. Na ministerstve ho starý priateľ nakoniec presvedčil, aby sa s projektom zmieril. Šipunov naň vyčlenil dvoch mladých inžinierov Komolova a Kirillova a počítal s tým, že sa s nimi už neuvidí. Ich pokusy s novými zápalnými zmesami a novými plameňometmi šli do slepej uličky a už si chystali zdôvodnenie pre svoj neúspech. Nakoniec si uvedomili, že riešenie mali k dispozícii ešte predtým, než prišlo zadanie a Šipunov sa ho snažil odmietnuť v Moskve. Vzali trubku a vopchali do nej raketový motor z vyššie uvedenej protitankovej riadenej strely 9K111 Fagot. Motor preletel 200 metrov a po dopade na prekážku nezhasol, začal trochu viac horieť. Fakt, že dvojnásobne prekonali požadovaný dostrel bolel asi menej než prechod z vodky na pivo, testy na polygóne prebiehali pri teplote pod -50 °C. Člen komisie, vedúci katedry plameňometov, spochybnil nový vynález a vzal do rúk kúsok horiacej látky aby dokázal, že to nie je plameňomet. Z polygónu odchádzal v gáze (nemyslí sa tým automobil značky GAZ ale skutočne sterilný obväz na popáleniny). Zmena paradigmy ale prebiehala pomaly, na raketový motor bolo potrebné pridať 4 litre napalmu, aby mohla zbraň do výroby ako skutočný plameňomet. Alternatívou k zápalnej zmesi bola ešte zápalná-dymová. Tak v roku 1975 vznikol nový sovietsky plameňomet RPO Rys kalibru 110 mm. Prázdny plameňomet váži 3,2 kg, ale hmotnosť plameňometnej zápalnej strely bola 9,4 kg. Vzhľadom na to sa preferovala streľba z polohy ležmo s pomocou dvojnožky. Vzdialenosť priameho výstrelu na cieľ s výškou 2 m je 130 m, maximálna vzdialenosť streľby je 400 m. Uplatnil sa pri bojoch v Afganistane. V obmedzenej miere sa objavoval na začiatku špeciálnej vojenskej operácie v rukách vojsk DNR a LNR.

 

Stojíme pred otázkou, či by sa Rusi mali vrátiť k používaniu klasických plameňometov, tak ako sa ich nikdy nezbavili Číňania. Z kladnej odpovede môžeme rovno vylúčiť plameňometné tanky. Tie už nie je možné používať tam, kde sú najúčinnejšie, teda v lesoch a zastavaných oblastiach.

 

Bieloruskí vojaci na cvičení s RPO Rys:

 

Tento problém je potrebné vnímať aj v rovine možného nedostatku prachov a výbušnín na výrobu delostreleckej munície, tak ako sa to stalo počas druhej svetovej vojny. Otvorene sa o tom diskutuje v top politických debatách na federálnych kanáloch. Ak nie je Rusko schopné vyrobiť dostatok munície pre práve používané hlavňové zbrane a raketomety, malo by zvážiť nasadenie diel kalibru 130 mm a mínometov kalibru 160 mm, ktoré zatiaľ na bojisku nebolo vidieť. Ak tomu niečo bráni, zápalné zbrane sú v poradí. Je príznačné, že tento deficit prachov a výbušnín sa v Rusku opakuje pri každom veľkom konflikte. Problém a jeho čiastočné a lokálne riešenie si našiel umelecké vyjadrenie vo filme Poroch, o ktorom sa písalo v prvej časti článku. Jeden z najznámejších ruských súčasných historikov Aleksej Isaev sa verejne vyjadril, že on bude tému nedostatku prachov a výbušnín počas druhej svetovej vojny komplexne spracovávať vo svojej doktorandskej práci. Je to známe už mnoho rokov, ostáva ale kandidátom vied. Medzitým dostal prominentné funkcie v blízkosti prezidenta RF Putina. Stal sa najprv spolupracovníkom Inštitútu vojenskej histórie pri Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie a potom aj riaditeľom Centra histórie vojenskej ekonomiky Ruskej akadémie národného hospodárstva a štátnej služby Prezidenta Ruskej federácie. Okrem toho často vystupuje s historickými prednáškami napríklad na kanáli TacticMedia, ktorý má dostatok aj slovenských divákov. V súčasnosti dokonca už nepôsobí len ako hosť ale aj moderátor. Lenže jeho doktorandská práca chýba už 15 mesiacov na to, aby sa porovnali historické skúsenosti s riešením nedostatku prachov a výbušnín počas druhej svetovej vojny s dnešným stavom. To zvyšuje pravdepodobnosť použitia klasických zápalných zbraní, ktoré však na eskalačnom rebríčku stoja nízko pod zbraňami jadrovými. Isaev by sa mal zamerať na svoju vedeckú kariéru a tiež zdravotný stav, ktorý zjavne nebude dobrý. Jeho historické vývody môžu byť stále potrebné.

