„Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

BI-1 v Ústrednom múzeu Vojenských vzdušných síl (VVS), Monino, zdroj: oruzhie.info

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.

 

A. J. Berezňak a A. M. Isajev prišli na začiatku jari 1941 z vlastnej iniciatívy s návrhom nového typu záchytnej stíhačky, ktorej jediným pohonom mal byť raketový motor na kvapalné palivo, a vďaka nemu mala stíhačka dosahovať rýchlosť najmenej 800 km/h.

 

V roku 1940 obaja konštruktéri navštívili Vedecko-výskumný inštitút pre prúdové motory, kde sa zoznámili s motorárom Leonidom Stepanovičom Duškinom. Ten viedol výskumné práce na raketovom motore na kvapalné palivo, urýchľujúcom štart prúdovovej stíhačky projektu „302″, na ktorej v tom čase v inštitúte pracovali.

 

Lietadlo A. J. Berezňaka a A. M. Isajeva bolo pôvodne navrhované pre motor s ťahom 13,73 kN a turbonasávaním paliva do spaľovacej komory, no kvôli skráteniu času na vývoj bolo toto pomerne zložité riešenie nahradené jednoduchším systémom dopravy paliva pomocou stlačeného vzduchu zo zásobníkov v tvare valca s celkovým objemom 115 l, ktoré boli uložené v trupe lietadla. Toto riešenie umožnilo tak zmenšiť rozmery stroja, ako aj zároveň zlepšiť akceleráciu. Verzia s motorom D-1A sa stala základom pre rozpracovaný projekt a dostala označenie BI. Stroj bol na vtedajšiu dobu klasickej konštrukcie: jednomiestny dolnoplošník s dreveným rámom a potiahnutý plátnom.

 

Rez stíhačkou BI s lyžovým podvozkom, zdroj: testpilot.ru

 

 

Po vypuknutí vojny bol Bolchovitinov požiadaný konštruktérmi, aby predstúpil pred armádne velenie s ich návrhom projektu. 9. júla 1941 bol napokon odoslaný list s návrhom, podpísaný celkom siedmimi osobami, medzi nimi obaja konštruktéri Berezňak a Isajev, tvorca motora Duškin, riaditeľ OKB Bolchovitinov a hlavný inžinier inštitútu Kostikov. Za krátky čas nato boli signatári pozvaní do Kremľa, kde sa dozvedeli, že ich návrh bol odobrený a podpísaný samotným Stalinom, pričom OKB Bolchovitinova dostala čas 35 dní na zostrojenie prototypu záchytnej stíhačky s raketovým motorom RDA-1-1100 (namiesto 3 mesiacov, ako pôvodne požadovali Berezňak s Isajevom).

 

Všetci pracovníci v OKB Bolchovitinova dostali zákaz opustiť priestory kancelárie a pracovali dňom i nocou, aby 1. septembra 1941 vyšiel z dielní prvý exemplár lietadla určený na testy. Lietadlo bolo skonštruované takmer bez pomoci podrobnejších pracovných nákresov, kreslilo sa priamo na preglejku, z ktorej sa vyrábalo lietadlo. Také niečo bolo možné aj vďaka malým rozmerom stíhačky.

 

Všetko na novej stíhačke vyzeralo neobvykle. Udivovala absencia vrtule a motor tiež nebolo vidieť, len na samom konci trupu lietadla sa nachádzala malá diera – vystupná tryska raketového motora. Pred kabínou v hornej časti trupu boli nainštalované na drevenej lafete dva letecké kanóny ŠVAK kalibru 20 mm so zásobou streliva 45 kusov na každý.

 

Na letisku sa začalo v prvom rade s krátkymi pojazdmi a nízkymi letmi nad zemou, ktoré sa vykonávali pomocou vlečenia na lane, pohonná jednotka zatiaľ skúšaná nebola. Objavilo sa veľa nového, s čím sa dovtedy konštruktéri nestretli a vyskytli sa aj problémy, predovšetkým s koncentrovanou (96-98%) kyselinou dusičnou, ktorá spôsobovala koróziu nádrží a elektroinštalácie. Bolo potrebné prijať viacero bezpečnostných opatrení s cieľom vyhnúť sa zraneniam ľudí z výparov kyseliny dusičnej, jej pôsobením došlo totižto aj k vážnym popáleninám. Po prijatí nových pravidiel sa s týmito problémami podarilo viacmenej vysporiadať.

 

Schématické znázorenie stíhačky BI-1 v trojpohľade, zdroj: testpilot.ru

Pre krátkosť času bolo prijaté rozhodnutie obísť fázu autonómnych skúšok motora a rovno sa prešlo na testy motora inštalovaného v lietadle uchyteného na skúšobnom stojane. Tieto testy sa začali ešte v septembri 1941. V zásade sa touto cestou dosiahlo zvýšenie spoľahlivosti systému na spustenie motora.

 

Raketový motor D-1A-1100 bol inštalovaný v zadnej časti trupu. Palivom bol kerozín (petrolej) a ako oxidačné činidlo sa použila koncentrovaná kyselina dusičná (96 až 98%), táto zmes bola dodávaná do motora pod tlakom z nádrží, pričom motor spotreboval 6 kg zmesi kerozínu a kyseliny za sekundu. Celková zásoba paliva na palube lietadla, rovnajúca sa 705 kg, zabezpečovala prevádzku motora na takmer 2 minúty. Odhadovaná vzletová hmotnosť lietadla BI bola 1650 kg, pričom hmotnosť prázdneho lietadla bola 805 kg.

