Didaktická pomôcka: Norimberský proces – triumf OSN

Pohľad na lavicu obžalovaných

Nemecko, 20. november 2021 (AM) – V dňoch 20. a 21. novembra 2020 sa v Moskve konalo online vedecko-praktické fórum Poučenia Norimbergu, venované 75. výročiu začiatku Norimberského procesu s nacistickými zločincami (20. 11. 1945). Tribunál sa skončil 1. 10. 1946.

 

Predseda ruskej historickej spoločnosti Sergej Naryškin poznamenal, že medzinárodný trestný tribunál musel splniť historickú úlohu – zavŕšiť víťazstvo nad nacizmom aj dôležitým ideovým víťazstvom, dať adekvátnu odpoveď na bezprecedentnú výzvu hitlerovského Nemecka voči všetkým normám morálky a práva, všetkému civilizovanému ľudstvu.

 

Výzvu na verejný súd s nacistickými pohlavármi lídri západných štátov spočiatku prijali chladne. Nie je tajomstvom, a svedčia o tom mnohé archívne dokumenty, že Winston Churchill a Franklin Roosevelt boli skôr za ich mimosúdne popravy. A že dosiahnuť „norimberskú“ dohodu sa podarilo až v auguste 1945 na medzinárodnej konferencii v Londýne.

 

Čo povedal predseda Norimberského tribunálu, anglický a waleský sudca sir Geoffrey Lawrence, na jeho úvod?

Skôr než obžalovaní dajú odpoveď na otázku, či si priznávajú vinu podľa vznesenej obžaloby o zločinoch proti mieru, vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a vytvorení všeobecného plánu alebo sprisahania na spáchanie týchto zločinov, tribunál si želá, aby som v jeho mene urobil krátke vyhlásenie.

 

Proces, ktorý sa má teraz začať, je v dejinách svetovej jurisdikcie jedinečný a má obrovský spoločenský význam pre milióny ľudí na celej zemeguli. Z toho dôvodu leží obrovská zodpovednosť na každom, kto sa na tomto procese zúčastňuje.“

 

Nikto z tých, ktorí sa postavili pred tribunál, si vinu nepriznal. Jeden tak učinil tesne pred popravou.

 

Predseda Medzinárodného vojnového tribunálu Geoffrey Lawrence za sudcovským stolom. Norimberský justičný palác, sála číslo 600

 

Prečo bol za miesto súdu zvolený Norimberg?

Sovietska delegácia dôrazne navrhovala, aby sa súd konal v Berlíne. Bol by v tom symbol i logika, aby verchuška ríše bola súdená v hlavnom meste. Lenže Berlín bol veľmi zničený, preplnený spojeneckými vojskami a nemeckými diverzantmi.

 

Američania nástojili na tom, aby sa to udialo v Mníchove, pretože práve tam sa zrodila nacistická ideológia. Toto mesto navyše nebolo vojnou takmer vôbec poškodené. Lenže Mníchov sa nachádzal v jadre americkej zóny, čo ZSSR považoval za nedostatok kandidáta.

 

Nakoniec sa začalo hovoriť o Norimbergu. Mesto sa nachádzalo relatívne neďaleko od sovietskej okupačnej zóny a kým bol Berlín hlavným mestom Tretej ríše, Norimberg bol hlavným mestom NSDAP (Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany). Nacistická strana tu uskutočňovala svoje zjazdy a fakľové šou na mestskom štadióne. V roku 1935 boli práve tu prijaté aj tzv. rasové zákony, ktoré sa stali ideologickým základom na vykynoženie miliónov ľudí.

 

Lenže hlavný dôvod zhody na Norimbergu bol iný. Veľkou prednosťou tohto mesta bolo, že v jednom palácovom krídle sa nachádzalo väzenie, čím odpadali komplikácie s prevozom obvinených na súd a späť.

 

Aj Berlín sa stal miestom na umiestnenie tribunálu. Jeho oficiálne otvorenie sa konalo mesiac predtým – 18. októbra 1945 na súde v berlínskej štvrti Schöneberg. Predsedal mu sovietsky sudca genmjr. Ion Nikitčenko, ktorý oznámil rozhodnutie tribunálu o odovzdaní obžaloby 24 obvineným. Na oboznámenie sa s ňou dostali obžalovaní jeden mesiac. Nad napísaným uvažovali už v norimberskom väzení, formulujúc odpoveď o svojej vine či nevine.

 

Predbežné zasadanie sa v Norimbergu konalo počas troch dní – 14., 15. a 17. novembra 1945. Počas týchto dní sa zároveň dokončil zoznam obvinených. Advokátom Gustava Kruppa sa podarilo „odstrániť“ svojho klienta, ktorý kvôli paralýze stratil spôsobilosť na právne úkony a najväčší fabrikant bol zo zoznamu obvinených odstránený.

 

Advokáti Hitlerovho sekretára Martina Bormana, ktorého osud stále nebol jasný, sa pokúšali zachrániť svojho mandanta, lenže súd rozhodol ponechať ho na zozname obvinených. (Neskôr sa ukázalo, že M. Borman bol mŕtvy už v máji, podľa inej verzie bol sovietskym špiónom a dožil v Moskve.). Ďalší obvinený, odborársky vodca Robert Ley, sa po prečítaní obvinenia obesil.