 

Americký plameňomet M132 na podvozku M113, treba si všimnúť úzky prúd
napalmu, ktorý sa tak dostane na veľkú vzdialenosť a nevyhorí po ceste:

 

Okrem praktického významu spočívajúceho vo výrobe zápalných látok namiesto deficitných prachov a výbušnín, by malo význam aj celkové nominálne zvýšenie výroby zbraní v Rusku. Už v prvej svetovej vojne sa do výroby plameňometov zapojili firmy z civilného sektora, ktoré sa ešte v roku 1916 nepodieľali na vojnovej výrobe. V situácii, kedy Rusi postrádali aj prosté pušky tak mohli dostať rekordné spomedzi spojencov množstvo plameňometov.

 

Prípadné použitie klasických plameňometov Rusmi na ukrajinskom bojisku by tiež nemalo mať za samoúčel spôsobiť väčšie utrpenie vyššiemu počtu ukrajinských vojakov. Momentálne by sa Rusom stacionárne plameňomety hodili pri odrážaní ukrajinskej protiofenzívy, keďže sú účinné proti technike. Plameňomet priamo na bojisku má psychologický účinok a môže znížiť bojovú odolnosť ukrajinských vojsk, hlavne v prípadnej obrane. Dôležitý efekt v tejto vojne sa možno dostaví až v tyle. Kto sa postará o popálených ukrajinských vojakov? Ukrajina na to nemá prostriedky a jej zdravotnícky personál často hľadá pracovné príležitosti v cudzine. Zrejme by sa o nich museli starať zahraničné odborné pracoviská. Bude mať západ záujem dlhodobo liečiť takto ťažko zranených vojakov, ktorí už možno nikdy nezasiahnu do vojny s Ruskom? Aj na úkor vlastných pacientov v kolabujúcich systémoch zdravotnej starostlivosti akým je napríklad ten slovenský? Vie súčasný minister budúcej pravdepodobne nedôveryhodnej úradníckej vlády aspoň koľko má voľných miest v bratislavskom Ružinove alebo košickej Šaci? Pravdepodobne nie a zistí to až na prípadný pokyn z americkej ambasády, ak by Rusi klasické plameňomety skutočne masovo použili. Bohužiaľ pre Ukrajincov, ktorých už ženú do útoku s tým, že od výsledku ofenzívy môže závisieť ďalšia podpora vo forme dodávok zbraní.

 

Primátor Kyjeva V. Kličko požiadal začiatkom mája 2023 o zabezpečenie bezplatnej špecializovanej liečby v Nemecku aspoň časti z 250-500 Ukrajincov, ktorí každý mesiac strácajú končatiny na ukrajinskom bojisku. Je to napísané v liste, ktorý Kličko adresoval novozvolenému primátorovi Berlína Kaiovi Wegnerovi len 13 dní po jeho nástupe do funkcie. Kličko uvádza, že nie je jasné, ktorí z Ukrajincov majú nárok na bezplatnú liečbu v Nemecku a mali by sa stanoviť jasné pravidlá tejto pomoci. Ukrajina podľa Klička momentálne na úhradu ich liečby nemá peniaze. Ako by sa západ postavil k podobnej žiadosti o finančne najnáročnejšiu liečbu popálenín? Ak by odmietol, možno by na základe toho Ukrajincom došlo, ako veľmi na nich západu záleží, keď už Rusom nemôžu spôsobiť ďalšie straty. Ale zistia to skôr, než môže byť neskoro.

