Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Ikonická fotografia 2. svetovej vojny: Sovietsky vojak z elitných útočných ženijných brigád rezervy Vrchného velenia v náprsnom pancierovom pláte SN-42 a ťažkej helme so samopalom PPŠ-41 podporuje ohňometčíka s ROKS-3

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu, v roku 1893 konštruktér Ziger-Korn predviedol túto zbraň cárskej armáde ale nebola prijatá do výzbroje. Dôvodom bola jej zložitosť a nároky na obsluhu, nie bez rizika pre samotných používateľov.

 

Na západe sa za vynálezcu považuje aj nemec Fiedler, ktorý svoju zbraň plnenú mazutom zriedeným naftou skonštruoval v roku 1901 a v roku 1905 bola prijatá do výzbroje nemeckej armády. Rusko v roku 1909 od Fiedlera odkúpilo niekoľko desiatok týchto plameňometov za účelom ďalšieho testovania. Medzitým Nemci zvyšovali náskok a v rovnakom roku zbraň použili pri cvičení, ktorého zadaním bolo obliehanie pevnosti. V súčasnosti sa často udáva, že prvým použitím plameňometu bol ranný útok Nemcov proti Angličanom na západnom fronte 30.7.1915 pri Ypres vo Flandroch. Týmto bojom sa plameňomety dostali viac aj do pozornosti ruskej armády, ktorá o ňom získala spravodajské informácie. Lenže na prvé použitie plameňometu už by to bolo neskoro. Bol ním pravdepodobne útok na pevnosť Camp de Romains 25.9.1914 a potom vo februári 1915 aj zákopové boje pri Verdune.

 

Dňa 28.4.1916 sa ruský cár Mikuláš II zúčastnil testovania plameňometu Tilly-Goskina. Nasledujúci deň o tom v liste informoval cárovnú.

 

Reakcia ruského velenia ale bola nečakané bystrá, do veci sa osobne a intenzívne vložil sám cár Mikuláš II. Už dva mesiace po správe z Ypres ruská armáda prijala domácich 20 plameňometov profesora Gorbova. Isté je, že Rusko vo svojom zlom stave a pri celkovom nedostatku munície a ručných zbraní dokázalo prekonať spojencov z entente cordiale. Vo Francúzsku sa vyrobilo 3930 plameňometov a vo Veľkej Británii len 214. Pre porovnanie, celkovo sa v rokoch prvej svetovej vojny v Rusku vyrobilo najmenej 10 000 prenosných plameňometov, 200 veľkých stacionárnych zákopových a 362 moderných stacionárnych fugasných plameňometov SPS. Zo zahraničia bolo prijatých do 86 plameňometov systému Vincent (Rusi ich používali ako stacionárne, zákopové) a 50 veľkých plameňometov Livens (dĺžka 17,5m, váha 2,5 tony). K 1. júnu 1917 dostali ruské jednotky 11 446 plameňometov.

 

Jedna z prvých obetí moderných plameňometov, belgický vojak bol v prvej svetovej vojne zasiahnutý do tváre.

 

Ruské zdroje sa trápia s vykazovanými 120 plameňometmi Schilta, ktoré boli podľa mienky autora prenosné, nie stacionárne francúzske plameňomety. Ich fotku z leta roku 1917 z použitia francúzskymi oddielmi Z uverejnil Le Miroir. Je známe, že minimálne 5000, teda polovina z vyrobených ruských prenosných plameňometov bolo ľahkých plameňometov Tovarnického. Tieto sa vyrábali v kyjevskom závode „Auto“ a mali dosah asi 20 m. Náplň vydržala solídnych 50-55 sekúnd nepretržitej paľby. Autor sa prikláňa k mienke, že tých 5000 kusov bolo z objednávky až na 16 000 (teda nie 6000) kusov a k nej bolo treba prirátať aj časť z tých 200 veľkých stacionárnych zákopových z celkovej dodávky pre ruskú armádu – spolu s podielom plameňometov systému generála Eršova. Boli zväčšeným modelom Tovanického a nedali sa prenášať. Zostava zvyšných 5000 kusov ruských prenosných plameňometov sa presne určiť nedá. Je známe, že objednaných bolo 1500 plameňometov profesora Gorbova. Spolu s objednávkou na Tovarnického bola zadaná aj objednávka na 4000, prípadne 6000 (čo môže byť zámena s verziou o nižšom objednanom počte Tovarnického) kusov plameňometov systému Alexandrova. Na závode Korsak sa vyrábal prenosný plameňomet Tilly-Goskina a v kyjevskom Arsenale v malom počte aj systém Archangeľskoj, o ktorom autorovi nie je nič známe. Rusi ešte musia preskúmať podrobne vlastnú históriu plameňometov prvej svetovej vojny, čo je sťažené tým, že časť z nich sa vyrábala v Kyjeve.