 

K 20. novembru 1945 sa z 24 nacistických pohlavárov malo pred súd postaviť 22. No na lavicu obžalovaných si ich sadlo 20. Chýbal Borman a šéf Hitlerovej rozviedky Ernst Kaltenbrunner, ktorý bol v tom čase chorý.

 

Zostavu tribunálu tvorilo osem sudcov – po dvoch za štyroch víťazných spojencov. Jeho zaujímavosťou bolo, že v súdnej miestnosti sa voľne pohyboval jeden mladý muž, ktorý mohol v ktorejkoľvek chvíli podísť ku ktorémukoľvek obvinenému. Bol to americký súdny psychológ Gustave Gilbert s páskou na ruke s označením „ISO“ (International Security Office – Služba vnútornej bezpečnosti). A práve jemu závideli všetci novinári, ktorí museli sedieť za sklenenou stenou. Navyše sa s obvinenými mohol stretať verejne i medzi štyrmi očami, v súdnej sále i v ich väzenských celách. Vedel teda veľa z toho, čo bolo pre iných tajomstvom.

 

Gilbert zachovával tajomstvo dovtedy, kým to vyžadoval zákon. Neskôr zverejnil svoj denník v podobe knihy. Prvé zasadanie súdu opísal takto: „Keď obvinení pochopili, že otvorenie súdneho pojednávania spočíva len v prečítaní obžaloby, s ktorou už boli oboznámení, napätie na lavici obžalovaných evidentne pokleslo. Sedeli ľahostajne a bez pohybu, niektorí si striedavo zapínali slúchadlá na rôzne preklady, niekto si hodnotiaco prezeral prítomných v sále, sudcov, žalobcov, reportérov a publikum.“

 

Gilbert ďalej píše, že prvý deň poskytol obvineným akúsi úľavu. „Pri prvom stretnutí si obvinení potriasali rukou, pretože sa od zatknutia videli prvýkrát… Po tom, ako sála spustla, tam ostali a s úľavou hovorili o rôznych témach: od politiky po odvolania. Ribbentrop sa pokúšal osloviť Hessa, lenže nič z toho nebolo, keďže Hess si nemohol spomenúť ani na jeden z uvedených bodov obžaloby.“

 

Cynický bývalý vodca Hitlerjugendu Baldur von Schirach sa počas obeda pokúsil žartovať: „V deň, keď nás obesia, zrejme dostaneme po bifteku.“ Ribbentrop sa zas nechal počuť, že: „Uvidíte, právnici o niekoľko rokov odsúdia tento proces.“

 

Poobede, keď žalobcovia štyroch štátov čítali obvinenia, v ktorých boli konkretizované nacistické zverstvá, Ribbentropovi sa priťažilo a musel byť zo sály vyvedený.

 

Hess si počas procesu žil evidentne vo svojom svete. Pošepkal Göringovi: „Veď uvidíte, táto príšernosť sa rozplynie, a vy sa o mesiac, dva opäť stanete Führerom Nemecka.“ Ten sa po zasadnutí podľa Gilberta vyjadril: „Za tieto zločiny je celý nemecký národ odsúdený na prekliatie.“

 

Taktiku aktívneho kajúcnika si od začiatku zvolil len ríšsky právnický líder a guvernér protektorátu v Poľsku Hans Frank. „Stačí si len uvedomiť, že sme si žili ako králi a verili na zázrak,“ zdôveril sa psychológovi a dodal: „Nikomu z nich neverte, keď vám budú tvrdiť, že vraj o ničom nevedeli, že nič neriadili! Všetci vedeli, že s týmto systémom niečo nie je v poriadku, hoci možno nepoznali detaily. Nechceli ich poznať! Bolo príliš lákavé vycuciavať tento systém, držať svoje rodiny v rozkoši, veriac v to, že všetko je v poriadku!

 

Vy sa k nám správate božsky,“ dodal a ukázal na jedlo na stole, ktorého sa ani len nedotkol. „Vaši zajatci, áno, aj naši rodáci, hynuli od hladu v našich táboroch. Nech je Boh milostivý k našim dušiam!“

 

Nemka o nemožnosti ospravedlniť nacizmus

Práca Norimberského tribunálu celkovo so 403 zasadaniami znemožnila ospravedlniť zločiny nacizmu a holokaustu, vyhlásila profesorka Berlínskej slobodnej univerzity Helgarda Kramerová.

 

V Nemecku vždy boli neveľké pravicovo-extrémistické zoskupenia, ktoré sa pokúšali ospravedlniť nacistických zločincov. Existujú aj takí, ktorí odmietajú holokaust tvrdiac, že nebol. Keďže sa tieto zločiny nedajú ospravedlniť, tak ich jednoducho odmietajú.

 

Preto je také dôležité, že dôkazy o tom existujú, že máme toľko kníh a správ o norimberských procesoch, ktoré boli predstavené svetovej verejnosti,“ povedala nemecká expertka.

 

Medzinárodný vojnový tribunál v Norimbergu po takmer ročnom pojednávaní vyniesol 12 rozsudkov smrti a za zločinecké organizácie vyhlásil SD (Sicherheitsdienst, bezpečnostná služba), Gestapo, NSDAP (Národno-socialistická nemecká robotnícka strana) a SS (Schutzstaffeln, „ochranné oddiely“). V rokoch 1946 – 1949 nasledovalo ďalších 12 norimberských procesov, ktoré vyniesli verdikty nad nacistickými činiteľmi nižšieho stupňa.