 

Existujú teda vojenské aj národohospodárske dôvody, ktoré by mohli Rusko prinútiť k návratu ku klasickým plameňometom. Tieto nie sú vyvrátené ani rastúcim používaním novej generácie plameňometov, o ktorých bude reč v ďalšej časti článku.
Zápalné zbrane neboli zakázané, aj keď ich účinok je v prípade použitia bez rozlíšenia cieľov porovnateľný so zbraňami hromadného ničenia. Veľmoci to odmietli a dňa 2.12.1983 vstúpil do platnosti Dohovor o niektorých konvenčných zbraniach, resp. o zákaze alebo obmedzení používania niektorých konvenčných zbraní, ktoré môžu spôsobovať nadmerné utrpenie alebo mať nerozlišujúce účinky. Protokol III. tejto konvencie upravuje aj použitie zápalných zbraní. Prenosné ani stacionárne plameňomety klasických konštrukcií nikto nezakázal. A štáty to nepodpisovali ani neodmietali z humanitárnych dôvodov, tušili, že namiesto napalmu nastupujú nové, objemovo detonujúce zápalné látky. Začínala sa éra termobarických zbraní.

MK

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…
Foto Ruská spoločnosť začala sériovú výrobu špeciálneho ostreľovacieho náboja

Rusko, 11. september 2023 (AM) – Ruské spoločnosti naďalej vykonávajú substitúciu dovozu vo vojenskej sfére a nahrádzajú západné komponenty potrebné na výrobu domácimi komponentmi. Takáto práca sa vykonáva aj s nábojmi západných kalibrov pre ostreľovacie zbrane, ktoré sa predtým vyrábali výlučne v zahraničných podnikoch. Ruská zbrojárska spoločnosť Lobaev Arms oznámila…

Video Raptor už nie je Bespoke gun a konkuruje mu Barrett killer. Novinky ručných zbraní na ukrajinskom bojisku

Rusko, 2. septembra 2023 (AM) –1. Ruská klasika proti austrálskej novinke Rusi predstavili automat Kalašnikova AK-12 verzie 2023. Prešiel viacerými zmenami, jednu z nich by západní experti nazvali downgradom. Bol odstránený režim streľby dvojranovou dávkou, taký nevyhnutný a potrebný pre západné útočné pušky, že aj ruská armáda požiadala konštruktérov o…

Video Eľf a Vzmach, nože ruských špeciálnych síl

Rusko, 24. august 2023 (AM) – Ruský konglomerát Rostec s ohľadom na prebiehajúcu výstavu Armija 2023 propagoval nielen novinky vojensko priemyselného komplexu, ale aj diapazón starších výrobkov, ktoré sa dodnes používajú, vrátane dvoch nie celkom elementárnych nožov. Sú určené spolupracovníkom špeciálnych služieb, prípadne príslušníkom špeciálnych síl, radovým ruským vojakom sa bežne…

Foto Ruský Obereg proti Lapua Magnum

Rusko, 13. august 2023 (AM) - Rusko v zóne špeciálnej vojenskej operácie otestovalo novú nepriestrelnú vestu „Obereg" (Оберег – amulet, talizman, оберегать – chrániť, jedno z mnohých synoným tohto slova v ruskom jazyku).   Výrobok má mať schopnosť ochrániť vojaka, ktorý ho nosí pred snajperskou muníciou kalibru 8,6 mm (čiže…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali testy bojového kajaku

Ukrajina, 10.august 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali nový zbraňový systém, ktorý sa v súčasnosti testuje neďaleko Kyjeva. "Bojový kajak", ako ho vývojár umiestňuje, dostal označenie "Poloz-M16".   Loď má motor a výzbroj a je určená pre dvoch členov posádky. Ukrajinská lodenica "Adamant" je zodpovedná za jej výstavbu a…