 

Nemecké Brandkommando systematicky ničí bývalé poľské hlavné mesto Varšava po potlačení povstania 1944-ho roku. V súčasnosti požaduje Poľsko aj za jeho činnosť reparácie. Plameňomety sú tu použité na rýchle zakladanie ložísk požiarov.

 

Ruské plameňomety spolu s plynovými ručnými granátmi pravdepodobne prvýkrát masovo použila 5. armáda generálporučíka V.I. Gurka v útočnej Naročskej operácii na Jakobsštadtskom predmostí dňa 8.3.1916. Cieľom bolo oslabiť tlak na Verdun na západnom fronte úderom na nemecké vojská na fronte východnom. Tento cieľ sa splniť podarilo, straty boli vysoké (78 000 Rusov oproti 20 000 Nemcov). Nasledovali opatrenia na štandardizáciu použitia plameňometov v ruských vojskách spolu s chemickými zbraňami a tvorba špeciálnych oddielov na ich použitie. Keďže bolo potrebné meniť štruktúru veliteľských štábov aj pozemných síl až na úroveň pluku, cár Mikuláš II tomu venoval veľkú pozornosť a priebežne vydával príslušné nariadenia, súbežne s rastúcim počtom disponibilných plameňometov.

 

Založená bola tradícia pokračujúca dodnes, že plameňometom sa venujú chemické vojská, neskôr sa zaoberajúce aj ochranou biologickými a jadrovými zbraňami. Najúčinnejším a najoriginálnejším ruským plameňometom prvej svetovej vojny bol fugasný plameňomet SPS navrhnutý v júni 1916 inžiniermi Strandenom, Povarninom a Stolicom. Bol to podlhovastý železný valec – nádoba na palivo, vo vnútri ktorej bol pevne umiestnený piest. Na dýzu bola nasadená mriežková zápalná patróna a do komory bola vložená nábojnica so strelivinou. Do nábojnice bola vložená elektrická poistka, z ktorej išli drôty do ovládacieho pultu. Prázdny plameňomet vážil asi 16 kg, v bojovom stave – 32,5 kg. Dosah bol 35-50 m, čas pôsobenia 1-2 sekundy. Na jeseň roku 1920 došlo k ich použitiu v scenári, ktorý sa dnes môže opakovať.

 

Červená armáda vtedy prekonala Dneper a úspešne bránila svoje predmostie pred protiútokom bielych pomocou plameňometov SPS. Odohrávalo sa to pri Kachovke. Ak budú chcieť ukrajinské vojská dobyť Krym, jedna z ciest povedie cez Kachovku, podobne ako to pred sto rokmi urobila červená armáda. ZSSR nemal kapacitu na riešenie problematiky plameňometov až do 30. rokov minulého storočia, kedy prebehla masívna výstavba priemyslu a národného hospodárstva za éry Stalina. V príprave na budúcu vojnu ale boli dosiahnuté výsledky na poli tak stacionárnych plameňometov, ako aj prenosných a tankových.

 

Z prenosných plameňometov sa používali ROKS-2 A ROKS-3 (Ранцевый Огнемёт Клюева—Сергеева – prenosný/ruksakový plameňomet Kljujeva-Sergejeva). ROKS-2 bol prijatý do výzbroje v polovici 30. rokov, ROKS-3 bola jeho zjednodušená vojnová verzia prijatá v roku 1942 s cieľom maximalizovať výrobu. Zariadenie vážilo 22,7 kg, objem nádrže s horľavinou bol 9 litrov a 1 liter mala objem nádoba na stlačený plyn (vzduch, dusík), ktorý vytláčal horľavinu až na dosah 36-45,7 metra, v bojových podmienkach skôr menej. Šľahovka bola dizajnovaná tak, aby sa z diaľky nedala odlíšiť od štandardnej pušky Mosin 1891/30, čo malo zabrániť tomu, aby sa na operátora sústredila všetka paľba. Pri zjednodušenom ROKS-3 sa ale nádrže nemaskovali ako batoh. Mohol používať ako zápalnú zmes motorovú naftu, v teplom počasí surovú ropu, zmes vykurovacieho oleja s benzínom a petrolejom, zmes kreozotu, kamenouhoľného dechtu a benzínu a pod. Na zapálenie zmesí sa používali zápalné náboje v pištoľových nábojniciach TT kalibru 7,62x25mm. Aj keď pri porážkach na začiatku vojny bolo veľa cenných plameňometov ROKS-2 stratených, v konečnej bilancii bol výsledok dobrý. Sovietsky vojaci nimi vyradili z boja 33-34 tisíc nepriateľských vojakov, umlčali 3000 palebných postavení, 2300 opevnených bodov a zničili 120 tankov. Pri útoku na tank bolo potrebné sústrediť oheň aspoň z 3-6 prenosných plameňometov, inak ťažký tank spravidla prežil.