 

Význam Norimberského procesu a následných súdov nad nacistami je podľa profesorky „veľmi veľký, pretože v ich priebehu boli sformulované obecné pojmy týkajúce sa ľudských práv“. A „fakt, že sa proces konal, že Nemci sa nie sami zaoberali svojou minulosťou, bol mimoriadne dôležitý“.

 

Aj keď mnohí bývalí nacisti neboli odsúdení právne, samotný fakt konania (Norimberského procesu), posúdenie nacistických zločinov na úrovni svetovej verejnosti – bolo mimoriadne dôležité a doposiaľ je základom prístupu voči štátom, v ktorých sa porušujú občianske práva,“ uvádza expertka H. Kramerová a dodala, že materiály Norimberského tribunálu „zohrali neoceniteľnú úlohu“ v rokoch 1967 – 1968 počas tzv. študentských protestov počas prehodnocovania dejín nacistického Nemecka. Poznamenala, že v NSR nebolo bežné hovoriť o „nemysliteľných zločinoch, ktoré páchali nacisti,“ nebolo bežné hovoriť ani o ich tvrdeniach, že „sú nevinní“.

 

Zákulisie veľkého procesu. Stalin nedovolil okamžitú popravu fašistických pohlavárov

Ruská Komsomoľská pravda si pohovorila s autorom novej knihy Bez premlčacej lehoty… K 70. výročiu Norimberského medzinárodného vojenského tribunálu (voľný preklad), viceprezidentom Medzinárodnej asociácie prokurátorov Alexandrom Zvjagincevom.

– V tejto krvavej vojne padlo 26 miliónov 600-tisíc našich rodákov. A vyše polovica z nich (15 miliónov 400-tisíc) boli civilisti. A ak si uvedomíme, že pôrodnosť po vojne sa v ZSSR znížila takmer o 16 percent, naše skutočné straty sa blížia k 50 miliónom.

 

To je tretina súčasného Ruska.

– Presne tak! No napriek tomu sa už objavilo množstvo publikácií, filmov, televíznych programov, ktoré sa snažia glorifikovať vodcov Tretej ríše. Ide sa na to typickým spôsobom. Známi fašisti sa ukazujú v domácom prostredí: veď pozrite sa, sú to obyčajní a dokonca milí ľudia. Napríklad ríšsky vodca SS Himmler, ktorý velil tým najkrutejším zložkám, je predstavovaný ako nežný človek, ochranca zvierat, milujúci otec rodiny, človek nenávidiaci neprístojnosti voči ženám… Príjemné slová sa našli dokonca aj na Hitlera. Vyrába sa z neho chrabrý vojak prvej svetovej vojny, s umeleckou povahou, znalec architektúry a skromný vegetarián. No a najmä vzorný štátny činiteľ.

 

V jednej televízii u nás sme videli tanečné vystúpenie, v ktorom bol partner odetý do fašistickej uniformy a potriasal zbraňou… Medzi „modernými“ divákmi sa teraz šíria slová, že ak by zvíťazilo Nemecko, teraz by sa u nás pilo nemecké pivo…

– Určite by ho nepili! Plánujúc Drang nach Osten, ťaženie na východ, nacisti videli pred sebou nie suverénne štáty a národy, ale len „životný priestor“ pre „árijcov“, priestor na totálne vykrádanie ľudí i zdrojov, na bezplatnú pracovnú silu.

 

Tu sú Himmlerove slová: „Ako sa cítia Rusi, ako sa cítia Česi, mi je absolútne jedno. Či iné národy žijú v blahobyte alebo vymierajú od hladu, ma zaujíma len potiaľ, pokiaľ ich môžeme využiť ako otrokov pre našu kultúru. Či pri výstavbe protitankového zákopu od vysilenia zomrie 10-tisíc ruských báb, ma zaujíma len potiaľ, že tento zákop musí byť vybudovaný pre Nemecko…“

 

Himmler v roku 1941 hovoril, že úlohou ťaženia na východ je likvidácia 30 miliónov ľudí.

– Ešte v roku 1939 Hitler pri uvažovaní o budúcom víťazstve nad ZSSR vyhlasoval, že likvidácia Židov je len experimentom v porovnaní s nadchádzajúcou likvidáciou Slovanov. „Čo sa týka smiešnych sto miliónov Slovanov, tak najlepších z nich prerobíme na svoj obraz a ostatných izolujeme v ich ošipárňach. Tí Nemci, ktorí začnú hovoriť o nevyhnutnosti starostlivosti o miestne obyvateľstvo a uplatnení civilizovaného prístupu k nim, budú poslaní do koncentračných táborov!“, predpovedal Führer.

 

Norimberský proces bol zorganizovaný na to, aby autorita s konečnou platnosťou vyslovila k tejto záležitosti posledný a záverečný súd.