Video Ukrajinské sily masívne vyhadzujú pušky M16 kvôli kalašnikovom – život je drahší

Ukrajina, 6.august 2023 (AM) – Špeciálna operácia umožnila ozbrojeným silám Ukrajiny vidieť z prvej ruky výhodz ruských zbraní oproti západným. Oznámil to hovorca Luhanských milícií Andrej Maročko. "Sovietske vybavenie si ukrajinskí militanti veľmi vážia. Západná technológia je veľmi rozmarná, netoleruje naše klimatické podmienky, prach, špinu. Naše zariadenia spotrebúvajú palivá a mazivá…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Globalisti opovrhujú slovenskými voličmi

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Na diskusii o slovenských voľbách, ktorú zorganizoval globalistický think tank The European Conservative v Poľsku, zazneli obavy, že slovenských voličov irituje podporu Ukrajiny a ekonomické problémy: "Bude to ťažké, ale musíme ich priviesť k tomu, aby si uvedomili, že sa mýlia."   Slovensko je ideálnym modelom…

Vojenský expert: “Ukrajina bude vyžmýkaná ako handra”

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Vladislav Šurygin, ruský vojenský publicista, a stály člen Izborského klubu, odpovedal na otázky GEOFOR-u   - Vladislav Vladislavovič, prosím, zhodnoťte dianie okolo Arménska a Náhorného Karabachu (NK). Prečo Irán, ktorý vždy vyhlasoval, že zásahy do územnej celistvosti Arménska bude vnímať ako údery do svojej suverenity,…

Fínsko stavia tajné opevnenia na hraniciach s Ruskom

Rusko, 30.september 2023 (AM) – Fínske obranné sily vykonávajú opevňovacie práce na hraniciach s Ruskom. Dnes vyšlo najavo, že obranné sily Fínska začali pred šiestimi rokmi uzatvárať dohody s majiteľmi pozemkov hraničiacich s Ruskom, podľa ktorých by boli povinní na prvú žiadosť poskytnúť svoje pozemky na výstavbu opevnení. A ako sa…

Čína vystupuje na obranu Ruska

USA, 30.september 2023 (AM) – Čínsky veľvyslanec v Moskve Zhang Hanhui uviedol, že Peking nesúhlasí s rozhodnutím Washingtonu neposlať Rusku pozvánku na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa bude konať v novembri v San Franciscu. Čína považuje takéto konanie za hrubé porušenie medzinárodných noriem a pravidiel. Po začatí ruskej…

Foto Zadržaného ministra Náhorného Karabachu žiadajú USA kvôli kontaktom s oligarchami

  Azerbajdžan, 30. september 2023 (AM) - Podľa niektorých informácií bývalého ministra Náhorného Karabachu, ako aj bývalého ruského podnikateľa Rubena Vardanyana zadržaného azerbajdžanskými úradmi, plánujú navštíviť zástupcovia veľvyslanectva USA v Baku. Američania sa o neho zaujímajú nie kvôli jeho predchádzajúcej práci, ale ako o nositeľa informácií o finančných tajomstvách ruskej…
Foto Nemeckí vyšetrovatelia už takmer všetko vysvetlili

USA, 27.september 2023 (AM) – Máme výročie teroristických útokov na Nord Stream: verzie médií sa líšia, páchatelia sa stále nenašli. V noci 26. septembra 2022 došlo k teroristickým útokom na dva plynovody na vývoz plynu - Nord Stream a Nord Stream 2. Rusko nebolo prizvané k účasti na vyšetrovaní. Médiá sa…

Foto Militarizácia Čierneho mora. Myšlienka “európskej lietadlovej lode” môže dopadnúť zle

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Európska únia môže zvážiť možnosť vytvorenia vlastnej lietadlovej lode na ochranu morských oblastí. Uviedol to Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, vo vysielaní rozhlasovej stanice Sud Radio. "Je to veľmi dôležitá otázka," povedal v reakcii na žiadosť novinára, aby sa vyjadril k fámam…