 

Na žiadosť zástupcu ľudového komisára leteckého priemyslu pre oblasť skúšobného letectva, A.S. Jakovleva, bol trup lietadla BI pripravený pre testovanie v aerodynamickom tuneli v inštitúte CAGI. Po ich úspešnom ukončení sa začali letové skúšky pomocou vlečenia na lane za lietadlom Pe-2. Skúšobný pilot B. N. Kudrin získal v celkom 15 letoch údaje k základným letovým charakteristikám pri nízkych rýchlostiach, zároveň sa potvrdili všetky aerodynamicky hodnoty lietadla – stabilita a letové vlastnosti zodpovedali vypočítaným hodnotám. Viac sa pred evakuáciou urobiť nepodarilo.

 

16. októbra 1941 prišiel príkaz z velenia evakuovať OKB Bolchovitina aj s výrobnou prevádzkou za Ural. Nasledujúci deň bol skúšobný stojan rozobratý a spolu so všetkým materiálom a dokumentáciou zaslaný do Sverdlovska (Jekaterinburg). 20. októbra postihol rovnaký osud aj pracovníkov z motorárskej KB Duškina.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Po prenesení základne za Ural pokračovali práce na lietadle BI v ťažkých podmienkach a v šibeničných termínoch od decembra 1941 v priestoroch bývalej zlievarne, poznačenej zubom času, ktorá sa nachádzala v malej dedinke Bilim-baj (asi 60 km od Jekaterinburgu). Kvôli pokračovaniu v testovaní pohonnej jednotky lietadla bola na brehu nádrže priľahlej k bývalej zlievarni postavená provizórna chata, v ktorej bol umiestnený skúšobný stojan na kolíske.

Skúšobný pilot B.N. Kudrin ochorel a tak na jeho miesto na príkaz VVS nastúpil kapitán G. J. Bachčivandži.

 

20. februára 1942 došlo počas behu motora na skúšobnom stojane, i napriek nespornej kompetentnosti Bachčivandžiho, k výbuchu. Prúd kyseliny dusičnej zasiahol tvár a oblečenie Arvida Palla z KB Duškina a zároveň sa pri výbuchu odtrhlo uchytenie hlavy motora, to preletelo medzi nádržami s kyselinou dusičnou a narazilo do pancierovaného operadla sedadla pilota, pričom odtrhlo upevňovacie skrutky. Pilot Bachčivandži sa udrel hlavou o prístrojovú dosku.

 

 

V marci 1942 bol skúšobný stojan opäť opravený a do systému skúšok raketového motora boli zapracované zmeny. Na letovom exemplári motora sa uskutočnili kontrolné hydraulické skúšky a 14 skúšok plameňom, z ktorých 3 záverečné vykonal G. Ja. Bachčivandžii. 25. apríla 1942 bolo lietadlo prevezené z dedinky Bilim-baj do Koľcova (súčasť Vedecko-výskumného inštitútu VVS – NII VVS) a 30. apríla boli vykonané dva skúšobné štarty motora (prvý vykonal Pallo, druhý Bachčivandži, z kabíny lietadla). Začali sa prípravné práce k samotnému letu BI.

 

Pre prvý let stíhačky BI (označovanej tiež ako BI-1) bola vytvorená Štátna komisia pod vedením V. S. Pyšnova. Ďalšími členmi komisie boli V. F. Bolchovitinov, vedúci NII VVS P. I Fedotov, hlavný inžinier lietadla BI za NII VVS M. I. Tarakanovskij a za KB Duškina, hlavný inžinier pre pohonnú jednotku A. V. Pallo. Za hlavného pilota bol vymenovaný skúšobný pilot NII VVS G. J. Bachčivandži.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Prvý let vykonal na stíhačke BI skúšobný pilot G. J. Bachčivandži 15. mája 1942. Vzletová hmotnosť lietadla pri prvom lete bola obmedzená na 1300 kg, motor bol upravený na ťah 7,85 kN. Let trval 3 minúty a 9 sekúnd. Zapisovače zaznamenali výšku letu 840 m a rýchlosť 400 km/h, rýchlosť stúpania bola 23 m/s. V správe po lete skúšobný pilot poznamenal, že let na lietadle BI je v porovnaní s bežnými stíhačkami mimoriadne príjemný: pred pilotom sa nenachádza vrtuľa ani motor, nie je počuť hluk, do kabíny sa nedostávajú výfukové plyny; pilot, sediaci v prednej časti lietadla má plný výhľad do prednej polosféry a ďaleko lepší, ako na bežnej stíhačke, tiež výhľad do zadnej polosféry; rozloženie prístrojov a ovládacích prvkov je výborné, ich viditeľnosť dobrá, kabína nie je preplnená; čo sa týka ľahkosti ovládania lietadla, prevyšuje všetky (v tom čase) moderné stíhačky.

 

Štátna komisia vydala nasledovné hodnotenie: „Vzlet a let lietadla BI-1 s raketovým motorom, ktorý bol po prvýkrát použitý ako hlavný motor lietadla, preukázal možnosť praktického letu na novom princípe, ktorý otvára nový smer pre rozvoj letectva.” Tento let bol prvým letom stíhacieho lietadla s raketovým motorom na kvapalné palivo na svete, ktoré bolo navrhnuté tak, aby bolo schopné vykonávať úlohy spojené s touto triedou lietadiel a bolo primerane vyzbrojené. V zahraničí k máju 1942 lietali iba experimentálne lietadlá s motormi na kvapalné palivo bez výzbroje (Heinkel 176 a DFS 194 – prototyp stíhačky Messerschmitt 163B Komet s raketovým motorom, a Gloster E.28/39 (označovaný aj G.40) z Anglicka).