– Viete vôbec o tom, že myšlienka o súdnom procese s hlavnými nemeckými vojnovými zločincami nebola v antihitlerovskej koalícii prijatá okamžite? Ešte v roku 1942 britský premiér Churchill hovoril, že nacistické vedenie musí byť popravené bez súdu. V marci 1943 štátny tajomník USA vyhlasoval, že by dal prednosť „postrieľaniu a fyzickej likvidácii celého nacistického vedenia“. 10. júla 1944 americký generál D. Eisenhower navrhol postrieľať predstaviteľov nepriateľského vedenia „pri pokuse o útek“. Vyslovené boli aj nápady kompletne zlikvidovať nemecký generálny štáb, všetkých členov SS a všetky riadiace články nacistickej strany. Vtedajší prezident USA F. Roosevelt 19. augusta 1944 poznamenal: „Voči Nemecku musíme byť naozaj tvrdí, a myslím tým nemecký národ, a nielen nacistov. Nemcov treba buď kastrovať, alebo sa voči nim tak správať, aby zabudli čo i len uvažovať, že sa medzi nimi objavia ľudia, ktorí by si želali návrat starých časov a pokračovať v tom, čo postvárali v minulosti“.

 

Takýto osud čakal Nemecko, keby nebolo tvrdej pozície Sovietskeho zväzu. Keď Churchill presviedčal Stalina, aby postavil všetkých k stene, ten oponoval: „Nech sa bude diať čokoľvek, musí na to byť… zodpovedajúce súdne rozhodnutie. Inak si ľudia povedia, že Churchill, Roosevelt a Stalin sa jednoducho pomstili svojím politickým nepriateľom!“.

 

Musíme to urobiť tak,“ nástojil britský premiér počas stretnutia so Stalinom v Kremli 9. októbra 1944, „aby sa ani našim vnukom nepodarilo vidieť, ako sa zvrhnuté Nemecko dvíha z kolien!“. Stalin s ním nesúhlasil: „Príliš kruté opatrenia vyvolajú túžbu po pomste“.

 

Digitalizované dokumenty Norimberského tribunálu sú otvorené pre verejnosť

 

Norimberg ku Slovensku

alebo

O čom sa rozprával Hitler s Cianom?

Z rozhovorov Hitlera s talianskym ministrom zahraničia Cianom (12.-13. 8. 1939) vyplýva, že po rozbití ČSR Hitler ponúkol Slovensko Poliakom za ich ústupky vo veci Gdanska. „Náhradou za Gdansk pri plnej záruke poľských záujmov a za podmienky, že bude možné spojenie medzi východným Pruskom a ríšou, poskytlo by Nemecko Poľsku záruku jeho hraníc, priateľský pakt na 25 rokov a účasť Poľska na záležitostiach Slovenska.“ (Norimberský proces)

 

Ako sa Nemci pozerali na záležitosť Slovenska, potvrdzuje aj výpoveď Goringa: „Ja osobne som ho nikdy nepokladal za samostatné, za skutočne suverénny štát. Keby som tam pri vypuknutí vojny bol potreboval letisko, bol by som ho využil aj vtedy, keby Slovensko nebolo vypovedalo vojnu Poľsku“.

 

Hitlerovské vojská konali presne v tomto zmysle, najmä v tej časti Slovenska, ktorú obsadili v roku 1939. Vyrabovali všetky zásoby a vojenské sklady. (Len zo Slovenska vyviezli výzbroj pre 24 divízií – S. Falťan, Slováci v partizánskych bojoch v Sovietskom zväze). Z vojensko-strategického hľadiska bolo Slovensko pre Hitlerove dobyvačné plány len jednou z prvých Schutzzone v Európe.

 

Do dátumu sa vzniesla konopná šestka

 

Básňou Posledná cifra o Norimberskom tribunáli gratuloval nacistickým zločincom pri príležitosti Nového roka 1946 Samuel Maršak. Spolu s touto ilustráciou bola uverejnená v novinách Pravda 1. januára 1946.

 

Maršak nebol na procese v Norimbergu prítomný. Pustil teda na uzdu svoju fantáziu a hľadal odpoveď na otázku, čím sa asi zaoberajú súdení, o čom rozmýšľajú, čo očakávajú. A na začiatku hovorí: „Kedysi im bola tesná Európa, dnes majú všetci jeden spoločný väzenský dom… Všetko stratila dravá rodinka: mená, zámky, parky i domy. Jej údelom je súdna lavička a v noci Norimberská basička…“

 

A hoci 1. januára 1946 zostávalo do rozsudku desať mesiacov, Samuel Maršak už videl, čo nacistických zločincov čakalo – povraz!

Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 33. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Šéf rozviedky Sergej Naryškin: Rusko má záujem o dobré susedské vzťahy s Ukrajinou

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Diplomati na dvoch ruských konzulátoch dostali príkaz pripraviť sa na odchod z Ukrajiny. Píše o tom New York Times s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Spolubesedník publikácie tvrdí, že 5. januára odišlo z Ukrajiny 18 ľudí, väčšinou detí a manželiek ruských diplomatov. Z…

Foto Prečo Ruská federácia narýchlo rozmiestňuje rakety Iskander na Kryme

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Nie nadarmo sa Ruská federácia rozhodla začať na Kryme rozmiestňovať vysoko presné operačno-taktické raketové systémy „Iskander-M“.   Moskva k takýmto opatreniam pristúpila hneď po tom, čo USA odmietli prijať ruské podmienky o bezpečnostných zárukách aj o expanzii Severoatlantickej aliancie na východ. V prvom rade Rusko môže…