Rusko a Irán “uzavreli” Kaspické more

Irán, 19. september 2023 (AM) – "Nie sme schopní presne pochopiť, čo robia." uviedli Analytici Lloyd's.  Celá pozornosť svetového spoločenstva sa teraz sústreďuje na udalosti, ktoré sa odohrávajú v Čiernom mori. Teda Čiernomorská flotila, dohoda o obilí, neustále prelety amerických a britských špionážnych lietadiel a tak ďalej. Okrem toho sa aktívne diskutuje…

Foto Pomsta na Kryme

Rusko, 13. september 2023 (AM) – Večer ukrajinské ozbrojené sily začali rozsiahly útok na vojenský priemysel a čiernomorskú flotilu v Sevastopole. Dôvody zasiahnutia týchto cieľov, prečo bola Čiernomorská flotila vybraná ako cieľ útoku a prečo sa to stalo práve teraz. analyzuje vojnový korešpondent Alexander Sladkov vo svojom kanáli Telegram.  …

Foto K čomu by mohol viesť prípadný návrat amerických jadrových zbraní do Spojeného kráľovstva

Veľká Británia, 9. septembra 2023 (AM) - Upustenie USA od dlhodobej politiky sťahovania taktických jadrových zbraní (TNW) z územia európskych členov NATO je očakávaným krokom v situácii eskalácie medzinárodného napätia. Britské balistické rakety odpaľované z ponoriek s jadrovými hlavicami sú primárne určené na útok na strategické ciele, t. j. zaručujú možnosť…

Foto NATO sa pripravuje na mýtickú ruskú agresiu

USA, 9. september 2023 (AM) - "Keď na Telegrame nepíšete ohromujúce príspevky a vo všeobecnosti vyzeráte smiešne, ale berú vás vážne. Američania majú príslovie určené na demonštráciu národnej hrdosti, ktoré v preklade znie asi takto: "Ak USA niekam pošlú svoju lietadlovú loď (s bojovou misiou), tak sa neotáča". Nie sme znalci…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Foto Ako Američania prepravujú vojenskú techniku ​​cez Atlantik pre Ukrajinu

USA, 29.september 2023 (AM) – Snemovňa reprezentantov USA väčšinou schválila novú pomoc Ukrajine vo výške 300 miliónov dolárov a napriek obmedzeniu mediálneho projektu Ukrajina nikto neplánuje zastaviť dodávky zbraní. Zbrane zo Spojených štátov sa dostávajú do Európy v rámci zásobovania ozbrojených síl Ukrajiny, účasti na cvičeniach a realizácii programu Atlantic…

Foto Ruskí prieskumníci zničili tank Leopard priamo aj s nemeckou posádkou

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Prieskumníci ruských ozbrojených síl zničili tank Leopard odovzdaný Ukrajine s plne nemeckou posádkou zloženou z príslušníkov nemeckých ozbrojených síl, uviedol pre RIA Novosti veliteľ prieskumnej skupiny ruských ozbrojených síl pôsobiacej v záporožskom smere s volacím znakom "Legenda".   "Keď sme zastavili ich ďalší "mäsový" útok…

Foto Najvýkonnejší tank v zóne operácie. Prečo sa ho Ozbrojené sily Ukrajiny boja?

Rusko, 23. september 2023 (AM) – Ruský T-90 "Proryv" naďalej prináša nové úspechy ruskej armáde. Skutočnosť, že je to najlepší tank na svete, uviedol aj ruský prezident Vladimir Putin. Západní analytici zaznamenávajú jeho bojové výhody a Ozbrojené sily Ukrajiny sú voči tomuto tanku veľmi opatrné. Prečo sa ho Ozbrojené sily…

Foto Ukrajina dostane špecializovanú obrnenú techniku, Rusko zrejme nasadilo gruzínske Škvaly

Ukrajina, 22. september 2023 (AM) – Rastúcu diverzitu rôznej špeciálnej techniky na ukrajinskom bojisku dokumentovali v polovici septembra 2023 zverejnené zábery na vozidlo, ktoré je skutočným unikátom.   1. Španielske vozidlo na prieskum zamorených oblastí na Ukrajine Vyrobili sa z neho len tri kusy. Ide o obrnený transportér BMR-600 VRAC (Vehículo…