 

Horšie už tanky znášali stacionárne fugasné plameňomety FOG, ktoré vznikli na základe priaznivých skúseností z použitia SPS v občianskej vojne. FOG boli vyvinuté v roku 1939, v roku 1941 prijaté boli do výzbroje a modernizované ako FOG-1. Išlo o kovovú nádobu s hmotnosťou 33 kg, ktorá sa zakopávala kolmo do zeme. Na povrch vyčnievala len šľahovka – trubka ohnutá o 90° pre výšľah jedným smerom alebo piatimi hlavňami pre kruhový výšľah. Nádoba obsahovala 20kg zápalnej zmesi, jej objem bol asi 25l. Plameňomet sa inicioval elektricky. Mal dosah až 140 m viskóznou zápalnou zmesou jednosmerne do 100 m s päťhlavňovou šľahovkou. Pri použití riedkej kvapalnej zmesi sa parametre znížili. FOG-2 mal kratšiu šľahovku, dal sa ľahšie prenášať a hlavne odpaľovať aj mechanicky. Nehrozilo, že jedna delostrelecká mína preruší elektrický kontakt s množstvom plameňometov. Dalo sa už uvažovať o jeho použití v útoku, nielen obrane, do výzbroje prišiel v roku 1943. FOG-y za zakopávali s skupinách po 5-10 kusov v pároch, šachovnicovo s medzerami 50-100 m a boli namierené na susedné plameňomety, čím vytvárali nepreniknuteľnú clonu ohňa. Ná línii 1200m mohlo byť zakopaných 120 FOG-ov.

 

Americký vojak s nemeckou kópiou sovietskeho plameňometu FOG-1 nazvanou Abwehrflammenwerfer 42

 

Kým plameňomety ROKS sa najviac uplatnili v bitke o Stalingrad, FOG výrazne pomohol zastaviť útok na Moskvu. V noci z 1. na 2. decembra 1941 plameňomety FOG 26. ženijno-plameňometnej roty odrazili útok samopalníkov podporovaných tankami na dediny Diuťkovo a Akulovo pri Naro-Fominsku. Odpálili 20 FOG-ov. Nemci nemali záujem sa zohrievať aj keď von Bock dňa 30.11. 1941 do Berlína hlásil nereálnych -45°C. Stometrový prúd ohňa vychádzajúci spod snehu a ľadu bol pre mnohých nemeckých vojakov zážitkom na celý život. Ostatní ušli bez jediného výstrelu. A 5.12.1941 po zotmení už horeli ohne v dvoch radoch kolmo na líniu fronty. Sovietski vojaci vyrážajúci do protiofenzívy pri Moskve sa mohli obzrieť a ak ich videli v zákryte, vedeli, že v noci držia smer útoku. FOG-y už boli v ofenzíve zbytočné. ČSĽA ich po vojne spotrebovala na imitácie jadrových výbuchov pri väčších cvičeniach.

 

Ďalším typom výzbroje, ktorý mal plniť funkciu plameňometu bol ampulomet vzor 1941, núdzová zbraň, ale možno nie až taká núdzová ako anglické Blacker Bombard, Smith gun alebo Northover Projector. Strieľal sklenené gule kalibru 125 mm pomocou nábojníc zo striel kalibru 12,7x108mm. Gule obsahovali zápalnú látku, ktorá sa po rozbití samovznietila na vzduchu. Často sa hovorí, že obsahovali napalm, ale to nie je pravda. Bola tam buď zápalná látka KS – 80% bieleho fosforu a 20% síry v trisulfide tetrafosforu (P4S3). Prípadne lacnejšia zápalná zmes BGS na báze benzolu s rozpúšťadlom. Dostrel bol až 500 m ale v praxi sa strieľalo len na 100-120 m. Napriek tomu zničil ampulomet desiatky tankov a používal sa do konca vojny, aj keď bol v roku 1942 stiahnutý z výroby a potom aj výzbroje. Možno väčší problém ako jeho skutočný bojový potenciál bol záujem letectva o jeho sklenené gule. Tie sa rozbili aj po páde z lietadla, niekedy. A niekedy sa ešte údajne nájdu aj na Slovensku nerozbité (rozbíjať ich ani po 80 rokoch netreba). Ale sovietske letectvo si nimi kompenzovalo nedostatok leteckých bômb po celú vojnu, na ktoré ani nebola postavená výrobná priorita.

 

Keď Sovieti od Angličanov pýtali ťažké letecké bomby na bombardovanie Berlína, údajne dostali 6 kusov – o niečo menej než teraz Ukrajinci riadených striel Storm Shadow. Letci si prerábali delostrelecké granáty alebo míny na bomby. Plánovala sa aj výzbroj stredného bombardéra Tu-2Š 88 samopalmi PPŠ-41 namierenými dopredu dole. Ale zápalná munícia bola lepšou alternatívou. Rusi mali nedostatok prachov a výbušnín v priebehu celej druhej svetovej vojny. Na túto tému vznikol aj trochu depresívny umelecký film Poroch v roku 1985, ktorý je antireklamou na Petrohrad pre jeho sychravosť a neupravenosť, ktorou chcel navodiť atmosféru už dvadsiateho dňa blokády.

 

Poslednou zbraňou, ktorú treba spomenúť je puškový granátomet/vrhač zápalných fliaš, ktorý skonštruoval Benjamin Cukerman. Ten sa ním aj sám zapálil pri skúškach na polygóne v Solnečnogorsku dňa 14.7.1942, ale tak vynálezca ako aj vynález incident nakoniec prežili. Štátna komisia uznala, že by to mohlo fungovať a prijala to do výzbroje. Na 75 až 100 m nikto 0,5l fľašou so zápalnou látkou KS nedohodil. A nikde nebolo napísané, že sa každý bojec sám musel zapáliť hneď pri prvej fľaši. V malej sérii sa to pár mesiacov či týždňov vyrábalo ale na jeseň 1942 sa už radšej konštatoval dostatok protitankových pušiek a diel. Cukerman ešte hrdinsky hľadal podnik, ktorý by vyrobil aerodynamickú fľašu v tvare delostreleckej míny a objavila sa aj nová perspektívna zápalná protitanková zmes ale o ďalšie experimenty nebol záujem.

 

ZSSR venoval značnú pozornosť výrobe tankov a medzi nimi aj plameňometných tankov. V predstave sovietskeho velenia by sa efektívne vysporiadali s opevnenými rajónmi, vrátane železobetónových bunkrov a pevností. Tiež so živou silou a obrnenou technikou protivníka. Vzniklo mnoho verzií plameňometných tankov a bojová účinnosť plameňometu umožnila už v 30. rokoch minulého storočia vznik „teletankov“, diaľkovo riadených vozidiel vyzbrojených plameňometmi a guľometmi, prípadne časovanou bombou s hmotnosťou 200-700 kg alebo bojovo nepoužitými chemickými zbraňami. Z toho dnes asi plynie predstava, že Rusi nedokážu vyrobiť nič pokročilé bez účasti Číny a Iránu, prípadne KĽDR. Pritom sa ukazuje, že aj po 90 (.) rokoch sa ruskí konštruktéri k téme bezposádkových obrnených bojových vozidiel ešte dokážu vrátiť.

 

Jediný zachovaný plameňometný teletank TT-26

 

Teletanky existovali TT-18 na báze hneď prvého sovietskeho tanku MT-18, TT-27 na báze tančíku T-27, TT-26 (ohňometný) a TU-26 (riadiaci tank s ľudskou posádkou, „tank upravlenia“, kanón 45mm) na báze ľahkého tanku T-26 – vzniklo minimálne 65 párov TT-26/TU-26, TT-BT-7 na báze rýchleho ľahkého tanku BT-7. Teletanky boli nasadené vo fínskej aj veľkej vlasteneckej vojne. Základné modely plameňometných tankov ale mali ľudskú posádku. Boli označované buď ako OT (ohňometné, čo budeme používať, keďže k použitiu chemických zbraní nedošlo) alebo CHT (chemické v ruštine XT). Išlo o 187 tančíkov OT-27 z roku 1932, ktorých sa začiatku nemeckého útoku dočkalo len 33 kusov a 75 kusov OT-37 na báze obojživelného tančíku T-37 (22.6.41 10 kusov). Z ľahkých tankov mal dominantné postavenie T-26. Na jeho báze vzniklo 552 OT-26, z ktorých sa 270 zmodernizovalo na úroveň OT-130, ktorých vzniklo celkovo 401 kusov alebo OT-133 s celkovo 269 exemplármi. Základné odlišnosti vyplývali z vývoja a modernizácie štandardného ľahkého tanku T-26, menil sa napríklad tvar veže.

 

Najmasovejším plameňometným tankom druhej svetovej vojny bol stredný OT-34. Tank si ponechal 76mm kanón aj guľomet vo veži, používal kurzový plameňomet z korby vozidla. Kvôli tomu ale bolo treba vynechať štvrtého člena posádky a plameňomet ovládal vodič, čo zvyšovalo nároky na jeho výcvik a zvyšovalo jeho zapojenie do bojovej činnosti. Vyrobených bolo 1170 kusov, teda zhruba 3,3% zo všetkých vyrobených T-34-76. Potom ešte vzniklo 331 plameňometných OT-34/85.

 

Z ťažkých tankov to bolo 102 KV-8 a 35-37 KV-8S. V tomto prípade bol plameňomet inštalovaný do veže, odkiaľ vypadol 76mm kanón a bol nahradený menším a slabším 45mm. Ostatné plameňometné tanky boli vyrobené len ako prototypy v jednom alebo niekoľkých kusoch. Pokiaľ išlo o ľahké tanky, používali plameňomety KS-24 alebo KS-25, ktoré strieľali zmesou mazutu a kerosínu na vzdialenosť 35-40m, keďže zápalná zmes sa z nich vrhala stlačeným vzduchom. V tanku bola nádoba na 360l (OT-26) alebo 400l zápalnej zmesi a 3×13,5l litrové tlakové fľaše na stlačený vzduch čo stačilo na cca 70 sekundových výšľahov. Nevýhodou bol malý dostrel pneumatického plameňometu ale naopak potenciálnou výhodou možnosť zameniť zápalnú zmes chemickými zbraňami, mydlovou vodou na dekontamináciu zamorenej oblasti alebo obyčajnou vodou na hasenie, zmesou na tvorbu dymovej clony a pod.

 

Plameňometné tanky mali úspechy ale aj nedostatky ľahkého tanku T-26, za zimnej vojny ich Rusi stratili okolo 120 na najmä mínach a paľbou delostrelectva. Pri stredných a ťažkých tankoch sa používali fugasné plameňomety ATO-41 a ATO-42 (KV-8S a T-34-85), kde sa zmes vytláčala plynmi pri horení strelného prachu. Dostrel podstatne stúpol na 60-70m pri použití štandardnej riedkej zmesi a 100-130 m pri použití špeciálnej viskóznej zmesi. Na výrobu viskóznej zmesi používali Sovieti zahusťovadlo OP2. Na jeho balení je v azbuke nápis N.A., znamená to Naftenát.Hliník. Blízko a predsa ďaleko. Vo všeobecnosti sa na zápalnú zmes plameňometov kladú protichodné požiadavky. Musí sa dať v ľubovoľných poveternostných podmienkach zapáliť otvoreným ohňom, či už prší, sneží alebo je mráz. Horieť ale musí veľmi pomaly, aby sa nespotrebovala ešte predtým, než doletí na cieľ. Musí byť dostatočne priľnavá, aby z cieľa nestiekla, nesmie ale upchať trysku plameňometu. Nemala by sa tiež rýchlo odparovať a rýchlo degradovať za ľubovoľnej okolitej teploty. Hustota zápalnej látky musí byť vysoká aby doletela na čo najväčšiu vzdialenosť a v silnom protivetre sa nevrátila späť k plameňometu. V priebehu roku 1942 výskumníci americkej univerzity Harvard urobili jeden z najväčších amerických vedeckých objavov 20. storočia. Vynašli napalm.

MK

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Video: Ruské jednotky zapojené do špeciálnej operácie sú masívne vybavené útočnými puškami AK-12

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Približne pred rokom sa rozhodlo o vylepšení týchto zbraní s prihliadnutím na skúsenosti z ich reálneho bojového použitia. 26. mája v parku Patriot neďaleko Moskvy koncern Kalašnikov predviedol niekoľko najnovších noviniek v oblasti ručných zbraní. Konkrétne sa konala oficiálna prezentácia modelu AK-12, model 2023 alebo AK-12/23.…

Foto Nemecko dodá Ukrajine 300 dronov Vector

Ukrajina, 3.jún 2023 (AM) – Nemecká spoločnosť Quantum Systems dostala od ukrajinského ministerstva obrany objednávku na dodávku 300 prieskumných dronov stredného doletu Vector. Ide o tretiu objednávku Ukrajiny na tento typ bezpilotných lietadiel - v auguste bolo ukrajinským ozbrojeným silám dodaných 33 systémov a v januári 105 systémov. Všetky dodávky boli…

Video Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek, moskovskou firmou Bespoke Gun. Vyplynulo to správ Tichooceánskej flotily ruského námorníctva. Odstreľovač (s prezývkou horlivý - я́рый) pacifickej námornej pechoty sa pochválil na kameru zaznamenaným zásahom ukrajinského pozorovateľa zo vzdialenosti 1700 metrov, prvou ranou z pušky Bespoke…

Foto Ruská armáda objednala rekordnú dávku špeciálnych nábojov na prerážanie pancierovania

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ústredný výskumný ústav presného strojárstva (Cnitočmaš) uzavrel zmluvu na výrobu a presun rekordnej šarže nábojov na prerazenie pancierovania „pištole“ kalibru 9x21 mm do armády. Podľa tlačovej služby Kalašnikova bola šarža kaziet objednaných armádou najväčšia za posledné roky.     Cnitočmaš, ktorý dodáva jednotkám pištoľové náboje 9x21…

Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

Foto Zacharovová kvôli prímeriu naložila Ursule von der Leyenovej

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – "V nedávnom prejave predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá je hlavnou predstaviteľkou EÚ v otázke podkopávania nezávislosti a energetickej bezpečnosti, zaznela táto téza: žiadne prímerie. "V súčasnosti sa veľa diskutuje o mierových plánoch a prímeriach. Ale prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier.…

Foto Protiofenzíva Kyjeva trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena nie je náhoda

USA, 6.jún 2023 (AM) – Protiofenzíva kyjevského režimu trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena o tom nie je náhoda. Žiadne úspechy sa nedostavili. Ciele a úlohy sa nedosahujú, straty sú obrovské. Len za posledný deň naše ozbrojené sily zničili asi 2000 ukrajinských ozbrojencov a zahraničných žoldnierov, spálili 32 tankov…

Video Video: Vyše 900 vojenských základní USA a Veľkej Británie po celom svete

USA, 6.jún 2023 (AM) – Plukovník Richard Black o vojenských základniach USA a Veľkej Británie po celom svete   https://rumble.com/v2sfpwe-plukovnk-richard-black-ovojenskch-zkladniach-usa-a-vekej-britnie-po-celom-s.html

Foto Čo sa stalo s Nemcami?

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – Vzťahy Ruska s Nemeckom sa dlhodobo zhoršujú a v súčasnosti sú najhoršie v povojnovom období. Prešlo obdobie, keď Nemecko bolo v mnohých ohľadoch vlajkovou loďou Európy, keď k nemu vzhliadali mnohé iné krajiny nášho kontinentu. Dnes je to inak. Nemecké hospodárstvo pomaly degraduje, ako je to…
Video Rosoboronexport predstavil nový podvodný dron

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Rosoboronexport vystavuje na počas tohtoročnej 11. medzinárodnej výstavy námornej obrany – IMDS-2023 v Petrohrade bezpilotné podvodné vozidlo Klavesin-1RE (po slovensky čembalo alebo klavičembalo – klávesový hudobný nástroj). Špičkové robotické vozidlo tohto druhu bude žiadané na domácom trhu aj v zahraničí. Klavesin-1RE je určený na vykonávanie prieskumných a…

Video Video: Čínsko-americký incident je ako detská hra v porovnaní s bojovými loďami Indie a Pakistanu

India, 6.jún 2023 (AM) – Blízky prejazd čínskej lode a amerického torpédoborca v oblasti Taiwanu vyzerá v porovnaní s incidentom medzi vojnovými loďami indického a pakistanského námorníctva v Indickom oceáne ako detský žart. V tejto epizóde pracovali v plnom kontakte.   https://rumble.com/v2sfrze-incident-medzi-vojnovmi-loami-indickho-a-pakistanskho-nmornctva-v-indickom-.html

Foto Čína sa trpezlivo plaví na Blízky východ

Irán,5.jún 2023 (AM) – Podľa katarského denníka Al-Jadid začala Čína rokovať s Iránom, Saudskou Arábiou, Ománom a SAE o spojení síl s cieľom posilniť námornú bezpečnosť v Perzskom zálive. Informácie o rozhovoroch boli zverejnené po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí SAE oficiálne oznámilo svoje vystúpenie z kombinovaných námorných síl (CMF), ktoré zabezpečovali…

Video Video: Vyše 60 lodí ruskej Tichomorskej flotily začína cvičenia v Japonskom mori

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V priebehu cvičení budú taktické skupiny plniť úlohy zahŕňajúce vyhľadávanie a sledovanie ponoriek patriacich potenciálnemu protivníkovi a precvičovať ostrú streľbu proti plávajúcim a vzdušným cieľom vrátane raketovej a delostreleckej paľby. Na mori teraz operuje viac ako 60 vojnových a podporných lodí a približne 11 000 vojakov, ako aj…

Foto Srbská spoločnosť predstavila riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel

Srbsko,4.jún 2023 (AM) – Srbská spoločnosť PR-DC predstavila plávajúcu riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel. Platforma má tvar škatule, v ktorej je umiestnené bezpilotné lietadlo. Po otvorení vodotesných dverí sa aktivuje hydraulická podpora, ktorá dron zdvihne do východiskovej polohy na štart. Bezpilotné lietadlo má dolet do 20 km, pričom výrobca tvrdí, že platforma…

Foto Čínska loď prinútila zmeniť kurz americký torpédoborec v Taiwanskom prielive

USA,4.jún 2023 (AM) – Čínska vojnová loď sa "takmer zrazila" s americkým torpédoborcom USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive - priblížila sa na 137 metrov. Informovalo o tom kanadské vydanie Global News. V čase incidentu sa v blízkosti nachádzala kanadská fregata HMCS Montreal, ktorá sa zúčastňuje na spoločnej misii s USS Chung-Hoon. Podľa…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Chorvátske raletomety RAK prijali ozbrojené sily Ukrajiny

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Ukrajinské zdroje zverejňujú reklamné snímky chorvátskych raketometov RAK-SA-12, ktoré prijali ozbrojené sily Ukrajiny. Maximálny dostrel tohto zariadenia je 8,5 km. Rýchlosť streľby - 9,6 s. s paketovou salvou a 1 s. s jednotlivými výstrelmi. Očividne to nie je wunderwaffe, ale banderovskú dušu hreje fakt, že dodávka je od…

Video Jordánske sklady môžu byť esom západu proti Rusku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Obrovský problém pre Rusko môže vznikať v Jordánsku. Americké ministerstvo obrany udelilo kontrakt v hodnote 118 375 740 USD firme Global Military Products na dodávku 60 protilietadlových tankov Gepard z výzbroje Jordánska Ukrajine. Firma má dodávku zrealizovať do 30.5.2024. Jordánsko kúpilo 60 svojich Gepardov od Holandska…

Foto Holandsko kúpi tanky Leopard od Švajčiarska, aby obišlo parlamentný zákaz

Holandsko, 5.jún 2023 (AM) – Holandská verejnoprávna televízia informovala o plánoch vlády kúpiť 96 tankov Leopard 1 v troch verziách od švajčiarskej spoločnosti RUAG, ktoré boli v minulosti v bojovej službe v talianskych ozbrojených silách. Zakúpené tanky plánuje previesť do ukrajinských ozbrojených síl ako doplnok k existujúcej technike - Holandsko, Dánsko a…

Video Nemecko dodá Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá

USA, 5.jún 2023 (AM) – Nemecko plánovalo dodávať Ukrajine svoje kolesové obrnené transportéry 6x6 Fuchs, ale plán stroskotal na vysokých cenách novovyrobených, prípadne opravených vozidiel, ktoré si stanovila spoločnosť Rheinmetall. Náhrada na seba nenechala dlho čakať. Iná nemecká spoločnosť Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) začne licenčne vyrábať americké obrnené automobily 4x4 BATT UMG a…
Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Video Holandsko posilňuje vzdušné sily vrtuľníkmi Caracal a strelami AARGM-ER

Holandsko, 6.jún 2023 (AM) – Holandské ministerstvo obrany oznámilo akvizíciu 14 nových vrtuľníkov H225M Caracal pre špeciálne operácie, ktoré nahradia dopravné vrtuľníky Cougar. Podľa plánu sa má prechod na nové stroje začať v úvode roka 2028 a nové vrtuľníky budú mať základňu na leteckej základni Gilze-Rijen. Súčasťou akvizície je nový balík vybavenia…

Foto Irán sa oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí

Irán, 6.jún 2023 (AM) – Irán sa predstavením pokročilej rakety Fattah oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí. Deklarovaný dolet produktu je 1400 kilometrov. Fattah má vysokú rýchlosť, zvýšenú manévrovateľnosť a je schopný prekonať odpor moderných systémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany. Izrael má o čom premýšľať. Ako ukazuje vojna na Ukrajine, moderné…

Foto Austrália a Ukrajina rokujú o dodávke 41 stíhačiek ktoré budú riadiť austrálski piloti

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Austrália zareagovala na výzvu ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova a je pripravená dodať Kyjevu obrnené vozidlá Hawkei aj napriek tomu, že austrálska armáda je proti. Píše o tom Sydney Morning Herald. Austrálska publikácia s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdí, že vláda krajiny plánuje poslať na Ukrajinu…

Foto Záhada vzdorovitého dronu. Umelá inteligencia nie je až taká skvelá

USA,5.jún 2023 (AM) – Počas testovacej prevádzky americkej armády sa dron riadený umelou inteligenciou (AI) rozhodol zabiť operátora, aby mu neprekážal v plnení úloh, informoval denník The Guardian. Znie to strašidelne.   Niektorým to pripomína hru Karla Čapka "R.U.R", iným fantasy poviedku Valerija Briusova "Vzostup strojov". O zlovestnej udalosti sa diskutovalo…

Video Nigéria obstaráva 24 lietadiel M-346FA

Nigéria, 5.jún 2023 (AM) –Nigéria oficiálne potvrdila akvizíciu 24 ľahkých podzvukových bojových lietadiel Leonardo M-346FA, ktorými vyzbrojí dve letky. Bojový variant lietadla je vybavený viacúčelovým radarom Grifo-M-346, ktorý vyvinula firma Leonardo a je optimalizovaný na inštaláciu do M-346FA. Ľahké bojové lietadlo M-346FA tiež obsahuje obranný podsystém (DASS), integrovaný komunikačný systém a…

Foto Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali!!!

Slovensko, 6.jún 2023 (AM) – V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili…

Foto Historik Starikov: Marshallov plán “pomoci” povojnovej Európe bol výhodný hlavne pre Ameriku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Dňa 5. júna 1947 americký minister zahraničných vecí George Marshall predstavil program "pomoci" povojnovej Európe s názvom Marshallov plán. Po vojne bola Európa v troskách, hospodárska štruktúra regiónu bola zničená a milióny ľudí zostali bez domova. Potreba tohto programu bola odôvodnená tým, že nedostatok stability v…

Foto Andrej Fursov: Stalin trikrát prekazil plány globalizátorov

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Vo vnútri strany počas Stalinovho života, ho nenávideli dve skupiny. Jednu by sme mohli konvenčne nazvať ľavicovými globalistami: boli to tí, ktorí sa usilovali o svetovú revolúciu, boli to strážcovia kardinálov svetovej revolúcie, Lenina a Trockého. Boli presvedčení, že Stalin zradil vec revolúcie, keď začal rozbíjať štruktúry…

Foto Volodin vysvetlil prečo sa Poľsko správa podlo voči Rusku

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Viačeslav Viktorovič Volodin je ruský politik a člen Štátnej rady Ruskej federácie. RT mu adresoval otázku: "Opakovane ste povedali, že Poľsko sa správa voči našej krajine podlo, hulvátsky. Prečo sa to deje?". - "Dnešní lídri Poľska vyznávajú ideológiu diktátora Jozefa Pilsudského, ktorého politika bola založená na nenávisti voči Rusku.…

Foto Komu vďačí svet za vytvorenie padáka?

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Francúzsky balónista Blanchard predviedol 3. júna 1785 v Londýne svoj návrh na zoskok z balóna. O tom, ako veľmi sa tento prototyp líšil od dnešnej reality, svedčí fakt, že bol testovaný... na psovi! A tu sa 6. júna 1912 na cvičisku pri Gatčine uskutočnila prvá skúška…

Foto USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…
Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Ako poškodenie priehrady Kachovka ohrozí jadrovú elektráreň Záporožie?

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Čitatelia sa obávajú, ako poškodenie vodnej priehrady Kachovka ovplyvní jadrovú elektráreň Záporizhzhya, ktorá odoberá vodu z nádrže podoprenej touto priehradou. Je to skrátka jedno, všetko je v poriadku. Jadrový reaktor vyžaduje počas prevádzky veľký objem vody na chladenie. Na ZNPP je šesť reaktorov (v schéme 1), na ich…

Foto Bezpečnejšie je uzavrieť dohodu s kolumbijským drogovým kartelom ako s WHO

USA, 6.jún 2023 (AM) – WHO organizuje 2. júna vo svojom sídle v Ženeve slávnostnú oslavu 75. výročia svojho vzniku. Pozvaní musia povinne predložiť očkovací preukaz. To je posolstvo, ktoré je určené všetkým, vzhľadom na plány WHO uzurpovať si globálnu moc pod zámienkou novej "pandémie" oznámenej na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení,…

Foto Rusko zaznamenalo v apríli medziročný pokles cien potravín

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V Rusku bola zverejnená zábavná štatistika tlačovou agentúrou RIA Novosti. Poukazuje na výskyt deflácie v cenách potravín v Rusku na úrovni 0,2%. Podobný fenomén bol predtým zaznamenaný len v júni roku 2018 na úrovni 0,4%. Rusko je samozrejme jedinou krajinou Európy, kde ceny potravín klesali. V…

Video Video: Ukrajinci zaútočili z HIMARS na obytný blok v Kremennej

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny zaútočili z raketometom HIMARS na viacposchodovú obytnú budovu v Kremennej v Luganskej ľudovej republike. Nosná konštrukcia budovy bola poškodená – štyri z piatich poschodí v jednom z vchodov boli úplne zničené. Podľa predbežných informácií zomrela dôchodkyňa, jej manžel môže byť pod troskami. V súčasnosti…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…