Video Kanada poslala na Ukrajinu jednotku špeciálneho určenia na zadržanie Ruska

Kanada, 19. januára 2022 (AM) –Kanada presunula časť špeciálnych jednotiek na Ukrajinu na pozadí stupňovania napätia vo vzťahoch Ruska a Západu, oznámila kanadská televízna stanica Global News s odvolaním sa na svoje zdroje.     https://twitter.com/CanadaFP/status/1483478289272475652 Podľa informácie televíznej stanice ide o presun „menšieho kontingentu kanadského pluku špeciálneho určenia“ . Ako…

Video Izrael testoval nový systém protivzdušnej obrany. Video

Irán, 19. januára 2022 (AM) – Testy nového raketového systému sa uskutočnili nad centrálnou časťou Izraela. Najprv boli detegované ciele, radarové systémy vysielali údaje na riadenie paľby, potom boli na cieľ vypálené dve rakety, ktoré úspešne dokončili svoju úlohu.   https://twitter.com/i/status/1483324448069537793   Podľa izraelskej armády je systém Arrow 3 alebo Hetz-3 najpokročilejším…

Video Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov predstaviť širokej verejnosti bojové cvičné lietadlo Hürjet, ktoré sa vyvíja…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česko patentovalo unikátny náboj. Hodí sa pre zásah na palube lietadiel

Česko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – V ČR tento rok patentovali náboj, ktorý sa dá „bezpečne“ používať na palubách civilných lietadiel takzvanými air maršálmi. Lietajú inkognito, ak dôjde k nutnosti z dôvodov bezpečnosti užiť silu, zasiahnu. Streľba bežným strelivom je za letu problematická kvôli pár milimetrom tenkej stene trupu lietadla;…

Video Video: Fenomén Kalašnikov

Slovensko, 15. januára 2022 (AM) – Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum vyrobilo zaujímavé video o automate Kalašnikov. Pripájame ho aj s príhovorom zástupcu združenia.   Video o AK je hotové! Prečo vzniklo? 1. Verejnosť (i veľká časť zákonodarcov) vníma "Kalašnikov" ako nejaké "stelesnené zlo", eurokomisariát sa svojho času hotoval zakazovať…

Video Čo zastaví ničivú ruskú guľku? Video

USA, 14. januára 2022 (AM, Sputnik) – Skupina nadšencov strelných zbraní zo Spojených štátov amerických natočila test špeciálnej guľky ruskej výroby a ukázala účinok tejto „ruskej munície“ na rôznych typoch prekážok. Video medzi užívateľmi vyvolalo búrlivú diskusiu.     Na videu je predvedená streľba z rôznych typov brokovníc kalibru 12 mm…

Foto Litva sa rozhodla zakúpiť najnovšiu generáciu švédskych granátometov Carl Gustaf M4

Litva, 13. januára 2022 (AM) – Pobaltské štáty sa urýchlene prezbrojujú, nakupujú nové zbrane v rámci svojich možností vrátane protitankových zbraní. Po Estónsku a Lotyšsku oznámila plánovaný nákup najnovšej generácie švédskych granátometov Carl Gustaf M4 aj Litva.     Švédska spoločnosť Saab, ktorá vyrába protitankové zbrane pod značkou Carl Gustaf, oznámila…

Foto Američania pokračujú v rekordných nákupoch strelných zbraní

USA, 6.január 2022 (AM) – Čísla z federálnych databáz previerky údajov naznačujú, že takmer rekordný počet ľudí v USA si aj minulý rok zakúpil strelné zbrane.   V minulom roku bolo vykonaných 38 573 127 kontrol prostredníctvom Národného systému okamžitých kriminálnych previerok Federálneho úradu pre vyšetrovanie. Prinieslo 18 515 188 potvrdení predaja.…

Foto “Nehorí v ohni, nepotápa sa vo vode.” Rusko má prvé kontrakty na nový Kalašnikov pre krajiny s NATO muníciou

Rusko, 29. decembra 2021 (AM) – Ako poznamenala tlačová tajomníčka Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Valeria Rešetnikova v rozhovore pre RIA Novosti , Ruská federácia podpísala prvé zmluvy na novú útočnú pušku AK-19. Tento samopal je pozoruhodný tým, že bol vytvorený pre náboj štandardu NATO. Už len táto okolnosť zabezpečila…

Foto Šéf rozviedky Sergej Naryškin: Rusko má záujem o dobré susedské vzťahy s Ukrajinou

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Diplomati na dvoch ruských konzulátoch dostali príkaz pripraviť sa na odchod z Ukrajiny. Píše o tom New York Times s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Spolubesedník publikácie tvrdí, že 5. januára odišlo z Ukrajiny 18 ľudí, väčšinou detí a manželiek ruských diplomatov. Z…

Video Kanada poslala na Ukrajinu jednotku špeciálneho určenia na zadržanie Ruska

Kanada, 19. januára 2022 (AM) –Kanada presunula časť špeciálnych jednotiek na Ukrajinu na pozadí stupňovania napätia vo vzťahoch Ruska a Západu, oznámila kanadská televízna stanica Global News s odvolaním sa na svoje zdroje.     https://twitter.com/CanadaFP/status/1483478289272475652 Podľa informácie televíznej stanice ide o presun „menšieho kontingentu kanadského pluku špeciálneho určenia“ . Ako…

Foto Odvetný ťah Ruska? Kremeľ zhodnotil možnosť rozmiestnenia vojenských základní blízko USA

Rusko, 18. januára 2022 (AM, Sputnik) – Tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa vyjadril k možnosti rozmiestnenia vojenskej infraštruktúry v niektorých latinskoamerických krajinách. Ako poznamenal Peskov, v súčasných podmienkach Moskva musí premýšľať o tom, ako zaistiť vlastnú bezpečnosť.   Pred niekoľkými dňami námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov poznamenal,…

Foto V Británii našli kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Chce ho odstrániť super čata zabijakov KGB

Veľká Británia, 18. januára 2022 (AM) – "Žijem v neustálom strachu a myslím si, že každý deň bude môj posledný." Tieto slová bývalého dôstojníka KGB Borisa Karpičkova, ktorý teraz žije v Londýne, aktívne replikujú britské médiá. To znamená, že z Karpičkova jednoznačne robia kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Aký je to…

Foto Kto bráni vojakom naplniť vojenskú prísahu?