Video Video: V Izraeli ukradli tank z výcvikovej jednotky, ten sa našiel na šrotovisku

Izrael, 20. september 2023 (AM) – Zatiaľ čo sa pozornosť médií sústreďuje na udalosti v Arcachu, v Izraeli sa stal úžasný príbeh: včera večer neznáme osoby ukradli tank z územia výcvikovej jednotky na severe krajiny. A dnes sa stratený našiel... v sklade kovového šrotu. Je nepravdepodobné, že by v tom…
Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Foto Česko kúpi od USA 24 stíhačiek F-35 “na základe odporúčania armády”

USA, 28.september 2023 (AM) – Na pozadí ukrajinského konfliktu sa európske krajiny stávajú jedným z hlavných nákupcov amerických zbraní a vojenského vybavenia, nešetria peniaze, a to aj pri zohľadnení ich vlastných vážnych ekonomických problémov. Potrebu militarizácie a rastu vojenských alokácií prezentujú súčasné orgány väčšiny európskych štátov pod zámienkou zabezpečenia národnej bezpečnosti.…

Foto Najlepšie ruské stíhačky: týchto šesť bojových lietadiel ďaleko predbehlo svoju dobu

USA, 26.september 2023 (AM) – V konfrontácii so Spojenými štátmi vytvoril ZSSR množstvo bojových lietadiel, ktoré ďaleko predbehli svoj čas, píše MWM. Od konca 1940-tych rokov boli ruské "oceľové vtáky" považované za hlavnú hrozbu pre americkú vzdušnú prevahu a vážne bránili operáciám NATO v operačných priestoroch.   S veľmi skromnou…

Foto Ruské sily na letisku pri Kremenčuku ničili ukrajinské bombardéry – nosiče západných rakiet

Ukrajina, 23. septembra 2023 (AM) – "Útok na veliteľstvo Čiernomorskej flotily v Sevastopole je zdrvujúcim úderom pre celú ruskú elitu, ktorá to so zmrazením konfliktu na jeseň 2023 myslí vážne. Do vojny sa im stále nechce. Súhlasia s akýmikoľvek, aj s tými najhanebnejšími podmienkami prímeria. Stále považujú 24. 2. 2022 za…

Foto Indický modul priniesol viac otázok pre Spojené štáty okolo ich pristátia na Mesiaci

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Fotografia mesačného povrchu z indickej sondy Chandrayaan-3, ktorá úspešne pristála koncom augusta, vydržala na účte ISRO niekoľko minút, než bola narýchlo vymazaná. Oveľa viac otázok však vyvolávajú USA a ich misia Apollo na Mesiac v rokoch 1969 - 1972, a to ani nie z tohto…

Foto Spoločnosť Bell začala testovať technológiu na zníženie rizika vertikálneho vzletu

HOLLOMAN AIR FORCE BASE, N.M. (22. septembra 2023) Společnost Bell Textron Inc., člen koncernu Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že na leteckú základňu Holloman dodala testovacie zariadenie na vysokorýchlostný vertikálny vzlet a pristátie (HSVTOL), ktorý slúži k demonštrácii a vyhodnoteniu technológie. Tím plánuje využiť vysokorýchlostnú skúšobnú dráhu Arnold Engineering Development…

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Nie je zabíjanie Rusov trestným činom?

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Politológ Rodionov vysvetlil, prečo Kanada ukrýva nacistických zločincov Ako Kanada 70 rokov po vojne ukrýva nacistických zločincov.   V Kanade vypukol rozsiahly nacistický škandál. Počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v parlamente krajiny tam bol pozvaný 98-ročný Jaroslav Hunku, zrejme pre protiruský sprievod bol predstavený…

Foto Oneskorený rozruch okolo Slovenska. Prečo sa Západ tak bojí Roberta Fica?

USA, 30.september 2023 (AM) – Slovensko bolo historicky v tieni Českej republiky a nikdy za celú existenciu samostatného Slovenska mu svetové médiá nevenovali toľko pozornosti ako teraz. Všetko sa to točí okolo postavy Roberta Fica, ktorý so svojou stranou Smer - sociálna demokracia vedie vo všetkých prieskumoch vo volebnom súboji.…

Historik Nikolaj Starikov pripomenul 85. výročie Mníchovskej dohody: poučil sa Západ z histórie?