 

Nemecká experimentálna stíhačka s raketovým motorom Heinkel He 176, jediný exemplár uchovaný v Múzeu letectva v Berlíne, bol v roku 1943 zničený počas spojeneckých náletov, zdroj: wiki commons

 

 

Anglická experimentálna stíhačka s raketovým motorom Gloster E.28/39 (Gloster G.40) vystavená na základni RAF Fairford, 2011, zdroj: wiki commons

 

V súvislosti s poškodením konštrukcie draku prvého skúšobného lietadla (spôsobeným predovšetkým výparmi koncentrovanej kyseliny dusičnej) prebiehali nasledujúce testovacie lety s lietadlom BI na druhom (BI-2) a na treťom skúšobnom lietadle. Tie sa od prvého prototypu odlišovali inštaláciou lyžového podvozku. Zároveň bolo velením armády prijaté rozhodnutie o začatí stavby malej série  lietadiel nesúcich označenie BI-VS určených pre vojskové skúšky. Od skúšobných lietadiel sa odlišovali inštaláciou ďalšej výzbroje – okrem štandardných dvoch kanónov ŠVAK kalibru 20 mm pred kabínou pilota  dostalo lietadlo aj bombovú kazetu prekrytú kapotážou. V kazete bolo uložených 10 kusov malých bômb s hmotnosťou 2,5 kg každá, s relatívne veľkou výbušnou silou. Bol predpoklad, že tieto bomby budú zhadzované nad bojovou formáciou nepriateľských bombardérov a zasahovať ich budú nárazovou vlnou a úlomkami.

 

Stíhačka BI-1, pohľad zozadu, zdroj: oruzhie.info

 

 

10. januára 1943 sa uskutočnil druhý let skúšobného lietadla BI-2. V krátkom čase nato sa na ňom uskutočnili celkom štyri skúšobné lety – tri vykonal pilot G. J. Bachčivandži a jeden (12. januára) skúšobný pilot K. A. Gruzdev. Počas týchto letov boli zaznamenané najvyššie letové hodnoty lietadla BI – maximálna rýchlosť takmer 675 km/h (vypočítaná 1020 km/h vo výške 10 000 m), vertikálna rýchlosť stúpania 82 m/s a doba letu lietadla 6 minút a 22 s, pričom čas chodu motora bol 84 sekúnd.

 

Počas letu, ktorý uskutočnil Gruzdev došlo pri vysúvaní podvozku pred pristátim k odtrhnutiu jednej lyže podvozku, Gruzdev však napriek tomu dokázal s lietadlom bezpečne pristáť. V spomienkach A. V. Pallo sa zachovalo nasledovné farbisté hlásenie samotným Gruzdevom po skončení letu na BI: „Rýchlo, strašidelne, ako strigôň na metle”.

 

Let na stíhačke BI bol pomerne ťažký, a to nielen kvôli nezvyku. Pristáť s ním bolo možné len po minutí paliva a sedieť v blízkosti koncentrovanej kyseliny dusičnej uskladnenej pod vysokým tlakom, ktorá občas prenikala cez spoje elektroinštalácie a dokonca aj cez steny potrubí a nádrží, bolo skutočne veľmi nepríjemné. Tieto poškodenia bolo treba neustále opravovať, čo značným spôsobom spomaľovalo testovacie lety, ktoré pokračovali celú zimu 1942-1943.

 

Šiesty a siedmy let vykonal skúšobný pilot Bachčivandži na treťom skúšobnom lietadle (BI-3). Úlohou pilota pre siedmy let, ktorý sa mal uskutočniť 27. marca 1943, bolo dosiahnuť rýchlosť v horizontálnom lete na úrovni 750 až 800 km/h podľa prístrojov pri letovej hladine 2 000 m. Podľa pozorovania zo zeme, pokračoval siedmy let až do konca chodu motora v 78. sekunde normálne. Po ukončení chodu motora, lietadlo letiace dovtedy v horizontálnom lete, sklonilo prednú časť, prešlo do strmého pádu a pod uhlom približne 50 stupňov narazilo do zeme.

 

Komisia, ktorá skúmala okolnosti havárie, nedokázala v tom čase určiť skutočné príčiny prechodu do strmhlavého pádu lietadla BI. No vo svojich záveroch uviedla, že javy, ktoré môžu nastať pri rýchlostiach 800-1000 km/h ešte neboli preskúmané. Podľa komisie sa pri týchto rýchlostiach môžu objaviť nové faktory, ktoré mohli zásadným spôsobom ovplyvniť ovládanie, stabilitu a zaťaženie ovládacích prvkov riadenia, ktoré sa mohli odlišovať od dovtedy prijatých predstáv a skúseností, a tým pádom nemohli byť zohľadnené pri konštruovaní lietadla.

 

Skúšobný pilot G. J. Bachčivandži pri stroji BI-1, zdroj: quora.com/airliners.net (MaximTheRussian)

 

 

V roku 1943 bol v inštitúte CAGI uvedený do prevádzky nový aerodynamický tunel T-106 pre skúmanie vysokých rýchlostí. Takmer okamžite sa v ňom začalo s rozsiahlym testovaním modelov lietadiel a ich častí pri podzvukových rýchlostiach. Bol preskúmaný aj model lietadla BI kvôli dodatočnému zisteniu príčin havárie. Výsledky testov preukázali, že stíhačka BI havarovala v dôsledku zvláštností prúdenia vzduchu okolo priameho krídla a chvostovej časti lietadla, ktoré vznikajú pri rýchlostiach na hranici rýchlosti zvuku, tie viedli k strate ovládania lietadla, spôsobili jeho prepad do strmého pádu, ktorý pilot nemohol zvrátiť, a ktoré z dôvodu ich nepoznania nemohli byť zohľadnené pri projektovaní lietadla.

 

Po smrti skúšobného pilota G. J. Bachčivandžiho boli nedokončené lietadlá BI-VS zo série lietadiel pre vojskové skúšky zničené, avšak práce na projekte lietadla BI nejaký čas ešte ďalej pokračovali. Cieľom týchto testov bolo dosiahnuť predĺženie letu raketovej stíhačky BI, ktorý v tom čase trval len 2 minúty. V rokoch 1943-1944 sa skúmala možnosť použitia náporových motorov inštalovaných na koncoch krídiel. Na 6. exemplári (BI-6) boli nainštalované dva náporové motory DM-4 I. A. Merkulova. Lietadlo bolo testované v aerodynamickom tuneli T-101 inštitútu CAGI na jar 1944, okrem uvedených testov v aerodynamickom tuneli však k iným testom už nedošlo. Bola snaha ešte o jeden pokus, ktorý sa ale neuskutočnil, vytvoriť na jednom z lietadiel hermeticky uzavretú kabínu pomocou vlepenia gumených pásikov do všetkých spojov.

 

Rez lietadlom Berezňak-Isajev BI-1, v pomere ku kabíne pilota je dobre badateľné, že išlo o rozmermi skutočne malé lietadlo, zdroj: quora.com

 

V januári 1945, po návrate do Moskvy, vykonal skúšobný pilot B. N. Kudrin na lietadle BI s lyžovým podvozkom a raketovým motorom RD-1 A. M. Isajeva (čo bola evolúcia motora D-1A-1100 L. S. Duškina) ešte dva lety. Počas jedného z nich pri vzletovej hmotnosti lietadla 1800 kg a rýchlosti 587 km/h dosiahol Kudrin vertikálnu rýchlosť lietadla BI v prízemnej výške 87 m/s.

 

Pri letoch skúšobného lietadla BI-7, ktoré sa odlišovalo od ostatných lietadiel inou pokrývkou krídiel a inštaláciou aerodynamických krytov motorov, vznikli vibrácie a trasenie vo chvostovej časti lietadla. Kvôli vyjasneniu príčin tohto správania boli upravené do analogickej podoby s BI-7 aj lietadlá BI-5 a BI-6. V marci a v apríli 1945 sa uskutočnili letové skúšky s týmito lietadlami v kĺzavom lete vo „vetroňovej konfigurácii”, teda bez zapnutých motorov. Ako ťažné lietadlo bol použitý bombardér B-25J (americký bombardér North American B-25 Mitchell dodaný do ZSSR počas vojny v rámci programu vojenskej a materiálnej pomoci, tzv. Lend-Lease, pozn.prekl.). BI-5 bol testovaný s lyžovým podvozkom, lietadlo BI-6 bolo osadené klasickým kolesovým podvozkom. Žiadne vibrácie ani trasenie sa však na týchto testovacích lietadlách nepodarilo vyvolať. Je pravdepodobné, že to boli zároveň posledné testovacie lety stíhacieho lietadla BI, nakoľko zakrátko po tom boli práce na projekte ukončené. Celkovo bolo postavených 9 kusov testovacích lietadiel BI.

 

 

Archívna videoukážka z testovania raketovej stíhačky BI-1: 

 

Napokon sa ukázalo, že raketové lietadlo BI nie je možné zaradiť do služby ako stíhacie lietadlo kvôli nevyhovujúcej dĺžke trvania letu a to ani pri existujúcej výhode 1 a pol násobku rýchlosti oproti protivníkom. Projekt raketovej stíhačky BI však poslúžil na získanie skúseností s takýmto typom vývojových prác a tiež pri vývoji ďalších stíhacích lietadiel s raketovým motorom, ako aj pri inštaláciách raketových motorov slúžiacich ako urýchľovacie pohonné jednotky na lietadlách s klasickým piestovým motorom.

 

Ruská poštová známka s portrétom pilota G. J. Bachčivandžiho, ktorý zahynul pri skúškach lietadla BI-1, zdroj: wiki commons

 

Technické údaje:

Výrobca: OKB Bolchovitinova

Označenie: Berezňak-Isajev BI-1 / BI-VS / BI-6

Typ: záchytné stíhacie lietadlo s raketovým pohonom

Posádka: 1

Dĺžka lietadla, m: 6,78

Výška, m: 2,1

Rozpätie krídla, m: 6,48 / 6,6 / 7,9

Plocha krídla, m2: 7,0 / 7,2

Vzletová hmotnosť, kg

– prázdne lietadlo: 790 / 805

– s palivom (a výzbrojou): 1 650 (z toho palivo 740) / 1683

Počet motorov a typ / ťah: 1xRM D-1A-1100 na kvapalné palivo (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a kerozínu) / 10,79 kN

Maximálna rýchlosť, pri zemi, vo výške 10 000 m (vypočítaná), km/h: 800 / 1020

Pristávacia rýchlosť, km/h: 143

Dĺžka letu, min.: 7

Výzbroj: 2x20mm letecký kanón ŠVAK, bomby (38,4 kg)


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí. Zaznamenané odchýlky…

Foto Peking si nenechá skákať po hlave – začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Číne úplne inú reakciu. Okrem organizácie…

Video Boj o Arktídu: Spojené štáty hrozia Rusku na Aljaške stovkou stíhačiek F-35

USA, 20. september 2020 (AM)  - "USA dajú jasne najavo, že budú spochybňovať právo Ruska na ovládnutie Arktídy. Na Aljaške môžeme umiestniť až 100 stíhačiek F-35." uviedol republikánsky senátor Dan Sullivan v podcaste Medzinárodného vedeckého centra Woodrowa Wilsona. Podľa jeho slov, budú F-35 koexistovať s F-22, ktoré sú dlho v službe na Aljaške…

Foto Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojených síl Mark Esper sa domnieva, že totiž počet vojenských lodí nebude…

Foto Úspech českého letectva: Stíhačka L-39NG získala typový certifikát

Česko, 19. september 2020 (AM) - Lietadlo L-39NG získalo typový certifikát. Na základe pozitívnych výsledkov pozemných a letových certifikačných skúšok ho vydal Odbor dohľadu nad vojenským letectvom Ministerstva obrany ČR.   Jedná sa o zavŕšenie 13 rokov pôsobenia Penty v najväčšom českom leteckom výrobcovi Aero Vodochody . "Je to zlomový okamih, mimoriadny úspech zamestnancov…

Foto Politológ Satanovskij: Krym v očiach USA už bol vojenskou základňou NATO

Rusko, 19. september 2020 (AM) - Nedávno si americké úrady mädlili ruky v očakávaní, ako „berú Rusko pod krk“ a v ich očiach bol Krym už základňou NATO, ale plány amerického vedenia boli zničené rozhodnou reakciou Moskvy. Toto stanovisko týkajúce sa vzťahov medzi oboma krajinami vyslovil vedec a ekonóm Jevgenij Satanovskij -…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí. Zaznamenané odchýlky…

Foto Osvedčené nemecké samopaly Heckler & Koch neuspeli v domácom tendri – vyhral východonemecký Haenel

Nemecko, 19. september 2020 (AM) - Prekvapivým krokom je, že Nemecko plánuje vyradiť svoju pušku Heckler & Koch G36 v prospech novej zbrane od menej známeho miestneho výrobcu C.G. Haenel. Rozhodnutie o budúcej útočnej puške zverejnilo 14. septembra 2020 nemecké ministerstvo obrany počas rokovania v berlínskom federálnom parlamente.   Zbraňou, ktorá…

Foto Bude mať Slovenská armáda slovenské pištole? Minister obrany sa dohodol so slovenským výrobcom Kuracinom

Slovensko, 11.september 2020 (AM)  - Spoločnosť GRAND POWER sa dostala na Slovensku do povedomia, ako výrobca ktorému z nepochopiteľných dôvodov zatvárali dvere pred spoluprácou Ministerstvo vnútra SR i Ministerstvo obrany SR, ktoré radšej nakupovali predražené produkty zo zahraničia.  Spoločnosť bola vylúčená z tendrov na prezbrojenie polície a armády, pretože podmienky súťaže stanovovali takú maximálnu dĺžku zbrane,…

Foto Zákaz olova v mokradiach – čo bolo schválené?

Slovensko, 5.september 2020 (AM, Legis Telum) -Združenie Legis Telum pridalo na svojom FB profile komentár k najnovšiemu Zákazu olova v mokradiach – čo bolo schválené? Priatelia, ako sme Vás už informovali, na včerajšom (3.9.2020 zasadnutí výboru REACH došlo k prehlasovaniu štátov V4 a hlasmi 18 členských štátov EU bol odsúhlasený zákaz…

Video Video: Kalašnikov uviedol na trh prvú “digitálnu brokovnicu”

Rusko, 27. august 2020 (AM) – Koncern Kalašnikov na odbornom fóre Armáda 2020 predviedol prvú smart zbraň v Rusku, ktorú je možné synchronizovať s mobilnými telefónmi.     Ide o prvú SMART brokovnicu s inovatívnym dizajnom. Vývoj je založený na spoľahlivej puške s hladkým vývrtom hlavne MP-155 s možnosťou synchronizácie s miniaplikáciami. Na…

Foto Kalašnikov predstavil novú útočnú pušku AK-19 kompatibilnú s muníciou NATO

Rusko, 22. august 2020 (AM)  - AK-12, ktorý sa stal evolúciou legendárnej útočnej pušky Kalašnikov AK-74, v súčasnosti postupne vstupuje do pechotných jednotiek ruskej armády, po niekoľkých obavách, ktoré sa vyskytli počas jej vývoja. S hmotnosťou 3,2 kg a kadenciou 650 nábojov za minútu s dosahom 1 000 metrov má táto…

Foto Peking si nenechá skákať po hlave – začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Číne úplne inú reakciu. Okrem organizácie…

Video Boj o Arktídu: Spojené štáty hrozia Rusku na Aljaške stovkou stíhačiek F-35

USA, 20. september 2020 (AM)  - "USA dajú jasne najavo, že budú spochybňovať právo Ruska na ovládnutie Arktídy. Na Aljaške môžeme umiestniť až 100 stíhačiek F-35." uviedol republikánsky senátor Dan Sullivan v podcaste Medzinárodného vedeckého centra Woodrowa Wilsona. Podľa jeho slov, budú F-35 koexistovať s F-22, ktoré sú dlho v službe na Aljaške…

Foto Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojených síl Mark Esper sa domnieva, že totiž počet vojenských lodí nebude…

Foto Politológ Satanovskij: Krym v očiach USA už bol vojenskou základňou NATO

Rusko, 19. september 2020 (AM) - Nedávno si americké úrady mädlili ruky v očakávaní, ako „berú Rusko pod krk“ a v ich očiach bol Krym už základňou NATO, ale plány amerického vedenia boli zničené rozhodnou reakciou Moskvy. Toto stanovisko týkajúce sa vzťahov medzi oboma krajinami vyslovil vedec a ekonóm Jevgenij Satanovskij -…

Foto Rusko zvyšuje počet vojsk na dôležitých východných smeroch – nacvičujú aj mobilizáciu ako vo vojnovej dobe

Rusko, 18. september 2020 (AM) - Rusko zvyšuje počet vojakov na obzvlášť dôležitých smeroch na východe krajiny, vyhlásil minister obrany RF, armádny generál Sergej Šojgu na zasadnutí ministerského kolégia.   Rokovanie kolégia sa začalo prerokovaním splnenia akčných plánov na roky 2019-2025 vo Východnom vojenskom okruhu a Severnej flotile s ohľadom na…

Foto Spojené úsilie NATO proti ruskému cvičeniu Kaukaz 2020 – chcú nacvičovať vpád do Ruska?

Česko, 18. september 2020 (AM, Sputnik) - 950 vojakov z Česka, Estónska, Talianska, USA, Lotyšska, Poľska, Francúzska, Slovenska a Maďarska dorazilo na vojenské cvičenie NATO Tobruq Legacy 2020, na ktorom budú vykonávať bojové akcie pod spoločným velením systémov protivzdušnej obrany Patriot, SAMP / T, Avenger, Mistral, RBS 70, Grom, Poprad a…

Foto Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojených síl Mark Esper sa domnieva, že totiž počet vojenských lodí nebude…

Foto Tretia čínska lietadlová loď by mohla byť uvedená do prevádzky do konca roku 2020

Čína, 17.september 2020 (AM) - V najnovšej správe o čínskych vojenských kapacitách, ktorú nedávno predložil Kongresu Pentagón sa poznamenáva, že čínske námorníctvo je teraz s asi 350 loďami najväčšími námornými silami na svete proti iba 293 pre Americké námorníctvo. Ak však vezmete do úvahy tonáž, Spojené štáty sú stále vpredu ...…

Foto Počet fregát kráľovského námorníctva by sa mohol z rozpočtových dôvodov drasticky znížiť

Veľká Británia, 12.september 2020 (AM)  - Informácie o budúcnosti britských síl je v tejto chvíli potrebné brať s rezervou, pretože práve prebiehajú hĺbkové previerky, ktoré majú definovať nové strategické a vojenské priority Spojeného kráľovstva, ako aj preskúmanie verejných výdavkov.   Britská vláda môže podľa svojho zváženia tiež vyslať "sondy" na prieskum…

Foto Poľské námorníctvo si ponorkami zo Švédska výrazne zvýši svoje kapacity

Poľsko, 10.september 2020 (AM) - V rámci boja proti ruskému námorníctvu poľské ministerstvo obrany už dlhšie zvažuje možnosť získania dvoch použitých ponoriek triedy Södermanland od švédskeho ministerstva obrany. Rokovania o tejto otázke sa stanú skutočnejšími, keď švédske námorníctvo uvedie na trh nové ponorky triedy Blekinge vyrábané spoločnosťou SAAB.   Jednou z najdôležitejších…

Video Video: Kalašnikov uviedol svoje nové vznášadlo Chaska-10

Rusko, 9.september 2020 (AM) - Spoločnosť Kalašnikov vyvinula prepravné vznášadlo typu Chaska-10. Hlavným účelom plavidla je preprava nákladu a osôb na mori a v oblastiach s plytkou vodou a nehostinným pobrežím.     Chaska-10 bola vytvorená v rámci štátneho programu „Rozvoj stavby lodí a zariadení pre šelfové oblasti v rokoch 2013 -…

Foto Rusko reaguje na tvrdenia Pentagonu o raketách Kaliber na jeho ľadoborcoch

Rusko, 8.september 2020 (AM) - Ruské ministerstvo zahraničia reagovalo na tvrdenia Washingtonu o ľadoborci Ivan Papanin. Ministerstvo zdôraznilo, že nejde o klasický ľadoborec, ale o vojenskú loď, takže sa na ňu dajú dať akékoľvek zbrane. Americké námorníctvo predtým vyjadrilo pochybnosti o zákonnosti inštalácie rakiet Kaliber na Papanin. Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie reagovalo na…

Foto Česko ide vynoviť tanky T-72 za jednu miliardu korún

Česko, 16.september 2020 (AM) - V pondelok 14. septembra uzavrel námestník ministra obrany pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií českého ministerstva obrany Lubor Koudelka a za dodávateľa VOP CZ, sp, Šenov u Nového Jičína, riaditeľ podniku Radovan Putna a obchodný riaditeľ Martin Krupa, zmluvu na technické zhodnotenie tanku T-72M4CZ s plnením…

Video Putin: Budovanie ruských tankov je moderné a špičkové odvetvie obranného priemyslu. Video

Rusko, 15. september 2020 (AM) - Prezident pripomenul, že vďaka talentovaným vedcom, inžinierom a vojenským špecialistom sa Rusko stalo jedným z uznávaných svetových lídrov v oblasti výroby tankov.   Video: Ozbrojené sily Ruskej federácie oslavujú Deň tankistov:   Ruský prezident Vladimir Putin zablahoželal pracovníkom a veteránom národného priemyslu výroby tankov k ich…

Video Video: V Rusku predstavili vysokorýchlostné obrnené vozidlo Strela

Rusko, 13.september 2020 (AM)  - Strela bola predstavená výstave Armija 2020. Hmotnosť vozidla je 4,7 tony, čo je dvakrát menej než u vozov Tiger. Strela má rovnakú balistickú ochranu, ktorá vydrží výstrely z automatov AK-74, AKM a pušky SVD. Maximálna rýchlosť na ceste dosahuje 155 km za hodinu.     Ochrana vozidla proti mínam a granátom…

Foto Kúpi Poľsko výrobu kórejského tanku K2 Black Panther?

Poľsko, 12.september 2020 (AM)  - Nie, nehovoríme o ďalšom pokračovaní rozprávky Black Panther od Marvela, ale o projekte vstupu Poľska do Juhokórejského projektu tohto tanku.   Vlani vo februári prezident Emmanuel Macron počas svojej oficiálnej návštevy Poľska naznačil, že Paríž a Berlín môžu prijať Varšavu do programu MGCS, ktorý má v…

Foto Maďarsko si objednalo 218 bojových vozidiel Lynx za viac ako 2 miliardy eur od spoločnosti Rheinmetall

Maďarsko, 12.september 2020 (AM) - Maďarsko je prvou krajinou NATO a EÚ, ktorá si objednala novo vyvinuté bojové vozidlá pechoty Lynx spoločnosti Rheinmetall. Táto dôležitá dohoda predstavuje pre technologickú skupinu sídliaca v Düsseldorfe a jej inovatívny produkt kľúčový krok pre vstup na globálne trhy.   Maďarské ministerstvo obrany oznámilo, že si…

Foto Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o modernizácii tankov T-72 aj o novej studenej vojne ktorá nastala

Rusko, 7.september 2020 (AM) - Všetky tanky T-72 Ozbrojených síl Ruskej federácie majú byť modernizované na modifikáciu T-72B3M. Vyhlásil to minister obrany RF Sergej Šojgu po ukončení medzinárodných hier Armija 2020.   Povedal, že táto udalosť vážne prispela k prijatiu tohto rozhodnutia. Predtým však už k rovnakej situácii došlo, keď sa pred niekoľkými…

Video Boj o Arktídu: Spojené štáty hrozia Rusku na Aljaške stovkou stíhačiek F-35

USA, 20. september 2020 (AM)  - "USA dajú jasne najavo, že budú spochybňovať právo Ruska na ovládnutie Arktídy. Na Aljaške môžeme umiestniť až 100 stíhačiek F-35." uviedol republikánsky senátor Dan Sullivan v podcaste Medzinárodného vedeckého centra Woodrowa Wilsona. Podľa jeho slov, budú F-35 koexistovať s F-22, ktoré sú dlho v službe na Aljaške…

Foto Úspech českého letectva: Stíhačka L-39NG získala typový certifikát

Česko, 19. september 2020 (AM) - Lietadlo L-39NG získalo typový certifikát. Na základe pozitívnych výsledkov pozemných a letových certifikačných skúšok ho vydal Odbor dohľadu nad vojenským letectvom Ministerstva obrany ČR.   Jedná sa o zavŕšenie 13 rokov pôsobenia Penty v najväčšom českom leteckom výrobcovi Aero Vodochody . "Je to zlomový okamih, mimoriadny úspech zamestnancov…

Foto Zasadí nový Americký koncept výroby smrteľný úder ich vlastnému F-35 ?

USA, 18. september 2020 (AM) - Ak to má byť výnimočné, nech je to výnimočné ! Will Roper, ktorý vedie akvizičné programy amerických vzdušných síl už 2 roky, 15/09/2020 oznámil, že USAF-u sa podarilo vyrobiť v režime najvyššieho utajenia predvádzací model vychádzajúci z najnovšieho programu bojových lietadiel novej generácie. Tento by…

Foto Vzdušné sily Čiernej Hory si prevzali prvý zo strojov Bell 505 určených na výcvik nových armádnych pilotov

Fort Worth, Texas (17. septembra 2020) - Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), dodala vzdušným silám Čiernej Hory prvý stroj Bell 505. Technicky došlo k odovzdaniu už v júli na centrále Bellu v Prahe, avšak teraz došlo priamo k dodávke do Čiernej Hory, a to za účasti Predraga Boškovića, ministra obrany…

Foto Vrtuľníky palebnej podpory ruskej námornej pechoty Ка-29 sa vracajú späť do služby

Rusko, 14. september 2020 (AM, topwar) – Vojenské námorníctvo RF a letecký priemysel spoločnými silami pokračujú v rozsiahlom programe modernizácie transportných bojových vrtuľníkov Ka-29 vyvinutých v OKB Kamova. Uvedená bojová technika sa po modernizácii vracia do služby, posilňujúc tak Letectvo Vojenského námorníctva RF. Za posledné roky bol týmto spôsobom obnovený letecký park niekoľkých…

Foto Líbya: Naozaj stratili pro haftarské sily dve stíhačky MiG-29 ?

Líbya, 16. september 2020 (AM) - 8. septembra bolo na sociálnych sieťach zverejnené video, ktoré ukazuje rusky hovoriaceho pilota - so skrytou tvárou -, ktorý tvrdil, že sa katapultoval zo svojho lietadla [MiG-29] v blízkosti líbyjského mesta Sirte. Niekoľko detailov sa však zdalo kurióznych, napríklad absencia trosiek, alebo dymu v okolí…

Foto Ako si ZSSR za dve sekundy otvoril Bosporský prieliv pre sovietske lode

Rusko, 15. september 2020 (AM) - Počas stáročnej histórie Turecko opakovane narážalo hlavu do Ruska. A zakaždým prehralo s drvivým skóre. Dospelo to až k tomu, že vojská Alexandra II. sa zastavili len pár kilometrov od Konštantínopolu a iba cárova nerozhodnosť a závisť predkov súčasných vodcov NATO zastavili vtedajší chod dejín.   Pozoruhodné…

Video Donecká republika si pripomína druhé výročie zabitia jej prezidenta – Alexandra Zacharčenka. Video

Doneck, 31. august 2020 (AM) - Najvyšší predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky Alexander Zacharčenko zahynul pred dvoma rokmi pri výbuchu v meste Doneck. Z atentátu boli obvinení ukrajinskí diverzanti a s nimi spojené osoby.  Alexander Zacharčenko zahynul pri výbuchu v kaviarni. Spolu so 42-ročným lídrom prišiel o život aj jeho bodyguard a ďalších dvanásť ľudí…

Foto Londýn odtajnil správu o úlohe tajných služieb Mi-6 a CIA pri puči v Iráne v roku 1953

USA, 29. august 2020 (AM) - Británia odtajnila správu o úlohe MI6 a CIA pri štátnom prevrate v Iráne v roku 1953. Rezident britskej spravodajskej služby MI6, ktorý velil operácii, nazvaný Ajax, informoval Londýn, že britské spravodajské služby potrebovali roky, aby presvedčili Spojené štáty, aby sa zúčastnili na štátnom prevrate. Medzitým sámotná MI6…

Foto Tri najdrahšie ruské zbrane

Rusko, 24. august 2020 (AM) - Článok vychádza z údajov zverejnených v 2018 a preto sa môžu nájsť odchýlky. Ako aj v iných končinách sveta aj v Rusku bolo treba siahnuť poriadne do vrecka, aby sa mohli účinne brániť v mori, na zemi aj vo vzduchu. Tri predstavené zbrane tu, sú…

Foto VHÚ získal od Českej zbrojovky dve unikátne pištole z edícií Republika a Anthropoid

Česko, 19. august 2020 (AM, MO ČR) - Riaditeľ Vojenského historického ústavu Praha brigádny generál Aleš Knížek prevzal od zástupcov spoločnosti Česká zbrojovka as Uherský Brod dve úplne unikátne pištole, vyrobené v tomto českom zbrojárskom podniku. Jedná sa o pištoľ z limitovanej edície CZ 75 Republika s poradovým číslom 1928 a o…

Foto Operácia Diamant alebo ako iracký pilot preletel za 25 minút so stíhačkou MiG-21 do Izraela

Irak/Izrael, 19. august 2020 (AM, rg) – 16. augusta 1966 preletel Munír Rúfá (Munir Redfa), iracký pilot asýrskeho pôvodu, s najnovšou stíhačkou MiG-21 z Iraku do Izraela. Blízkovýchodnému štátu (a taktiež Spojeným štátom) sa tak pred nadchádzajúcou šesťdňovou vojnou naskytla nesmierne cenná možnosť bližšie spoznať v tom čase najmodernejšie sovietske stíhacie lietadlo.   Nadzvukové…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Foto Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Foto Európska komisia opäť zneužíva svoje právomoci voči držiteľom zbraní

Česko, 22. jún 2020 (AM) - Členské štáty EÚ už dvakrát vyrazili dvere s právne paškvilnými návrhmi Európskej komisie na zákaz olova, avšak úradníci EK, pripravili tretí návrh s kozmetickými zmenami, kde opäť totálne prekračujú svoje právomoci a kompetencie nariadenia EÚ REACH. Pred mesiacom pán europoslanec  Tomáš Zdechovský  podal sťažnosť na postup Európskej komisie,…

Foto Satanovskij: Rakva sa zatvorila. Ako Amerika zabránila vyšetreniu havárie malajzijského boeingu MH17

Rusko, 21. jún 2020 (AM, Inforuss) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij verí, že potom, čo Spojené štáty odmietli priniesť satelitné snímky na haagsky súd v prípade MH17, nebude sa Rusko vôbec báť rozhodnutia, píše najnovšie vydanie PolitPazl.   Na základe vyšetrovania havárie malajzijského boeingu, došlo len k malej nádeji na objektívne…

Video Europoslanec Uhrík k občianskej vojne v USA: Takto vyzerá šikana! Dokázali by vás prinútiť na ulici kľaknúť si a ospravedlňovať sa? Video

Slovensko, 20. jún 2020 (AM) - "Západné protesty "proti rasizmu" sú v duchu rôznych majdanov a protestov "za slušné Slovensko" liberálnymi demokratmi umelo živené a bičované až do krajnosti. Pripomínajú skôr občiansku vojnu. V druhej časti tohto videa upozorňujem na to, kam až môže nezvládnutá multikultúrna spoločnosť zájsť. Chráňme si preto…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…