Slovensko, 18. januára 2022 (AM) – Vojenská prísaha je sľub, ktorým vojaci deklarujú svoju vernosť vlasti. Jej obsah stanovuje § 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.     Pozrime sa, čo všetko musia (ale aj nemusia, ak nebudú chcieť) slovenskí muži a ženy v rovnošatách porušiť pri schválení…

Foto USA udreli na ruskú baštu na Balkáne

Srbsko, 17. januára 2022 (AM) – Srbský prezident Aleksandar Vučić označil americké sankcie voči Miloradovi Dodikovi, de facto vodcovi bosnianskych Srbov a jednému z kľúčových spojencov Moskvy na Balkáne, za "katastrofu". Situácia sa skutočne môže zmeniť na katastrofu – metódy používané Washingtonom na oslabenie pozícií Ruska hrozia, že privedú región k…
Foto Ako môže ruské námorníctvo vyvíjať tlak na Spojené štáty

Rusko, 18. januára 2022 (AM) – Rusko-americké konzultácie sa neskončili prakticky ničím - a veta námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Rjabkova sa toho stala jasným dôkazom. Podľa diplomata, ak budú Spojené štáty naďalej vyvíjať vojenský tlak na Rusko, môže vykonať Rusko „opatrenia v línii námorníctva“. V akom stave je…

Foto Ruská spravodajská loď sa nepozorovane priblížila k pobrežiu Veľkej Británie

Veľká Británia, 16. januára 2022 (AM) – Pred niekoľkými hodinami sa ruská vojnová loď, zatiaľ neurčeného typu, priblížila k britskému pobrežiu tak blízko, že ju mohli vidieť aj miestni obyvatelia. Súdiac podľa prezentovaných fotografií, hovoríme o prieskumnej vojnovej lodi. Plavidlu sa podarilo dostať extrémne blízko k pobrežiu Veľkej Británie z Doverského…

Foto Švédsko s napätím očakáva ruský útok – na strategický ostrov Gotland nabehla armáda s obrnencami

Švédsko, 16. januára 2022 (AM) –Na švédskom ostrove Gotland v Baltskom mori posilnili bezpečnostné opatrenia . Stalo sa tak podľa švédskeho ministerstva obrany v súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Ruska v regióne.         Od piatku v uliciach administratívneho centra ostrova - mesta Visby - hliadkuje armáda v obrnených…

Foto Záhada ponorky Kursk pokračuje. Nové odhalenia

Rusko, 15. januára 2022 (AM, Sputnik) – Ministerstvo obrany Veľkej Británie nemá záznamy o tom, že by ponorky Kráľovského námorníctva boli v oblasti katastrofy ruskej ponorky Kursk, ktorá sa 12. augusta 2000 potopila v Barentsovom mori. Redakcii ruskej agentúry Sputnik to oznámili v sekretariáte velenia Britského kráľovského námorníctva.   Už skôr…

Foto Fregata Admirál Čabanenko. Rusko dostane nový nosič riadených striel

Rusko, 13. januára 2022 (AM) – Výkonné zbrane, moderná elektronika a vylepšená plavebná spôsobilosť: podrobnosti o modernizácii veľkej protiponorkovej lode "Admirál Čabanenko" boli odhalené. Po opravách sa z veterána Severnej flotily stane skutočne „univerzálny bojovník“ a bude schopný ničiť akékoľvek pozemné a námorné ciele. Aktualizácie čakajú na ďalšie lode rovnakého typu.…

Foto Izraelský vojenský expert Kedmi: Ruská federácia odzbrojí Britániu za 15 minút aj bez jadrových rakiet

Izrael, 12. januára 2022 (AM) – Neúspešné pokusy protiponorkových lietadiel USA a NATO lokalizovať ruskú ponorku projektu 636.3 Varšavjanka naznačujú, že Rusko môže v prípade rozsiahleho konfliktu rýchlo a efektívne reagovať na agresiu Západu. K tomuto záveru dospel známy ruský vojenský expert Vasilij Dandykin po rozbore nezvyčajného incidentu v Stredozemnom mori. Dandykin…

Foto Prečo Ruská federácia narýchlo rozmiestňuje rakety Iskander na Kryme

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Nie nadarmo sa Ruská federácia rozhodla začať na Kryme rozmiestňovať vysoko presné operačno-taktické raketové systémy „Iskander-M“.   Moskva k takýmto opatreniam pristúpila hneď po tom, čo USA odmietli prijať ruské podmienky o bezpečnostných zárukách aj o expanzii Severoatlantickej aliancie na východ. V prvom rade Rusko môže…

Video Izrael testoval nový systém protivzdušnej obrany. Video

Irán, 19. januára 2022 (AM) – Testy nového raketového systému sa uskutočnili nad centrálnou časťou Izraela. Najprv boli detegované ciele, radarové systémy vysielali údaje na riadenie paľby, potom boli na cieľ vypálené dve rakety, ktoré úspešne dokončili svoju úlohu.   https://twitter.com/i/status/1483324448069537793   Podľa izraelskej armády je systém Arrow 3 alebo Hetz-3 najpokročilejším…

Foto Rusko tieto zbrane nevyváža. Čím sú zaujímavé systémy Gibka-S a Verba?

Rusko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – Obrana pozemných vojsk RF sa dostáva na novú úroveň. Čeliť leteckým útokom v prípade hypotetickej vojny bude môcť niekoľko mobilných protilietadlových systémov ovládaných z jedného miesta. Existuje aj námorná modifikácia nového systému pre protileteckú obranu menších raketových a výsadkových lodí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že…

Foto Jedným z dôvodov rýchlej porážky extrémistov v Kazachstane bolo využitie ruských komplexov Leer

Kazachstan, 17. januára 2022 (AM) – Počas rýchlej reakcie, presunu a nasadenia síl ODKB v Kazachstane sa do pozornosti novinárov dostal ruský vojenský konvoj, v ktorom sa nachádzal komplex RB-341V Leer-3. Využitie tohto unikátneho systému elektronického boja, ktorý nemá žiadna iná krajina na svete, podľa odborníkov umožnilo rýchlo poraziť kazašských radikálov.…

Foto Survivor – nové špeciálne zásahové vozidlo nemeckej polície

Nemecko, 15. januára 2022 (AM) – Rheinmetall vybavuje nemeckú spolkovú políciu a poriadkové jednotky novým špeciálnym zásahovým vozidlom.     Nemecký technologický koncern Rheinmetall získal významnú zákazku na strategickom trhu vnútroštátnej bezpečnosti. Zadávateľská agentúra nemeckého Spolkového ministerstva vnútra so spoločnosťou Rheinmetall uzatvorila zmluvu na dodávku flotily terénnych obrnených viacúčelových zásahových vozidiel Survivor…

Foto Americká armáda prehrá vojnu s tankami Ruska a Číny

USA, 14. januára 2022 (AM) – Rusko predviedlo svoj nový tank T-14 Armata. Čína prijala do výzbroje najnovšiu verziu tanku ZTZ-96 ZTZ-96B. V okamihu sa tak hlavný bojový tank pozemných vojsk USA M1 Abrams stal najstarším spomedzi armád veľkých mocností, napísal v americkom liste The National Interest Declan Sullivan a zároveň informoval, že…
Video Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov predstaviť širokej verejnosti bojové cvičné lietadlo Hürjet, ktoré sa vyvíja…

Foto “Garancia zničenia.” Americký pilot zhodnotil riziká vojny s Ruskom

USA, 16. januára 2022 (AM) – Na pozadí rastúceho napätia v Európe sa americkí experti snažia pochopiť, ako sa skončí hypotetický ozbrojený konflikt medzi Ruskom a NATO. Podľa Atlantickej rady, ktorá už viac ako pol storočia radí Bielemu domu a Pentagonu, má Moskva vážne výhody.   Autorom dokumentu je Scott Cooper,…

Foto Kim: “Je to obrovský úspech”. Severná Kórea odhalila podrobnosti včerajšieho testu hypersonickej rakety

Severná Kórea, 12. januára 2022 (AM) – Kórejská spravodajská agentúra Yonhap s odkazom na Spoločný výbor náčelníkov generálnych štábov Južnej Kórey informovala o tom, že KĽDR odpálila neznámu strelu smerom k Japonskému moru. Japonská vláda sa domnieva, že to mohla byť balistická raketa. Uvádza sa, že strela dopadla mimo územia Japonska, o…

Foto Rusko na ochranu Bajkonuru pred teroristami radšej výrazne navýši rozpočet

Rusko, 11. januára 2022 (AM) – Ruské úrady zvýšia financovanie programu prevencie kriminality v kazašskom Bajkonure na 62 miliónov rubľov. v roku 2022. Z tejto sumy 58 miliónov rubľov bude určených na zabezpečenie protiteroristickej ochrany objektov mesta, uvádza sa na stránke vedenia mesta.   "V roku 2022 bude realizácia programu pokračovať. Objem…

Foto Severná Kórea priznala druhý test hypersonickej strely

Severná Kórea, 7. januára 2022 (AM) – Severokórejská tlačová agentúra CTAC vo štvrtok potvrdila údaje o odpálení rakiet v krajine z predchádzajúceho dňa. Podľa Pchjongjangu bola 5. januára úspešne otestovaná hypersonická strela, ktorá preletela asi 700 km a zasiahla cieľ. Ide o druhý test hypersonickej strely, ktorý KĽDR uskutočnila od septembra minulého roka.…

Foto Mýty o dronoch. Úvahy o víťazstve stroja nad človekom

Česko, 7. januára 2022 (AM, Sputnik) – Kedy začnú drony zabíjať ľudí podľa vlastného uváženia, bojovať medzi sebou a pripravia skúsených pilotov o prácu? Nie je možné presne odpovedať na tieto otázky. Avšak súdiac podľa všetkého, nie je to vôbec perspektíva najbližšej doby.   K prvému prípadu vojenského použitia dronov došlo…

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 33. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Špiónov Rosenbergovcov odhalila len náhoda

USA, 15. januára 2022 (AM) – Pred 71 rokmi, 6. marca 1951 sa v USA začal súdny proces, ktorý sa stal symbolom studenej vojny. Bol to súd nad manželmi Rosenbergovcami, ktorí na čele celej svojej špiónskej skupiny prezradili Sovietskemu zväzu tajomstvá americkej atómovej bomby. Aká náhoda pomohla americkej kontrarozviedke odhaliť ich a prečo…

Foto Svedok piatich vojen: Ako generál Kvašnin zachránil Srbov pred smrťou a rozhneval Jeľcina

Rusko, 14. januára 2022 (AM) – Armádny generál Anatolij Kvašnin vzbudzoval medzi kolegami rešpekt a medzi nadriadenými bol považovaný za svojvoľného muža. To mu však nezabránilo stať sa hrdinom pre celý ľud.   V Moskovskej oblasti na území „Panteónu obrancov vlasti“ sa 10. januára rozlúčili s armádnym generálom, bývalým náčelníkom generálneho…

Foto Piati československí letci RAF už nie sú nezvestní v boji

Holandsko, 13. januára 2022 (AM, MOČR) – V júni 2021 boli z lúky pri holandskej obci Hollands Kroon vyzdvihnuté trosky lietadla Vickers Wellington T2990 od 311. československej perute Britského kráľovského letectva (RAF). Na mieste dopadu sa vtedy našli úlomky kostí, kus topánky a letecké kombinézy, ktoré bolo treba priradiť jednotlivým členom…

Foto Sabotážna továreň: Ako vznikla najelitnejšia špeciálna jednotka z tímov čekistov, športovcov a cudzincov

Rusko, 9. januára 2022 (AM) – Jednotka, ktorá sa objavila krátko po začiatku vojny, sa stala predchodcom všetkých nasledujúcich sovietskych špeciálnych jednotiek. Samostatná motostrelecká brigáda pre špeciálne účely (OMSBON), vytvorená na vrchole nemeckej ofenzívy na Moskvu, sa stala jednou z najneobvyklejších jednotiek Veľkej vlasteneckej vojny. Táto tajná jednotka s prísnym výberom, osobne…

Foto Difenbachia: nacisti ňou chceli sterilizovať Rusov

Nemecko, 8. januára 2022 (AM) – Vďaka svojim vzorovaným listom je difenbachia v Nemecku jedným z najpopulárnejších kvetov. Lenže málokto pozná jej smutnú minulosť, keď sa používala na mučenie a sterilizáciu, napísal v októbri 2021 nemecký časopis Der Spiegel.     Len čo sa nacisti prebojovali na jeseň 1941 k Moskve, esesáci už rozpracúvali plány osídlenia vybojovaných…
Foto Vojna krajín proti korporáciám sa začala

Rusko, 27. decembra 2021 (AM) – Čoskoro bude ruský rozpočet doplnený o deväť miliárd. Alebo Google a Facebook z Ruska odídu. Google dostal od súdu pokutu viac ako sedem miliárd rubľov, Meta (predtým Facebook) - takmer dve miliardy.   V skutočnosti je to veľmi vážne - čo sa deje. Nejde o…

Foto Ako bude vyzerať Ku Klux Klan budúcnosti?

USA, 25. decembra 2021 (AM) – Dôvodom objavenia sa Ku Klux Klanu je občianska vojna, ktorú prehral americký juh. Nešla len po území, ekonomických výhodách a právach černochov. Vo všeobecnosti išlo o budúcnosť Spojených štátov. Obchodník-Yankee a bavlnený južanský aristokrat boli príliš odlišní na to, aby mohli spolunažívať v mieri, ich životné záujmy si…

Foto Krach hegemóna. Rekordný zločin likviduje americkú pôrodnosť

USA, 23. decembra 2021 (AM) – Tento rok sa stal v histórii mnohých miest a obcí v Amerike najsmrteľnejším. Len vo Philadelphii došlo k viac ako 520 vraždám, čím sa prelomil antirekord, ktorý sa držal viac ako 30 rokov. Medzi ďalšie mestá, ktoré už tento rok zaznamenali rekordy v oblasti vrážd, patria…

Foto Pfizer je viac utajovanejší než CIA

USA, 19. decembra 2021 (AM,FONDSK) – Americká CIA je jedným z najtajnejších oddelení americkej vlády ale aj vo vzťahu k tomuto oddeleniu sa pravidelne prijímajú rozhodnutia o zverejnení informácií. Vyžaduje to ústava USA a množstvo federálnych zákonov. Napríklad prezidentský dekrét Billa Clintona z roku 1995 nariadil Ústrednej spravodajskej službe zverejniť archívne informácie z obdobia studenej…

Foto Amerikou sa valí vlna zločinu. Zažívajú najvýraznejší nárast vrážd vo svojej histórii

USA, 18. decembra 2021 (AM) – Spojené štáty nedávno zverejnili svoje údaje o kriminalite za rok 2020 a predbežné údaje za rok 2021. Blízko národnej katastrofy.   Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 vzrástol naraz o 30 %. V ôsmich štátoch a niekoľkých metropolitných oblastiach (najmä v New Yorku) dosiahol nárast vrážd 40 percent…

Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…