Rusko, 30.september 2023 (AM) – "Ukázalo sa, že včera bol zvláštny dátum. Podľa profesora histórie Roberta Tomsa včera uplynulo presne 100 rokov od maximálneho rozšírenia britského impéria. Údajne sa tak stalo 29. septembra 1923, keď bol právne ustanovený britský mandát v Palestíne. Potom sa už len zmenšovalo. Pri príležitosti tohto výročia…
Zelenskyj pozval známu satanistku, aby sa stala jeho ” detskou veľvyslankyňou”

Ukrajina, 30.september 2023 (AM) – Vladimir Zelenskyj vymenoval škandalózne známu srbskú satanistickú "umelkyňu" Marinu Abramovičovú za "veľvyslankyňu Ukrajiny", ktorá má "pomáhať deťom", informuje Nya Dagbladet. Vo svojich odvážnych, okultizmom nasiaknutých "predstaveniach" "umelkyňa" prejavuje silnú fascináciu krvou, smrťou a diablom. Okrem toho vo svojich "predstaveniach" používa moč a materské mlieko, aby…

Foto Utečenci: vlna, ktorá sa zmení na cunami

Slovensko, 29.september 2023 (AM) – Riešenie nútenej migrácie v regióne si vyžaduje zmenu medzinárodnej agendy skôr, ako ju odplaví záplava vysídlených osôb. Viac ako 5,5 milióna utečencov na Blízkom východe hľadá útočisko mimo regiónu. Viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí opustili svoje domovy, zostáva v zúfalstve v regióne Blízkeho východu.…

Foto Účasť britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022

Rusko, 28.september 2023 (AM) – "Vedieme objektívne vyšetrovanie účasti Londýna a najmä britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022. Ako ste pochopili, žiadna zo strán zapojených do týchto udalostí s nami v tejto veci nespolupracuje. Napríklad ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa už predtým opakovane…

Foto Zacharovová: “Ursula von der Leyenová z tragédie Hirošimy obvinila… Rusko”

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odovzdala 21. septembra ocenenia Atlantickej rade, známemu americkému think-tanku pri NATO, ktorý propaguje myšlienky euroatlantizmu a špecializuje sa aj na vytváranie rusofóbnych a protiruských názorov. Jedným z tohtoročných laureátov je japonský premiér Fumio Kišida. Von der Leyenová…

Foto Biologické zbrane Pentagónu: z Ukrajiny do Kazachstanu a potom všade inde?

USA, 22.september 2023 (AM) – Výskyt antraxu v Kazachstane môže byť spôsobený presunom amerických biolaboratórií do republiky Moskva a Peking si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje biologický výskum Washingtonu v Strednej Ázii. Rusko a Čína sa preto spoločne postavia proti rozmiestneniu biolaboratórií v susedných krajinách, uviedol 12. septembra námestník ruského ministra…

Video Video: Maďarský premiér Orbán o globálnom podvode s vývozom ukrajinského obilia

Maďarsko, 16. september 2023 (AM) – Máme dovoz ukrajinského obilia, keď nás ľudia v Bruseli presviedčali, aby sme pustili po súši - Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, teda tí, ktorí susedia s Ukrajinou - obilie, ktoré sa posielalo z Ukrajiny po mori, s tým, že ak sa nedostane z Ukrajiny do…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Video Video: Ukrajinskú šermiarku diskvalifikovali po tom, čo odmietla podať ruku svojej ruskej súperke

Taliansko, 27.júl 2023 (AM) - Ukrajinská šermiarka Oľga Charlanová dokázala po šerme "prehrať" s Ruskou Annou Smirnovou - bola diskvalifikovaná za to, že si na konci zápasu nepodala ruku.   Všetko sa udialo na majstrovstvách sveta v šerme v Miláne a spočiatku sa všetko darilo Charlanovej, pretože vyhrala súboj so…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov